เซ็กส์อย่างถูกวิธี

Missed pills : COCs 24+4 ที่มี EE 0.020 mg

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
Missed pills : COCs 24+4 ที่มี EE 0.020 mg

ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แบบแผง 24+4 เม็ด ที่มี Ethinylestradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม

                ใน 1 แผงของยาคุมยี่ห้อ ยาส (Yaz) และ ซินโฟเนีย (Synfonia) จะมีเม็ดยาทั้งหมด 28 เม็ด

โฆษณาจาก HonestDocs
บริการจัดส่งยาคุม

ไม่ต้องไปที่ร้านให้วุ่นวาย รอรับที่บ้านได้เลย

เลือกซื้อ

                โดยเม็ดที่ 1 – 24 เป็นเม็ดยาฮอร์โมน ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีปริมาณยาเท่ากันหมด คือ Ethinylestradiol 0.020 มิลลิกรัม + Drospirenone 3 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดที่ 25 – 28 เป็นเม็ดยาหลอกซึ่งไม่มีฮอร์โมน

                เมื่อรับประทานยาหมดแผง ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไป ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกนะคะ และแม้ว่าเมื่อรับประทานหมดแผงแล้ว เลือดประจำเดือนยังไม่หมด ก็ให้ต่อแผงใหม่ได้ตามปกติ

 

                การแก้ไขกรณีลืมรับประทานยาหรือเริ่มแผงใหม่ช้า มีแนวทางดังนี้

 1. ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีชมพู) 1 เม็ด หรือเริ่มแผงใหม่ช้าไป 1 วัน
 2. ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีชมพู) ติดต่อกันตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป หรือเริ่มแผงใหม่ช้าตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
 3. ลืมรับประทานเม็ดยาหลอก (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีเหลืองอ่อน)

 

 

                มาดูรายละเอียดกันค่ะ

 1. ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีชมพู) 1 เม็ด หรือเริ่มแผงใหม่ช้าไป 1 วัน
 • ให้รับประทาน “ยาเม็ดที่ลืม” ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หรืออาจต้องรับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด หากนึกได้ช้า ไม่สามารถแยกเวลารับประทานได้ แต่อาจทำให้คลื่นไส้)
 • มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

                สมมติว่าเมื่อคืน ลืมรับประทานยาคุมเม็ดนี้

 

                ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

                ซึ่งหากนึกขึ้นได้ในตอนเช้าของวันนี้ หรือก่อนเวลารับประทานยาตามเวลาปกติ ก็ให้รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ดก่อน แล้วรับประทานอีก 1 เม็ดในตอนกลางคืน

                แต่ถ้านึกได้ช้า คือนึกได้ตอนกลางคืนของวันนี้แล้ว ก็ให้รับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้

                จากนั้น วันต่อ ๆ ไป ก็ให้รับประทานต่อตามปกติวันละ 1 เม็ดเช่นเดิม

 

 

 1. ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีชมพู) ติดต่อกันตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป หรือเริ่มแผงใหม่ช้าตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

 

 • ควรรับประทานต่อยังไง?

        ในวันนี้ ให้รับประทาน “ยาเม็ดแรกที่ลืม” ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทาน “ยาเม็ดสำหรับวันนี้” ต่อตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด แต่อาจทำให้คลื่นไส้) ส่วน “ยาเม็ดที่สองที่ลืม” ให้แกะทิ้งไป

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทาน 2 เม็ดนี้

 

                วันนี้ที่นึกได้ ให้รับประทาน “ยาเม็ดแรกที่ลืม” ทันทีที่นึกได้

 

                เวลาที่เคยรับประทานยาตามปกติของวันนี้ ก็ให้รับประทาน “ยาเม็ดสำหรับวันนี้”

 

                ส่วน “ยาเม็ดที่สองที่ลืม” ให้แกะทิ้งไป

 

 • ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินหรือไม่?

        หากนับย้อนหลังจากวันที่ลืมไปอีก 7 วัน ได้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ครบทั้ง 7 วันนี้ แม้จะมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใส่ถุงยาง (ตั้งแต่วันที่รับประทานยาเม็ดแรกในแถวล่าสุดจนถึงวันที่ลืม) ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

        แต่ถ้า 7 วันที่นับย้อนหลัง รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ไม่ครบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเพราะลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน หรือเป็นช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางในช่วงดังกล่าว ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วยนะคะ

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยา 2 เม็ดตามภาพ และตั้งแต่เริ่มเม็ดแรกของแถวนี้ (คือยาเม็ดที่ 1) จนถึงวันที่ลืม (คือยาเม็ดที่ 4 – 5) ได้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยไปแล้ว

 

                เมื่อนับย้อนหลังไป 7 วัน พบว่ามีการรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (ตามตัวอย่างคือเม็ดยาที่เป็นสีชมพู) ไม่ครบ 7 วัน ก็คือได้รับประทานมาแค่ 3 วัน ส่วนก่อนหน้านี้เป็นการรับประทานยา 4 เม็ดสุดท้ายของแผงเก่า ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอก แบบนี้ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

