สุขภาพฟัน

ที่ครอบฟัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 19, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
ที่ครอบฟัน

อะไรคือที่ครอบฟัน ?

  • ลักษณะทางกายวิภาคของฟันสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มทั่วไป คือ ส่วนรากและส่วนตัวฟัน
  • สำหรับผู้ที่มีเหงือกและกระดูกสุขภาพดี รากฟันจะอยู่ใต้ชั้นเหงือกและกระดูก
  • ส่วนตัวฟันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกจากเหงือกจนเห็นได้ชัดเจนภายในช่องปาก
  • การใช้ซีเมนต์ฟื้นฟูฟันบางส่วนหรือปกคลุมเนื้อฟันภายนอกทั้งหมด เรียกว่า การครอบฟัน

คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมฟัน : เป็นการตัดแต่งฟันโดยการเกลาให้มีเนื้อที่สำหรับที่ครอบฟัน โดยรูปแบบการเตรียมการจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำที่ครอบฟัน การอุดฟันครั้งก่อน ๆ การแตกร้าวของฟัน และการรักษารากฟัน

ขอบของฟัน : หมายถึง ขอบของเนื้อฟันที่สบกับชั้นพื้นผิวของฟันที่ผ่านการเตรียมแล้ว ที่ต้องการขัดให้เรียบโดยต้องไม่มีช่องว่างเหลืออยู่

ปลายยอดฟัน : ตำแหน่งบนสุดหรือยอดแหลมของฟันที่ใช้สำหรับการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อยอดฟันเสียหายจากการแตกร้าวหรือผุ ต้องมีการใส่ที่ครอบฟันเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

ที่ครอบฟันบางส่วน : เป็นกระบวนการฟื้นฟูฟันเพียงยอดบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกซี่ กระบวนการนี้จะใช้เพื่อถนอมโครงสร้างจริงของฟันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งสามารถใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อฟันของคนไข้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

เคลือบหน้าฟัน : การเคลือบหน้าฟันเป็นการครอบฟันบางส่วนที่ใช้รักษาส่วนหน้าฟันที่บิ่นไป เป็นการเยียวยาด้วยเซรามิกทุกส่วนซึ่งมักใช้กับหน้าฟันเพื่อเปลี่ยนรูปร่างหรือปรับรูปร่างของฟันให้สมมาตร และเพื่อทำให้รอยยิ้มสวยงามขึ้น การรักษานี้มักใช้กับฟันที่บิ่น ทำให้มักเรียกวิธีการรักษาฟันนี้ว่า instant orthodontics

ครอบฟันชั่วคราว : การครอบฟันชั่วคราวมีไว้เพื่อรอที่ครอบฟันตัวจริงซึ่งกำลังผลิตอยู่ โดยที่ครอบฟันชั่วคราวนี้จะไม่ถูกทิ้งให้อยู่ในช่องปากนานเกินไป เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำที่ครอบฟันประเภทนี้มีความเปราะบางมาก ทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวฟันได้ ในบางกรณีที่ครอบฟันชั่วคราวจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานเพื่อให้คนไข้ปลอดจากความเจ็บปวดหรืออาการอื่น ๆ (ต้องตัดสินใจโดยทันตแพทย์เท่านั้น)

จะใช้ที่ครอบฟันเมื่อใด ?

มีหลายสถานการณ์ที่ต้องใช้ที่ครอบฟัน โดยตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อยมากมีดังนี้

ต้องมีการอุดฟันขนาดกว้าง : เมื่อฟันผุหรือแตกร้าวเกินกว่าครึ่งของความกว้างเนื้อฟัน ฟันซี่นั้นต้องถูกครอบไว้เนื่องมาจากเนื้อฟันส่วนที่เหลือจะมีความเปราะบางอย่างมากจนอาจได้รับความเสียหายเพิ่มเติมได้

รากฟัน : การรักษารากฟันจะทำให้ฟันกลวงและทำให้ส่วนเนื้อฟันที่เหลือแตกร้าวได้ ทำให้แทบทุกกรณีนี้ ฟันซี่ที่ได้รับการรักษาต้องมีการสวมที่ครอบฟันไว้พื่อป้องกันการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มอาการฟันร้าว : เป็นภาวะที่ผู้ป่วยเกิดการแตกร้าวภายในตัวฟันจนสร้างความเจ็บปวดขึ้นขณะเคี้ยว แรงกดจากการเคี้ยวนี้จะลงไปยังช่องร้าวทำให้มีความรู้สึกเหมือนฟันจะแตกออกจากกัน ซึ่งการครอบฟันจะช่วยคลุมฟันเอาไว้ด้วยกันและกระจายแรงกดให้ไปทั่วทั้งปาก และลดความเจ็บปวดลงได้ ในสถานการณ์เหล่านี้มักจะมีการใช้ที่ครอบฟันถาวรไว้ในช่องปากระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำให้ความเจ็บปวดหายไปเสียก่อน และอาจทำให้ไม่ต้องรักษารากฟัน

ยอดแตกหัก : ส่วนยอดของฟันมักจะแตกหักออกเนื่องจากแรงกระทบหรือมีการผุของฟันขนาดใหญ่ เนื่องจากส่วนยอดฟันจะมีหน้าที่หลักคือการรับแรงกดจากการเคี้ยว ทำให้ต้องครอบฟันทั้งหมดไว้เพื่อป้องกันการแตกหักเพิ่มเติม บางครั้งการแตกหักนี้อาจลงลึกไปถึงกระดูกจนทำให้กระบวนการครอบฟันมีระยะเวลายาวนานขึ้น นั่นหมายถึงต้องมีการเล็มส่วนกระดูกและเหงือกลงไปยังชั้นที่แตกร้าว เพื่อให้ขอบที่ครอบฟันสามารถวางลงบนเหงือกและเนื้อฟันที่สุขภาพดีได้

ฟันเสื่อมสภาพมากเกินไป : ถ้าผู้ป่วยมีนิสัยเสียในการบดฟัน ฟันอาจจะสั้นลงตามกาลเวลาได้ ฟันยังสามารถเสื่อมสภาพจากการถูกกรดสึกกร่อนซึ่งเกิดจากโรคกรดไหลย้อน (GERD) โรคบูลิเมีย หรืออาหารที่มีกรดสูงได้อีกด้วย บางครั้งชั้นเคลือบฟันจะสึกหายไปโดยสมบูรณ์จนไปถึงชั้นเนื้อฟันอ่อน ๆ ได้ตามกาลเวลาจนทำให้การกัดไปทำลายฟันได้ วิธีการรักษาให้ฟันกลับมามีขนาดปกติคือการครอบฟัน

รูปลักษณ์ของฟันไม่พึงประสงค์ : เจ้าของฟันอาจจะไม่พอใจกับรูปร่าง ช่องว่าง และสีของฟัน เพราะมันส่งผลต่อรูปลักษณ์และความสวยงาม ทำให้การเคลือบฟันปลอมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและทำให้ฟันหน้าสวยงามเป็นธรรมชาติที่สุดในกรณีนี้

อื่น ๆ : ที่ครอบฟันจะถูกจัดอยู่ในการปลูกถ่ายฟันเพื่อจัดการกับช่องว่างของฟันที่นำออกมา อีกวิธีที่ใช้เติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่องปากคือการใช้สะพานฟันซึ่งสร้างมาจากที่ครอบฟันหลายตัวที่สามารถติดเข้ากับฟันใกล้เคียงช่องว่างได้ หากเป็นกรณีฟันหลวมหรือคลอนนั้น ที่ครอบฟันจะถูกสวมเข้ากับฟันหลาย ๆ ซี่เพื่อดามฟันเข้าด้วยกันจนทำให้ฟันแข็งแรงขึ้น

ณ ตอนนี้มีการครอบฟันประเภทใดบ้าง ?

ที่ครอบฟันสามารถสร้างมาจากโลหะผสมทอง บ้างก็เป็นโลหะอัลลอยด์ เหล็กสแตนเลส เซรามิก คอมโพซิสเรซิน เซอร์โคเนีย หรือพอร์เซเลนที่ภายนอกเชื่อมเข้ากับโลหะหรือเซอร์โคเนียที่ภายใน ในบางกรณีที่ครอบฟันเซรามิกก็อาจผลิตมาจากเทคโนโลยี CAD/CAM ด้วยการหล่อที่ครอบในบล็อกโพร์เซเลนโดยไม่จำเป็นต้องมีการครอบชั่วคราวใด ๆ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเอง โดยเหล็กสเตนเลสนั้นจะมีไว้ครอบฟันน้ำนมของเด็กเล็ก ที่ครอบฟันทองคำมักจะมีความคงทนมากที่สุดและมีการขจัดเนื้อฟันออกน้อยกว่า ที่ครอบฟันโพร์เซเลนจะมีความสวยงามมาก ในขณะที่ที่ครอบฟันประเภทใหม่อย่างเซรามิกนั้นจะมีความคงทนที่พัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ

กระบวนการที่ใช้ระหว่างการครอบฟันมีอะไรบ้าง ?

