สุขภาพแบบองค์รวม

การแพทย์สนับสนุน (Complementary Medicine) และการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ในสหรัฐอเมริกา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การแพทย์สนับสนุน (Complementary Medicine) และการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ในสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจของรัฐบาลพบว่าผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใช้การแพทย์สนับสนุนหรือการแพทย์ทางเลือก (CAM) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถึง 36%

การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine - CAM) คืออะไร ?

การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกคือคำกว้าง ๆ ของการแพทย์และระบบสาธารณสุข กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบัน หากรวมการสวดมนต์อธิษฐานเพื่อสุขภาพในนิยามของการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกแล้ว จำนวนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้การแพทย์สนับสนุนหรือการแพทย์ทางเลือกจะเพิ่มขึ้นเป็น 62% ในปีที่ผ่านมา

การค้นพบใหม่นี้ยืนยันได้ว่าชาวอเมริกันหันมาใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกด้วยความหวังว่าจะสามารถช่วยรักษาและป้องกันโรคได้ และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข้อมูลนี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจว่าใครบ้างที่ใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก ใช้ในรูปแบบใด เพราะเหตุใด แต่ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกกับสุขภาวะของแต่ละคน เช่น โรคประจำตัวเรื้อรัง การประกันสุขภาพ และสุขนิสัย

การสำรวจเกี่ยวกับการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกโดยรัฐบาลในปี 2002

การสำรวจนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 31,000 คน เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน ดำเนินการโดยโครงการสำรวจสัมภาษณ์สุขภาพแห่งชาติปี 2002 (National Health Interview Survey) หรือ NHIS ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) หรือ CDC การสำรวจนี้มีคำถามเกี่ยวกับการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก 27 รูปแบบที่ใช้กันบ่อยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดคำถามโดยศูนย์การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติและศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติ (NCHS) ของ CDC การแพทย์ทั้ง 27 รูปแบบนี้ประกอบด้วยการรักษาที่ต้องมีผู้ให้การรักษา 10 รูปแบบ เช่น ฝังเข็ม และจัดกระดูก และการรักษาที่ไม่ต้องอาศัยผู้ให้การรักษาอีก 17 แบบ เช่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากพืช) อาหารบางอย่าง และวิตามินบำบัด (megavitamin therapy)

แม้ว่าจะมีการสำรวจเกี่ยวกับการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกมากมาย แต่ก็พูดถึงทางเลือกต่าง ๆ ของการแพทย์ทางเลือกน้อย นอกจากนี้มักจะสำรวจในกลุ่มประชากรขนาดเล็กและใช้การสำรวจทางโทรศัพท์หรืออีเมลแทนการสัมภาษณ์โดยตรง ดังนั้นผลการสำรวจโดยโครงการสำรวจสัมภาษณ์สุขภาพแห่งชาตินั้นเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้มากที่สุดในปัจจุบันในการอธิบายการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกของผู้ใหญ่อเมริกัน

ผลการสำรวจ

ในภาพรวมการสำรวจพบว่าการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีหลากหลายกลุ่มประชากรทั้งผู้หญิง ผู้ที่มีการศึกษาดี ผู้ที่เคยนอนโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา และผู้ที่เคยสูบบุหรี่เทียบกับผู้ที่ยังสูบอยู่หรือไม่เคยสูบมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจครั้งแรกที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกของชนกลุ่มน้อย เช่น พบว่าผู้ใหญ่ชาวแอฟริกัน-อเมริกันมีแนวโน้มที่จะใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกมากกว่าคนขาวหรือชาวเอเชีย หากรวมการสวดมนต์อธิษฐานและวิตามินบำบัดในนิยามของการแพทย์ทางเลือก

เรากำลังขยายข้อมูลสุขภาพที่ศึกษาในประเทศนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ตอบสนองต่อภาวะทางสุขภาพในแบบต่าง ๆ หลายปีที่ผ่านมา เราสนใจการแพทย์แผนโบราณอย่างมาก ข้อมูลของการแพทย์ทางเลือกแขนงนี้จะเข้าสู่มิติใหม่ทั้งหมด สิ่งที่เราเห็นคือคนจำนวนมากขึ้นที่เลือกวิถีทางสุขภาพด้วยตัวพวกเขาเอง

มีการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกอย่างไร

จากการสำรวจพบว่าการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกส่วนใหญ่มักใช้รักษาอาการปวดหลัง ไข้หวัด ปวดคอ ปวดข้อหรือข้อติด และความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า อย่างไรก็ตามมีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้การแพทย์ทางเลือกจากผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบการแพทย์ทางเลือกซึ่งบ่งบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้การแพทย์ทางเลือกโดยไม่มีผู้ให้คำแนะนำหรือให้การรักษา

การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกที่ใช้กันส่วนใหญ่

ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า 10 อันดับของการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกที่ใช้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้แก่

 • สวดมนต์อธิษฐานเพื่อสุขภาพตนเอง 43%
 • ผู้อื่นสวดมนต์อธิษฐานให้สุขภาพของตน 24%
 • ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (เช่น สมุนไพร สารจากพืช และเอนไซม์) 19%
 • ออกกำลังกายด้วยการฝึกหายใจ 12%
 • รวมกลุ่มสวดมนต์อธิษฐานเพื่อสุขภาพตนเอง 10%
 • ฝึกสมาธิ 8%
 • จัดกระดูก 8%
 • โยคะ 5%
 • นวด 5%
 • รักษาด้วยการคุมอาหาร (เช่น แอทกินส์ (Atkins) พริทกิน(Pritikin) ออร์นิช(Ornish) และโซนไดเอท(Zone diets)) 4%

ทำไมคนถึงใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก

นอกจากรวบรวมข้อมูลการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกแล้ว การสำรวจนี้ยังรวบรวมข้อมูลในเรื่องสาเหตุที่คนใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกด้วย โดยพบว่า

 • 55% ของผู้ใหญ่กล่าวว่าเขามักใช้การแพทย์ทางเลือกเพราะว่าสามารถช่วยส่งเสริมเมื่อใช้ร่วมกับการแพทย์แผนแผนปัจจุบันได้
 • 50% คิดว่าการแพทย์ทางเลือกเป็นสิ่งน่าสนใจที่จะทดลอง
 • 26% ใช้การแพทย์ทางเลือกเพราะแพทย์แผนปัจจุบันแนะนำให้ลองดู
 • 13% ใช้การแพทย์ทางเลือกเพราะรู้สึกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีราคาสูงเกินไป

และเป็นที่น่าสนใจว่าการสำรวจนี้ยังพบว่าผู้ที่ใช้การแพทย์ทางเลือก 28% เชื่อว่าการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ทำให้ปัญหาสุขภาพของเขาดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการศึกษาในอดีตที่คนส่วนใหญ่ยังพึงพอใจในการแพทย์แผนปัจจุบัน

ข้อควรทราบ: ข้อมูลเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาแทนแพทย์ได้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ปฏิกิริยาระหว่างยา พฤติการณ์ หรือผลข้างเคียง คุณควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ในเรื่องปัญหาสุขภาพใด ๆ และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้การแพทย์ทางเลือกหรือปรับเปลี่ยนวิธีรักษา    

ผลการสำรวจนี้ทำให้เห็นรูปแบบการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกรูปแบบใหม่ในกลุ่มประชากรที่หลากหลาย และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นการสำรวจนี้จะเป็นตัวเปรียบเทียบกับการสำรวจในอนาคต เพราะมีการกำหนดนิยามที่แน่นอนของการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก จึงสามารถติดตามแนวโน้มและความนิยมการใช้การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกด้วย

ศูนย์การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) กรมสุขภาพและสวัสดิการมนุษย์ (DHHS) ทำหน้าที่ศึกษาการรักษาด้วยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกในบริบททางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด ฝึกอบรมนักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค มีภารกิจจัดหาข้อมูลทางสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการออกนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของชาวอเมริกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจะปกป้องสุขภาพและสร้างความปลอดภัยด้วยการป้องกันและควบคุมโรคและอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มการตัดสินใจด้านสุขภาพโดยการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และส่งเสริมการมีสุขภาพดีผ่านการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับองค์กรท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่