มะเร็งและโรคร้าย

ความดันโลหิตสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 6, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ร่างกายมีระดับความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย แต่โดยปกติโรคนี้จะไม่มีอาการแสดงใดๆ ดังนั้นวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงคือ ต้องวัดความดันโลหิตเป็นประจำ

บทนำ

ความดันเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง โดยทั่วไปหมายถึง ร่างกายมีระดับความดันโลหิตสูงต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ขึ้นไป

เส้นแบ่งระหว่างความดันโลหิตปกติและความดันโลหิตสูงไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว และขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามแพทย์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ความดันโลหิตที่เหมาะสำหรับคนสุขภาพดีคือประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท

หัวใจ (ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด)

หัวใจคือกล้ามเนื้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง หัวใจจะสูบฉีดเลือดดำที่มีออกซิเจนต่ำไปยังปอดผ่านหลอดเลือดดำ (veins) ซึ่งปอดจะทำหน้าที่ฟอกเลือด ทำให้มีออกซิเจนเพิ่มกลับเข้ามาในเลือด

เมื่อเลือดได้รับการฟอกและมีปริมาณออกซิเจนเต็มที่แล้ว หัวใจจะสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนสูงนี้ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านหลอดเลือดแดง (arteries)  โดยออกซิเจนจะถูกใช้โดยกล้ามเนื้อและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

วิธีในการวัดความดันโลหิต

ความดันโลหิต คือความดันที่กระทำกับผนังของหลอดเลือดแดงขณะที่เหลือไหลผ่าน โดยวัดออกมาในหน่วยมิลลิเมตรปรอท (millimetres of mercury) ใช้สัญลักษณ์ย่อคือ mmHg

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันโลหิตจะถูกอธิบายไว้ด้านล่างนี้

ในการวัดความดันโลหิต เราจะวัดค่าความดันทั้งหมด 2 ค่าด้วยกัน คือ

 • ความดันตัวบน หรือความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจเต้นเพื่อบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • ความดันตัวล่าง หรือความดันขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure): เป็นการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจพักระหว่างจังหวะการเต้นแต่ละครั้ง (ช่วงหัวใจคลายตัว)

ทั้งความดันตัวบน และความดันตัวล่าง จะถูกวัดออกมาในหน่วยมิลลิเมตรปรอท (mmHg)

ในการเขียนตัวเลขความดันโลหิต ตัวเลขด้านหน้าจะหมายถึงความดันตัวบน (ความดันขณะหัวใจบีบตัว) และตัวเลขด้านหลังหมายถึงความดันตัวล่าง (ความดันขณะหัวใจคลายตัว) เช่น ความดันโลหิตของคุณคือ 120/80 mmHg แพทย์จะอ่านให้คุณทราบว่าความดันโลหิตของคุณคือ “หนึ่งร้อยยี่สิบ แปดสิบ มิลลิเมตรปรอท”ซึ่งหมายความว่า ความดันตัวบนของคุณคือ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างของคุณคือ 80 มิลลิเมตรปรอท

อาการของความดันโลหิตสูง

ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมักไม่มีอาการ หรือยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด

วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงก็คือ ต้องหมั่นวัดความดันโลหิตเป็นประจำ ดังนั้นให้สอบถามแพทย์ที่ดูแลคุณว่าคุณควรวัดความดันโลหิตอีกครั้งเมื่อไร

ความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยแค่ไหน

ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ประมาณการณ์ว่า 18% ของผู้ใหญ่เพศชาย และ 13% ของผู้ใหญ่เพศหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา

พบว่า 90-95% ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ไม่ได้มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ความดันโลหิตสูง แต่ข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตคือส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตของคุณ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่:

 • อายุ: โดยพบว่ายิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการมีความดันโลหิตสูงจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ครึ่งหนึ่งของผู้ที่อายุมากกว่า 75 ปี มีภาวะความดันโลหิตสูง
 • รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • น้ำหนักเกิน อ้วน
 • ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าใจเหตุผลได้ชัดเจน คือคนแอฟริกันแคริบเบียน (Afro-Caribbean) และ เอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ) มีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงมากกว่าคนเชื้อชาติอื่น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีความดันโลหิตสูงคืออะไร?

ความดันโลหิตสูงคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการพัฒนาไปเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) เช่น:

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease): คือภาวะที่มีการอุดตันของไขมันที่หลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (coronary arteries)  
 • โรคหลอดเลือดสมอง (strokes): คือภาวะร้ายแรงที่เลือดไหลเวียนไปสมองถูกขัดขวางทำให้สมองขาดเลือด
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attacks): คือภาวะร้ายแรงที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจถูกขัดขวาง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โรคเบาหวานและโรคไต มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงสามารถจัดการและควบคุมอาการได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น:

 • รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังมียาสำหรับช่วยลดความดันโลหิตด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้สั่งยาให้กับคุณ

 https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/high-blood-pressure-hypertension#introduction

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่