ความรู้สุขภาพ

บทส่งท้าย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 826,746 คน

บทส่งท้าย

ผู้ประกอบอาชีพร้านยาทุกท่าน

ขอให้มีจิตสำนึกเสมอว่า อาชีพขายยาที่เราทำอยู่นั้น ไม่ใช่แค่เพียง “พ่อค้า-แม่ค้า” ขายยาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในร้านยาที่สำคัญมาก เพราะเป็นผู้กลั่นกรองผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างยิ่ง ท่านนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์สำหรับชุมชนโดยแท้จริง ความรู้ทางการแพทย์ตั้งแต่เรื่องยา โรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลทางการแพทย์ในทุกด้าน ล้วนมีความสำคัญที่ผู้ป่วยคาดหวังจะได้รับจากท่านมากกว่าการได้รับแต่เพียง "สินค้า"

ขอจงระลึกเสมอว่า เราจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ ความลำบากแก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ด้วยการจ่ายยา หรือให้คำแนะนำเรื่องยาอย่างขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากเพียงพอหรือโดยมุ่งเน้นทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว

ข้าพเจ้าขออนุญาตภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มี “ประสิทธิผล” สำหรับชุมชนเช่นท่านเพิ่มขึ้นอีกคน

ขอให้กุศลอันเกิดจากการเป็นที่พึ่งทางสุขภาพกับลูกค้าของท่านอย่างจริงใจ บังเกิดแก่ท่านและภารกิจของท่าน

จิรัชฌา อุดมชัยสกุล

ศูนย์จัดอบรมศิษฎิกร

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่