 

 

                เอาใหม่ค่ะ คราวนี้สมมติว่าลืมรับประทานยา 2 เม็ดนี้นะคะ แล้วตั้งแต่เริ่มเม็ดแรกของแถวนี้ (คือยาเม็ดที่ 8) จนถึงวันที่ลืม (คือยาเม็ดที่ 13 – 14) ได้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยไปแล้ว

 

                เมื่อนับย้อนหลังไป 7 วัน พบว่ามีการรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (ตามตัวอย่างคือเม็ดยาที่เป็นสีชมพู) ครบ 7 วัน แบบนี้ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

 

 • ต่อจากนี้... ต้องงดมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ถุงยางร่วมด้วยหรือไม่

        ค่ะ... ต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะได้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ต่อเนื่องกันครบ 7 วันนะคะ

 

 • เมื่อรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดแล้ว จะต้องรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ต่อตามปกติหรือไม่

        จากวันที่นึกได้ว่าลืม หากนับไปอีก 7 วัน พบว่าจะได้ใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้งหมด เมื่อรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 24 แล้ว วันต่อมาก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลือไปตามปกติค่ะ

        แต่ถ้า 7 วันนี้ มี “เม็ดยาฮอร์โมน” รวมกันไม่ถึง 7 เม็ด ให้ข้าม “เม็ดยาหลอก” โดยเริ่มรับประทานแผงใหม่แทนนะคะ ซึ่งทำให้เดือนนี้อาจไม่มีเลือดประจำเดือน (เพราะไม่ได้เว้นระยะปลอดฮอร์โมน 4 วันตามปกติ) หรืออาจมีประจำเดือนมาแล้วเมื่อลืมรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายวัน ก็ไม่ต้องตกใจค่ะ เดือนต่อ ๆ ไปเมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ รอบประจำเดือนก็จะกลับมาปกติเองค่ะ

ตัวอย่าง

                สมมติว่าลืมรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

 

                เมื่อนึกขึ้นได้และเริ่มกลับมารับประทานยาต่อในวันที่ 17 นับต่อไปอีก 7 วัน พบว่าเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้งหมด

                แบบนี้ก็รับประทานยาต่อไปเรื่อย ๆ ตามปกติเลยค่ะ ไม่ต้องข้าม “เม็ดยาหลอก” (ตามภาพตัวอย่างจะเป็นสีเหลืองอ่อน) เมื่อหมดแผงนี้แล้วค่อยต่อแผงใหม่

 

 

                แต่เอาใหม่ค่ะ สมมติว่าลืมรับประทานยา 2 เม็ดนี้

 

                เมื่อนึกขึ้นได้และเริ่มกลับมารับประทานยาต่อในวันที่ 20 นับต่อไปอีก 7 วัน พบว่ามี “เม็ดยาฮอร์โมน” ไม่ครบ 7 วัน

                ในกรณีนี้ ต้องข้ามการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ไปนะคะ นั่นคือ... เมื่อรับประทานยาเม็ดที่ 24 แล้ว วันรุ่งขึ้น ให้เริ่มรับประทานยาเม็ดที่ 1 ของแผงใหม่ต่อค่ะ ส่วนยาเม็ดที่ 25 – 28 ของแผงนี้ก็ทิ้งไปได้เลย

               

 

 1. ลืมรับประทานเม็ดยาหลอก (จากภาพตัวอย่างคือยาเม็ดสีเหลืองอ่อน)

                เม็ดยาหลอกอาจเป็นยาบำรุงเลือดหรือเป็นเพียงแค่เม็ดแป้งธรรมดา แต่ไม่มีฮอร์โมนคุมกำเนิดนะคะ มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสนว่าจะต้องเริ่มรับประทานแผงใหม่เมื่อไหร่

                ตามภาพตัวอย่างที่วงสีแดงคือเม็ดยาหลอกนะคะ

 

                จะไม่รับประทานเม็ดยาหลอกก็ได้ค่ะ แต่ให้แกะทิ้งวันละเม็ดแทน เมื่อหมดแผง วันต่อไปก็จะได้เริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ต่อ

                ดังนั้น หากลืมรับประทานเม็ดยาหลอก ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แกะยาเม็ดที่ลืมทิ้งไปได้เลย วันต่อไปก็รับประทานต่อตามปกติไปจนกว่าจะหมดแผงนะคะ

 

 

แหม... ยุ่งยากจังเลยนะคะ

ใช่ค่ะ แต่หากแก้ไขไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธี โอกาสล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นนะคะ ดังนั้น ถ้าลืมอยู่เรื่อย ๆ ก็คงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้ยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยแทนน่าจะดีกว่านะคะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

 1. World Health Organization. Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva: World Health Organization, 2016.

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
สาเหตุที่พบบ่อย 8 ข้อของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

สาเหตุของการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์คืออะไร?