ความรู้สุขภาพ

บทส่งท้าย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
บทส่งท้าย

ผู้ประกอบอาชีพร้านยาทุกท่าน

ขอให้มีจิตสำนึกเสมอว่า อาชีพขายยาที่เราทำอยู่นั้น ไม่ใช่แค่เพียง “พ่อค้า-แม่ค้า” ขายยาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในร้านยาที่สำคัญมาก เพราะเป็นผู้กลั่นกรองผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างยิ่ง ท่านนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์สำหรับชุมชนโดยแท้จริง ความรู้ทางการแพทย์ตั้งแต่เรื่องยา โรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลทางการแพทย์ในทุกด้าน ล้วนมีความสำคัญที่ผู้ป่วยคาดหวังจะได้รับจากท่านมากกว่าการได้รับแต่เพียง "สินค้า"

ขอจงระลึกเสมอว่า เราจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ ความลำบากแก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ด้วยการจ่ายยา หรือให้คำแนะนำเรื่องยาอย่างขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากเพียงพอหรือโดยมุ่งเน้นทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว

ข้าพเจ้าขออนุญาตภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มี “ประสิทธิผล” สำหรับชุมชนเช่นท่านเพิ่มขึ้นอีกคน

ขอให้กุศลอันเกิดจากการเป็นที่พึ่งทางสุขภาพกับลูกค้าของท่านอย่างจริงใจ บังเกิดแก่ท่านและภารกิจของท่าน

จิรัชฌา อุดมชัยสกุล

ศูนย์จัดอบรมศิษฎิกร

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่