กระบวนการครอบฟันอันดับแรกจะเป็นการทำให้บริเวณฟันซี่ที่ต้องการชาด้วยยาชาเฉพาะที่ หากว่าฟันแตกร้าวหรือต้องได้รับการรักษารากฟันจะต้องมีการอุดฟันเพื่อให้มีเนื้อฟันมากขึ้นสำหรับใช้ที่ครอบฟัน จากนั้นฟันจะถูกเกลาเพื่อให้สามารถสวมที่ครอบฟันได้ และจะมีการพิมพ์ปากหรือใช้การสแกนดิจิทัล ก่อนที่ทันตแพทย์จะระบุสีของฟันคนไข้ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังช่างปฏิบัติการณ์ที่รับหน้าที่ผลิตที่ครอบฟัน ระหว่างนี้แพทย์จะใช้ที่ครอบฟันชั่วคราวที่ผลิตมาจากเรซินหรืออะคริลิกที่คล้ายกับฟันเดิมมากที่สุดไปก่อน ที่ครอบฟันชั่วคราวนี้จะถูกเชื่อมด้วยซีเมนต์ชั่วคราวเพื่อให้แพทย์สามารถเลาะฟันออกได้ง่ายเมื่อถึงเวลา

โดยทั่วไปแล้วการใส่ที่ครอบฟันชั่วคราวมักจะมีระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งจะถูกนำออกมาระหว่างการนัดพบคนไข้ครั้งที่สองโดยที่อาจมีหรือไม่มีการใช้ยาชาก็ได้ ที่ครอบฟันถาวรจะถูกสวมลงบนฟันและตรวจสอบความเข้ากันได้ การกัด และความเรียบเนียนของขอบฟัน หลังจากนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นไปเรื่อย ๆ ก่อนที่แพทย์จะใช้ซีเมนต์หรือกาวทันตกรรมติดที่ครอบฟันอย่างถาวร 

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการใส่ที่ครอบฟันหรือไม่ ?

ฟันที่ต้องเข้ารับการรักษาจะถูกทำให้ชาก่อนรับการรักษาจัดเตรียมที่ครอบฟัน ซึ่งเป็นการฉีดยาลิโดเคนหรือยาชาเฉพาะที่ประเภทอื่น ๆ ที่เหงือก ภายหลังกระบวนการสิ้นสุดลงและเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ คนไข้อาจมีความรู้สึกตรงที่ครอบฟันชั่วคราวหรือปวดเหงือกรอบฟันซี่นั้น ๆ บ้าง โดยความเจ็บปวดนั้นมักจะไม่รุนแรงและใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะหายไปเอง

มีเกณฑ์ตัดสินการเข้าทำที่ครอบฟันพิเศษสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือไม่ ?

หากเป็นไปได้ควรรอให้ผ่านช่วงตั้งครรภ์ไปก่อนที่จะเข้ารับการรักษาทันตกรรมใด ๆ เพื่อไม่เป็นการสร้างความเครียดแก่แม่และทารก การใส่ที่ครอบฟันมักก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้หลายอย่าง เช่น การแตกหัก ซึ่งต้องมีการรักษาในทันที วัสดุที่ใช้ผลิตที่ครอบฟันทุกประเภทมีความปลอดภัยต่อครรภ์ ทำให้ในสถานการณ์ที่จำเป็นจริง ๆ ก็สามารถดำเนินการกับผู้ที่ตั้งครรภ์ได้

มีปัญหาใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใส่ที่ครอบฟัน ?

การจัดเตรียมที่ครอบฟันอาจสร้างภาระแก่ฟันอย่างมากจนทำให้เส้นประสาท ณ ตำแหน่งนั้น ๆ อักเสบได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต้องรีบเข้ารับการรักษารากฟันทันที

ที่ครอบฟันมีอายุการใช้งานนานเท่าไร ?

