Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

การวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,043,184 คน

การวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

การวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวต้องอาศัยการตรวจหลายๆ อย่างร่วมกัน เช่น การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดความดันโลหิต การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอ รวมถึงอาจมีการตรวจสแกนสมองร่วมด้วย

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากมีอาการที่ทำให้สงสัยว่าเป็นภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

หลังจากได้รับการตรวจประเมินอาการในเบื้องต้นแล้ว คุณอาจได้รับการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวถือเป็นสัญญาณเตือนของความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองถาวรในอนาคตอันใกล้ โดยการตรวจประเมินจะทำให้แพทย์ทราบและตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองให้กับคุณ

การประเมินเบื้องต้น

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวจะมีอาการเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และหายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อคุณไปพบแพทย์ คุณอาจไม่มีอาการใดๆ เลยก็ได้

แพทย์จะสอบถามถึงอาการที่คุณเป็นระหว่างมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวรวมถึงระยะเวลาที่มีอาการว่านานเพียงใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการของคุณได้

แม้ว่าอาการของคุณจะหายไปแล้ว แต่การตรวจประเมินทางประสาทวิทยายังจำเป็นต้องทำอยู่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การรับความรู้สึก และการทำงานประสานงานกันของร่างกาย

การส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

ถ้าคุณได้รับการสงสัยว่าเป็นภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว คุณจะได้รับการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวซ้ำในอนาคต คุณควรพบแพทย์โดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง แต่ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าควรพบแพทย์ภายใน 7 วัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฟื้นฟูระบบประสาท ด้วยกายภาพบำบัด

ลดเพิ่ม 15% เริ่มที่ 850 บาท นักกายภาพระบบประสาทบำบัดวิชาชีพ ประสบการณ์สูง

Istock 1007757630

คุณจะได้รับคำแนะนำให้รับประทานยาแอสไพริน (aspirin) ระหว่างรอการตรวจประเมินอย่างละเอียด เพราะยานี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวซ้ำได้

และแน่นอนว่าคุณจะได้รับการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา (แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในสมองและไขสันหลัง) หรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ซึ่งแพทย์เหล่านี้อาจอยู่ในคลินิกเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองขาดเลือด

การทดสอบที่ต้องทำเพื่อการวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

มีการทดสอบหลายการทดสอบที่อาจทำเพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว และเพื่อหาโรคที่คุณเป็นอยู่และเป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว บางส่วนของการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้

การวัดความดันโลหิต

คุณจะได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต เพราะความดันโลหิตสูงสามารถเป็นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวได้

การตรวจเลือด

คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram (ECG))

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคือการวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจโดยการใช้ตัวจับสัญญาณไฟฟ้ามาติดที่ผิวหนังของคุณ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะช่วยให้ตรวจเจอภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (Carotid ultrasound)

การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดใหญ่ที่คอจะช่วยให้ทราบว่ามีการอุดตันหรือหลอดเลือดที่คอตีบแคบหรือไม่ ซึ่งเป็นหลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง

การตรวจอัลตราซาวด์ แพทย์จะใช้อุปกรณ์หัวตรวจขนาดเล็กที่เรียกว่า probe ปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าสู่ร่างกาย เมื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา จะทำให้เกิดภาพของสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายผู้ถูกตรวจ

การสแกนสมอง

การสแกนสมองอาจไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งหากคุณมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว แต่จะทำเมื่อไม่แน่ใจว่าบริเวณใดของสมองที่มีภาวะขาดเลือดชั่วคราว

การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging (MRI) scan) คือการตรวจสแกนสมองที่นิยมทำในกรณีนี้ การตรวจนี้จะใช้สนามแม่เหล็กเข้มข้นร่วมกับคลื่นวิทยุเพื่อสร้างเป็นภาพสมองของคุณ

ในบางครั้งอาจใช้ซีที สแกน/การสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerised tomography (CT) scan) ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ การตรวจนี้จะใช้รังสีเอกซ์เพื่อสร้างเป็นภาพของสิ่งที่อยู่ภายในสมองคุณ

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/transient-ischaemic-attack-tia#diagnosis


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป