มะเร็งและโรคร้าย

ความดันโลหิตสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 596,609 คน

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ร่างกายมีระดับความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย แต่โดยปกติโรคนี้จะไม่มีอาการแสดงใดๆ ดังนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงคือ ต้องวัดความดันโลหิตเป็นประจำ

บทนำ

ความดันเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง โดยทั่วไปหมายถึง ร่างกายมีระดับความดันโลหิตสูงต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ขึ้นไป

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

เส้นแบ่งระหว่างความดันโลหิตปกติและความดันโลหิตสูงไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว และขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามแพทย์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ความดันโลหิตที่เหมาะสำหรับคนสุขภาพดีคือประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท

หัวใจ (ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด)

หัวใจคือกล้ามเนื้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง หัวใจจะสูบฉีดเลือดดำที่มีออกซิเจนต่ำไปยังปอดผ่านหลอดเลือดดำ (veins) ซึ่งปอดจะทำหน้าที่ฟอกเลือด ทำให้มีออกซิเจนเพิ่มกลับเข้ามาในเลือด

เมื่อเลือดได้รับการฟอกและมีปริมาณออกซิเจนเต็มที่แล้ว หัวใจจะสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงนี้ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านหลอดเลือดแดง (arteries)  โดยออกซิเจนจะถูกใช้โดยกล้ามเนื้อและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

วิธีในการวัดความดันโลหิต

ความดันโลหิต คือความดันที่กระทำกับผนังของหลอดเลือดแดงขณะที่เหลือไหลผ่าน โดยวัดออกมาในหน่วยมิลลิเมตรปรอท (millimetres of mercury) ใช้สัญลักษณ์ย่อคือ mmHg

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันโลหิตจะถูกอธิบายไว้ด้านล่างนี้

ในการวัดความดันโลหิต เราจะวัดค่าความดันทั้งหมด 2 ค่าด้วยกัน คือ

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad
 • ความดันตัวบน หรือความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจเต้นเพื่อบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • ความดันตัวล่าง หรือความดันขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจพักระหว่างจังหวะการเต้นแต่ละครั้ง (ช่วงหัวใจคลายตัว)

ทั้งความดันตัวบน และความดันตัวล่าง จะถูกวัดออกมาในหน่วยมิลลิเมตรปรอท (mmHg)

ในการเขียนตัวเลขความดันโลหิต ตัวเลขด้านหน้าจะหมายถึงความดันตัวบน (ความดันขณะหัวใจบีบตัว) และตัวเลขด้านหลังหมายถึงความดันตัวล่าง (ความดันขณะหัวใจคลายตัว) เช่น ความดันโลหิตของคุณคือ 120/80 mmHg แพทย์จะอ่านให้คุณทราบว่าความดันโลหิตของคุณคือ “หนึ่งร้อยยี่สิบ แปดสิบ มิลลิเมตรปรอท”ซึ่งหมายความว่า ความดันตัวบนของคุณคือ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างของคุณคือ 80 มิลลิเมตรปรอท

อาการของความดันโลหิตสูง

ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมักไม่มีอาการ หรือยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด

วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงก็คือ ต้องหมั่นวัดความดันโลหิตเป็นประจำ ดังนั้นให้สอบถามแพทย์ที่ดูแลคุณว่าคุณควรวัดความดันโลหิตอีกครั้งเมื่อไร

ความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยแค่ไหน

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ประมาณการณ์ว่า 18% ของผู้ใหญ่เพศชาย และ 13% ของผู้ใหญ่เพศหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา

พบว่า 90-95% ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ไม่ได้มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ความดันโลหิตสูง แต่ข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตคือส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตของคุณ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่:

 • อายุ: โดยพบว่ายิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการมีความดันโลหิตสูงจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ครึ่งหนึ่งของผู้ที่อายุมากกว่า 75 ปี มีภาวะความดันโลหิตสูง
 • รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • น้ำหนักเกิน อ้วน
 • ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าใจเหตุผลได้ชัดเจน คือคนแอฟริกันแคริบเบียน (Afro-Caribbean) และ เอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ) มีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงมากกว่าคนเชื้อชาติอื่น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีความดันโลหิตสูงคืออะไร?

ความดันโลหิตสูงคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการพัฒนาไปเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) เช่น:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease): คือภาวะที่มีการอุดตันของไขมันที่หลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (coronary arteries)  
 • โรคหลอดเลือดสมอง (strokes): คือภาวะร้ายแรงที่เลือดไหลเวียนไปสมองถูกขัดขวางทำให้สมองขาดเลือด
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attacks): คือภาวะร้ายแรงที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจถูกขัดขวาง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคเบาหวานและโรคไต มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงสามารถจัดการและควบคุมอาการได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น:

 • รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังมียาสำหรับช่วยลดความดันโลหิตด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้สั่งยาให้กับคุณ

 https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/high-blood-pressure-hypertension#introduction

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่