ที่ครอบฟันควรมีอายุประมาณ  10-20 ปี ซึ่งตัวครอบฟันก็สามารถเกิดการแตกหักหรือเกิดโพรงผุได้ ทำให้ต้องมีการแปรงและขัดฟันตามปรกติเพื่อไม่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนที่ครอบฟันใหม่บ่อย ๆ หากเป็นการเคลือบฟันเซรามิกหรือเวเนียร์ คุณจะได้รับคำแนะนำให้สวมที่ป้องกันปากเพื่อไม่ให้โพร์เซลินแตกหักและยืดระยะเวลาของที่ครอบฟันนั้น ๆ

ราคาของที่ครอบฟันคือเท่าไร?

ราคาที่ครอบฟันจะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ผลิต และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์และช่างปฏิบัติการ

การรักษารากฟัน – คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

การรักษารากฟันเป็นขั้นตอนทันตกรรมที่นับว่าน่ากลัวเป็นที่สุด คนไข้มักจะหาข้ออ้างในการเลื่อนการนัดหมายในการพบทันตแพทย์ ทำไมการรักษาวิธีนี้จึงถูกขนานนามเป็นอย่างนั้น ทำไมจึงต้องนัดพบเป็นเวลาหลายครั้งในการรักษา เราได้รวบรวมคำถาม คำตอบที่ได้พบบ่อย เพื่อที่จะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้

1. ฉันเคยได้ยินมาว่า การรักษารากฟันนั้นเจ็บปวดมาก ฉันมีความจำเป็นต้องรักษาจริง ๆ หรือ

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อฟันเกิดการติดเชื้อ ฟันทุกซี่จะมีรากฟัน ซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยงฟัน เมื่อเกิดฟันผุจากภายนอก รากฟัน เส้นประสาทและเส้นเลือดจะเกิดการติดเชื้อ พวกมันจะตายและถูกแทนที่ด้วยหนองและซากที่ติดเชื้อ นี่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวด และอาการบวมที่เกิดขึ้นในการรักษารากฟัน หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะเกิดความเสียหายต่อกระดูกบริเวณรอบรากฟัน ซึ่งส่งผลให้เกิดตุ่มฝีบริเวณฟัน และหนอง หากรากฟันเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง และการรักษารากฟันกระทำโดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด หากฟันไม่ได้รับการติดเชื้อมากนักจะไม่เจ็บปวด ด้วยเทคนิคการวิสัญญีสมัยใหม่ สามารถรักษาฟันได้โดยไม่เจ็บปวดอีกต่อไป

2. จะไม่เป็นการดีกว่าหรือ หากจะถอนฟันทิ้งไปเลยแทนที่จะรักษารากฟัน

คำตอบคือ ไม่ เราอาจจะยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของฟัน ไม่มีฟันเทียมใด ๆ ที่จะสามารถทดแทนฟันจริงได้ เมื่อฟันถูกถอนออกไป ฟันที่อยู่รอบข้างจะเลื่อนเข้าหาช่องว่างที่เกิดขึ้น และเป็นสาเหตุของโรคเหงือก ปัญหาการเคี้ยว ฯลฯ

3. ทำไมจึงใช้เวลาในการรักษายาวนาน

ประการแรกหากฟันเกิดการติดเชื้อ คุณจะได้รับใบสั่งยาปฏิชีวนะ เพื่อลดอาการปวดและการติดเชื้อ หลังจาก 3-4 วันให้หลัง ทันตแพทย์จะเริ่มทำความสะอาดรากฟันด้วยเครื่องมือ (โดยปกติจะทำร่วมกับการวางยาสลบ) เมื่อรากฟันสะอาดแล้วจะถูกเติมด้วยวัสดุที่ใช้ผนึกรากฟัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อในครั้งต่อไป ฟันจะถูกซ่อมแซมด้วยวัสดุทางทันตกรรม

4. หากไม่มีอาการเจ็บปวดทำไมจึงต้องรักษารากฟัน

ฟันที่ต้องการการรักษารากฟันอาจไม่เจ็บปวดเสมอไป บางครั้งฟันอาจจะตายได้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือเป็นปี โดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่หากฟันเกิดการติดเชื้อ และพบว่าฟันมีความเสียหายในบริเวณกระดูกที่รองรับฟันก็อาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดได้ หากรากฟันเสียหายไป ก่อนที่จะเกิดการเจ็บปวด การดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นวิธีการรักษาที่ดีกว่า

