Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การตั้งครรภ์

สายสวนวัดความดันในมดลูก (Intrauterine Pressure Catheter: IUPC)

เมื่อกระบวนการคลอดใช้ระยะเวลานาน แพทย์อาจใช้สายสวนวัดความดันในมดลูกเพื่อใช้ติดตามการบีบตัวของมดลูกได้
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,883,442 คน

สายสวนวัดความดันในมดลูก (Intrauterine Pressure Catheter: IUPC)

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากอาจใช้ระยะเวลานานในกระบวนการคลอด แพทย์อาจใช้สายวัดความดันในมดลูก (Intrauterine Pressure Catheter: IUPC) เพื่อติดตามการบีบตัวของมดลูก ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการคลอดลูกได้อย่างแม่นยำ

สายวัดความดันในมดลูกคืออะไร

สายสวนวัดความดันในมดลูก เป็นท่อที่ยืดหยุ่นได้ มีขนาดเล็ก สามารถใส่เข้าไปในมดลูกได้ โดยแพทย์จะใส่สายสวนวัดความดันในมดลูกให้อยู่ระหว่างทารกและผนังมดลูกเพื่อใช้ติดตามการบีบตัวของมดลูก ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้สามารถวัดการบีบตัวของมดลูกได้อย่างแม่นยำมากกว่าการใช้เครื่องติดตามจากภายนอก

หน้าที่ของสายสวนวัดความดันในมดลูก

สายสวนวัดความดันในมดลูกจะถูกใช้เมื่อกระบวนการคลอดเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หรือเพื่อประเมินว่าการบีบตัวของมดลูกแรงเพียงพอ หรือมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งดูได้จากค่าความดันที่เกิดขึ้นในมดลูกนั่นเอง

การที่จะใส่สายสวนวัดความดันในมดลูกได้นั้น มารดาจะต้องเข้าสู่ช่วงถุงน้ำคร่ำแตก แต่หากยังไม่แตก แพทย์หรือผดุงครรภ์จะเจาะถุงน้ำคร่ำให้แตกก่อน โดยมักใช้ร่วมกับพิโทซิน (Pitocin) เป็นชื่อทางการค้าของอ็อกซีโทซิน (Oxytocin) ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวกับการคลอดและการให้นมทารก ซึ่งแพทย์จะต้องใส่สายสวนเพื่อวัดระดับความดันในมดลูก เพื่อให้มั่นใจว่าระดับพิโทซินที่ให้นั้นไม่มากเกินไป

หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องฟีทัลสเคปอิเล็กตรอด (Fetal Scalp Electrode: FSE) เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกจากภายใน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องฟีทัลสเคปอิเล็กตรอดเพียงอย่างเดียว จะมีอัตราการคลอดทางช่องคลอดมากกว่าเมื่อใช้ร่วมกับสายวัดความดันในมดลูก

เมื่อเริ่มใช้สายวัดความดันในมดลูกแล้ว มักจะต้องคาสายนี้ไว้ตลอดกระบวนการคลอด โดยแพทย์จะนำสายติดกับที่ขาเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุด

ประโยชน์ของสายวัดความดันในมดลูก

การที่แพทย์สามารถวัดระดับความดันภายในมดลูกได้แม่นยำ จะทำให้สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาที่ต้องเข้าไปแก้ไขในกระบวนการคลอดได้ (เมื่อกระบวนการคลอดผิดปกติ)

สายวัดความดันในมดลูกนั้นมักใช้ในกระบวนการคลอดที่ใช้ระยะเวลานาน เช่น มีอายุครรภ์มากกว่าปกติ มารดามีอายุมาก แต่ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลของมารดา หรือทารก ในแง่ของจำนวนที่ต้องผ่าคลอด การคลอดที่ต้องใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วย หรือการใช้คีมเพื่อช่วยคลอด

ข้อเสียของสายวัดความดันในมดลูก

การใช้สายวัดความดันในมดลูกในกระบวนการคลอดอาจทำให้มารดามีไข้สูงขึ้นได้ ซึ่งการที่มารดาเป็นไข้ในระหว่างการคลอดนั้น มักหมายถึงการที่แพทย์จะเริ่มต้นเข้าไปแก้ไขกระบวนการคลอด และอาจนำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมสำหรับลูก การแยกลูก และการให้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน การให้นมบุตร และการฟื้นตัวของร่างกายได้

ดังนั้น ก่อนการใช้สายวัดความดันในมดลูกจะต้องประเมินผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ให้รอบคอบเสียก่อน ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่สามารถใช้แทนที่เครื่องมือนี้ และสอบถามข้อมูลที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้จากแพทย์ประจำตัว

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป