Doctor men
เขียนโดย
PITCHAYA
มะเร็งและโรคร้าย

ตรวจสารเสพติด ในร่างกาย มีวิธีใดบ้าง แม่นยำแค่ไหน ราคาเท่าไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 849,825 คน

ตรวจสารเสพติด ในร่างกาย มีวิธีใดบ้าง แม่นยำแค่ไหน ราคาเท่าไร

สารเสพติด ไม่ว่าจะเป็น ยาบ้า เฮโรอีน ยาอี ยาไอซ์ นับเป็นสารให้โทษต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นสารต้องห้ามทางกฎหมายอีกด้วย โดยวิธีการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตามมาตรฐานสากลที่แม่นยำนั้นมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีการตรวจอย่างไร แม่นยำแค่ไหน เราจะอธิบายให้ทราบกัน

รูปแบบการตรวจสารเสพติด

1.การตรวจปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะนับเป็นวิธีพื้นฐานที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมในระดับสากล สาเหตุที่ใช้วิธีการตรวจปัสสาวะนั้นเป็นเพราะว่า เมื่อสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยการกิน ฉีด สูบหรือสูดดมควัน สารเสพติดเหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และอยู่ในเลือดประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และจะตกค้างอยู่ในปัสสาวะชั่วขณะหนึ่ง โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ ความถี่ ชนิดของสารเสพติด รวมทั้งสภาวะร่างกายของแต่ละคน

 • หากเสพไม่ประจำ สามารถตรวจพบได้หลังการเสพ 1-3 วัน
 • ผู้เสพประจำ จะมีโอกาสตรวจพบได้หลังเสพ 2-6 วัน
 • ผู้เสพเรื้อรังอาจตรวจพบได้หลังจากการเสพถึง 2-3 สัปดาห์

ขั้นตอนการตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะมีดังนี้

 • การตรวจคัดกรองขั้นต้น (Screening  Test) เป็นการตรวจหาว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด โดยวิธีการตรวจคัดกรองขั้นต้นมีอยู่ 2 หลักการคือ
  • หลักการคัลเลอร์เทสต์ (Color test) หรือที่คุ้นเคยกับคำว่า “ฉี่สีม่วง” หรือ “ปัสสาวะสีม่วง” ซึ่งปัจจุบันวิธีการตรวจนี้ไม่นิยมนำมาใช้ตรวจแล้ว
  • หลักการทางอิมมูโนแอสเสย์ (Immunoassay) แบ่งเป็นที่ต้องใช้เครื่องอัตโนมัติในการตรวจ และใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป (Test kits) ซึ่งจะแสดงผลเป็นบวก (positive) และลบ(Negative)
 • การตรวจยืนยัน (Confirmation Test) โดยใช้หลักการทางโครมาโตรกราฟฟี (Chromatography) ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจขั้นสูง สามารถตรวจพบสารเสพติดที่มีปริมาณน้อยได้ และสามารถแยกชนิด ระบุประเภทของสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นมาตรฐานสากล นิยมนำมาใช้ตรวจคัดกรองในผู้ต้องสงสัยและตรวจประเมินในผู้ที่ต้องการรับการบำบัดสารเสพติดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในรายที่ตรวจคัดกรองขั้นต้นแล้วพบว่า ผลเป็นบวกหรือมีข้อสงสัยว่ามีสารเสพติดในร่างกาย จะต้องทำการตรวจยืนยันในขั้นต่อไป

2.การตรวจสารเสพติดทางเส้นผมหรือเส้นขน

นับเป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจสารเสพติดที่แม่นยำอย่างมาก และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล ข้อดีของการตรวจด้วยเส้นผมหรือเส้นขนคือ สามารถตรวจย้อนหลังได้ยาวนาน แยกประเภทของยาเสพติดที่ใช้ได้ และหาช่วงเวลาการใช้สารเสพติดได้ด้วย

ทั้งนี้สาเหตุที่เส้นผมหรือเส้นขนสามารถนำมาตรวจสารเสพติดได้นั้น เป็นเพราะว่าเมื่อสารเสพติดเข้าสู่กระแสเลือด เลือดจะไหลเวียนไปทั่วร่างกาย รวมทั้งไปหล่อเลี้ยงเส้นผมและเส้นขนด้วย ซึ่งสารเสพติดเหล่านั้นจะเกาะอยู่ตามโคนเส้นผม หรือเส้นขน และเมื่อเส้นผมหรือเส้นขนยาวขึ้นเรื่อยๆ สารเสพติดเหล่านั้นก็จะเกาะติดไปด้วย โดยความยาวของเส้นผมที่ต่างกัน ก็สามารถตรวจสอบประวัติการเสพที่ต่างกันด้วย

 • เส้นผมยาว 1 เซนติเมตร สามารถตรวจสอบการใช้ยาเสพติดย้อนหลังได้ประมาณ 1 เดือน
 • เส้นผมยาว 3 เซนติเมตร สามารถตรวจสอบการใช้ยาเสพติดย้อนหลังได้ประมาณ 3 เดือน

นอกจากนี้วิธีการตรวจด้วยเส้นผมและเส้นขนยังรวดเร็วมาก ใช้เวลาเพียง 30 นาที ก็สามารถทราบผลโดยละเอียดได้ทันที โดยภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทดลองและการทำวิจัยจากกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงจากกลุ่มพนักงานประมาณ 400 ราย จากโรงงานแห่งหนึ่ง พบว่าผลจากการตรวจทางปัสสาวะ พบผู้ที่มีการใช้สารเสพติดเพียง 1 รายเท่านั้น แต่เมื่อตรวจสารเสพติดจากเส้นผม กลับพบว่า มีผู้ใช้สารเสพติดถึง 40 ราย นับได้ว่าการตรวจจากเส้นผมนี้สามารถตรวจพบได้ 100 เปอร์เซ็นต์

3.การตรวจด้วยชุดตรวจสารเสพติด

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจสารเสพติดตามโรงพยาบาลหรือคลินิก ปัจจุบันมีชุดตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วยตัวเองเช่นกัน โดยเป็นการตรวจโดยใช้ปัสสาวะ แต่การตรวจลักษณะนี้ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และบางครั้งหากมีปริมาณสารเสพติดน้อยมาก ก็ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีนี้ ดังนั้นหากต้องการความแม่นยำ ก็ควรตรวจที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม ชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ตรวจสารเสพติดได้ที่ไหน ราคาเท่าไร

ผู้ที่ต้องการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วไป โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 250 บาท ขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละแห่ง สนใจแพคเกจตรวจสารเสพติดตรวจสอบได้ที่นี่

การตรวจสารเสพติด ไม่เพียงแต่เป็นขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นของการบำบัดผู้ติดสารเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้อีกครั้ง

ที่มาของข้อมูล

คมชัดลึก, มช.โชว์ผลวิจัยตรวจสารเสพติดจากเส้นผม, http://www.komchadluek.net/news/scoop/211743, 17 August 2013

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรมการแพทย์ เผยวิธีตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย, https://www.thaihealth.or.th/Content/40881 -กรมการแพทย์%20เผยวิธีตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย%20.html, 19 February 2018.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่