5. เมื่อแพทย์กล่าวว่า เส้นประสาทได้ถูกนำออกไปแล้ว ทำไมฉันยังรู้สึกเจ็บ

ฟันที่ติดเชื้ออาจจะต้องใช้เวลาในการรักษารากฟัน ฟันที่ไม่ถูกใช้ไปสักระยะหนึ่งจะทำให้รู้สึกอ่อนไหวหรือเจ็บปวดขณะเคี้ยว ในบางกรณีอาจมีภาวะแทรกซ้อนอันนำไปสู่การติดเชื้อและความเจ็บปวดอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้

6. การรักษารากฟันใช้เวลามากและต้องนัดพบแพทย์บ่อย ๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

รากฟันต้องการการนัดไม่เกิน 2-3 ครั้งด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ทันตแพทย์รักษารากฟันเฉพาะทางสามารถรักษาได้ภายในการนัดเพียง 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ฟันที่เกิดการติดเชื้อก็มีภาวะยุ่งยากในการรักษา หรือหากคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จำเป็นต้องมีการนัดพบบ่อยขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังได้รับการรักษาด้วยการอุดฟันหรือการครอบฟันอาจต้องการการนัดที่มากขึ้น

7. ฟันจะตายในระหว่างการรักษารากฟันหรือไม่

การรักษารากฟันจะทำก็ต่อเมื่อฟันได้ตายลงเรียบร้อยแล้ว เนื้อฟันด้านใน (เส้นเลือดและเส้นประสาท) ได้ถูกนำออกในระหว่างการรักษาเนื่องจากเกิดการติดเชื้ออันเนื่องมาจากฟันผุหรือโรคเหงือก

8. หากฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วหลังจากรักษารากฟัน ทำไมฉันจึงยังคงต้องใช้ที่ครอบฟัน

เนื่องจากเนื้อฟันด้านในซึ่งมีหน้าที่หล่อเลี้ยงฟันได้ถูกขูดออกไปในระหว่างการรักษารากฟัน การหล่อเลี้ยงเนื้อฟันได้ถูกกำจัดออกอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ฟันอยู่ในสภาพพรุน เปราะบางต่อการแตกในบริเวณที่มีการกดดันสูง ๆ ในระหว่างการเคี้ยว เพื่อที่จะทำให้ได้รับแรงกดดันและยังคงใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตแพทย์จะแนะนำให้คุณอุดฟันด้วยวัสดุ เช่น โลหะ เซรามิก หรือการครอบฟัน ในบางกรณีการครอบฟันอาจไม่จำเป็น หากเนื้อฟันยังคงมีเนื้อที่ที่ทำงานได้อยู่มาก หรือฟันที่มีปัญหาอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีแรงกดดันสูง

9. ฉันไม่ต้องการครอบฟันที่น่าเกลียดแบบโลหะ มีทางเลือกอื่นหรือไม่

มีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับการครอบฟัน ในช่วงแรก ๆ ที่ครอบฟันจะทำมาจากทองหรือโลหะ แต่ในปัจจุบันที่ครอบฟันจะทำมาจากเซรามิก หรือเรซิ่น ซึ่งเหมือนจริงและสวยงาม คุณควรถามทันตแพทย์ก่อนเลือก

10. ทำไมลูกของฉันจึงต้องรักษารากฟันที่เป็นฟันน้ำนม เพราะว่าอย่างไรก็ตาม ฟันแท้ก็จะขึ้นมาแทนฟันน้ำนมอยู่ดี

ขึ้นอยู่กับว่าฟันน้ำนมนั้นจะหลุดออกเมื่อใด ฟันน้ำนมของบุตรหลานของคุณจะได้รับคำแนะนำให้รักษารากฟันซึ่งควรจะรักษาฟันน้ำนมไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่เป็นตัวจัดช่องว่างของฟันตามธรรมชาติ เพื่อรอเวลาที่ฟันแท้จะงอกขึ้น หากถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาอันควรจะทำให้ช่องว่างของฟันบริเวณโดยรอบลดลง นำไปสู่การจัดเรียงฟันที่ผิดรูป ซึ่งท้ายที่สุดจะต้องแก้ไขโดยการจัดฟันถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่