Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ยา

ยา Furosemide

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 12 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ยา Furosemide

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Furosemide ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Dirine, Femide, Furetic, Furide, H-Mide, Lasix, Dema, Frusemide, Frusil, Fudirine, Furine 40, Furomed, Furomide, Furozide, Fuseride, Fusesian, Hawkmide, Lasiven, Prosix, T P Furosemide

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Furosemide

ฟูโรซีไมด์ (furosemide) เป็นยากลุ่ม ยาขับปัสสาวะ ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยฟูโรซีไมด์ ขนาด 40 มิลลิกรัม และรูปแบบยาฉีด ขนาด 10 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Furosemide

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ฟูโรซีไมด์ เป็นยาขับปัสสาวะ มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของโซเดียม และคอลไรด์ โดยเฉพาะบริเวณส่วน medullar ของ loop of Henle ขาขึ้น เพิ่มการขับออกของโพแทสเซียมและแอมโมเนีย ลดการขับกรดยูริก เพิ่มการทำงานของเรนิน (renin) นอร์อีพิเนปฟริน (norepinephrine) และความเข้มข้นของอาร์จินีน-วาโสเพรสซิน (arginine-vasopressin) ในพลาสมา

ข้อบ่งใช้ของยา Furosemide

ยาฟูโรซีไมด์ ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาอาการบวมน้ำที่เกี่ยวข้องกับหัวใจล้มเหลว ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจะลดขนาดเป็น 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ 40 มิลลิกรัม วันเว้นวัน ในบางกรณี อาจให้ขนาด 80 มิลลิกรัม หรือมากกว่า ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 20 มิลลิกรัม ค่อยเพิ่มขนาดยาหากจำเป็น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 40-80 มิลลิกรัม ใช้แบบเดี่ยวหรือร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูงชนิดอื่น

ยาฟูโรซีไมด์ ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาอาการปอดบวมน้ำแบบเฉียบพลัน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 40 มิลลิกรัม ฉีดเข้าช้าๆเป็นเวลา 1-2 นาที หากไม่มีการตอบสนองการขับปัสสาวะออกที่เพียงพอภายใน 1 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็น 80 มิลลกรัม โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นเวลา 1-2 นาที

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Furosemide

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Furosemide

  • ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาฟูโรซีไมด์ และผู้ป่วยที่แพ้ยาซัลโฟนาไมด์ (sulfonamide)
  • ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต หรือขับปัสสาวะไม่ได้
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรค addison’s disease
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีของเหลวในร่างกายต่ำ หรืออยู่ในภาวะขาดน้ำ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน หรือเป็นโรคเบาหวาน
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับแข็ง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาท์
  • ยามีความเสี่ยงการเกิดพิษต่อหูหากได้รับการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำด้วยอัตราเร็วเกินไป
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต และโรคตับ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Furosemide

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวาน เริ่มต้นที่ 644 บาท

ด้วยไลฟ์สไตล์ ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้น และกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพราะฉะนั้นควรตรวจเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ง

Istock 908625742

อาจก่อให้เกิดภาวะกรดยูริกในเลือดสูง ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ความดันต่ำเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ผื่นแพ้ยาแบบ Steven-Johnson syndrome ตับอ่อนอักเสบ agranulocytosis thrombocytopenia

ข้อมูลการใช้ยา Furosemide ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category D คือ ไม่แนะในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เว้นแต่ในกรณีช่วยชีวิตหรือรักษาอาการรุนแรงที่ยาที่ปลอดภัยกว่ารักษาไม่ได้ผล

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Furosemide

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป