เซ็กส์อย่างถูกวิธี

Missed pills : COCs 21+7 Mestranol

เผยแพร่ครั้งแรก 3 ม.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 9 ส.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 10 นาที
Missed pills : COCs 21+7 Mestranol

ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม แบบแผง 28 เม็ด ที่มี Mestranol 0.050 มิลลิกรัม

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีอยู่ในยาคุมยี่ห้อ อนามัย (Anamai) และ วันเดย์ (One day) คือ Mestranol ค่ะ ซึ่ง Mestranol 50 ไมโครกรัม จะเทียบเท่ากับ Ethinylestradiol 35 ไมโครกรัม จึงใช้แนวทางแก้ไขกรณีลืมรับประทานยาเหมือนกรณีของยาคุมกำเนิดที่มี Ethinylestradiol 30 – 35 ไมโครกรัมนะคะ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 27

ใน 1 แผงของยาคุมจะมียาทั้งหมด 28 เม็ด แบ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด (เม็ดที่ 1 - 21) ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีปริมาณยาเท่ากันหมด และมีเม็ดยาหลอกซึ่งไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เม็ด (เม็ดที่ 22 – 28)

เมื่อรับประทานยาหมดแผง ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไป

ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกนะคะ และแม้ว่าเมื่อรับประทานหมดแผงแล้ว เลือดประจำเดือนยังไม่หมด ก็ให้ต่อแผงใหม่ได้ตามปกติ

หากในแถวที่ 3 (เม็ดที่ 15 - 21) ไม่มีปัญหาลืมรับประทานยาต่อกันเกิน 2 วัน ช่วงที่รับประทานแถวสุดท้ายที่เป็นยาหลอก (เม็ดที่ 22 – 28) แม้จะไม่มีฮอร์โมน แต่ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใส่ถุงยางค่ะ

 สำหรับยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณ Ethinylestradiol 0.030-0.035 มิลลิกรัม (หรือเท่ากับ 30-35 ไมโครกรัม) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา หรือเริ่มแผงใหม่ช้า มีแนวทางแก้ไขดังนี้...

1. ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์โมน (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) 1 วัน

  • รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
  • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

สมมติว่าเมื่อคืนวานลืมรับประทานยาคุมเม็ดนี้ ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 27

ซึ่งหากนึกขึ้นได้ในตอนเช้าของวันนี้ หรือก่อนเวลารับประทานยาตามเวลาปกติ ก็ให้รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ดก่อน แล้วรับประทานอีก 1 เม็ดในตอนกลางคืน

แต่ถ้านึกได้ช้า คือนึกได้ตอนกลางคืนของวันนี้แล้ว ก็ให้รับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

จากนั้น วันต่อ ๆ ไป ก็ให้รับประทานต่อตามปกติวันละ 1 เม็ดเช่นเดิม  

2. ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์โมน (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกัน 2 วัน

  • รับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด (หากนึกได้ตอนที่ต้องรับประทานยาคุมในเวลาเดิมที่เคยใช้ ให้รับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งอาจทำให้คลื่นไส้มาก)
  • วันต่อ ๆ ไปก็รับประทานตามปกติวันละ 1 เม็ด
  • มีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ (เช่น ถุงยาง, ยาคุมฉุกเฉิน) ร่วมด้วย

ตัวอย่าง

สมมติว่าสองวันที่ผ่านมา ลืมรับประทานยาคุมไป 2 เม็ด ตามภาพนี้

ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

ซึ่งหากนึกขึ้นได้ในตอนเช้าของวันนี้ หรือก่อนเวลารับประทานยาตามเวลาปกติ ก็ให้รับประทานยาเม็ดแรกที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ดก่อน แล้วรับประทานอีก 1 เม็ดในตอนกลางคืน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 27

แต่ถ้านึกได้ช้า คือนึกได้ตอนกลางคืนของวันนี้แล้ว ก็ให้รับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้มาก

วันต่อ ๆ ไปก็รับประทานตามปกติวันละ 1 เม็ดตามเดิมค่ะ

ยาเม็ดที่เหลืออยู่ (ตามภาพตัวอย่าง คือ เม็ดลำดับ 2) สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็สามารถนำยาที่เหลือสำรองนี้ไปรับประทานแทนได้

แต่หากกังวลว่าถ้าเหลือไว้ในแผง อาจทำให้สับสนเวลารับประทานยา ก็อาจแกะเม็ดยานี้ทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะ  

3. ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์โมน (หรือเริ่มแผงใหม่ช้า) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

  • รับประทานยาเม็ดแรกที่ลืม ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด (หากนึกได้ช้า อาจต้องรับประทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด ซึ่งคงทำให้คลื่นไส้มาก)
  • งดมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางร่วมด้วย จนกว่าจะใช้ยาต่อเนื่องกันครบ 7 วัน
  • ถ้าลืมรับประทานยาในสัปดาห์แรก (เม็ดลำดับ 1 – 7) หรือเริ่มแผงใหม่ช้า ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางในช่วงนี้ไปแล้ว ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วย
  • ถ้าลืมรับประทานยาในสัปดาห์ที่สาม (เม็ดลำดับ 15 - 21) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เมื่อรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนหมด ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอก (เม็ดลำดับ 22 – 28)

ตัวอย่างกินยา

คราวนี้จะยกตัวอย่างเป็น 4 กรณีนะคะ คือ การเริ่มแผงใหม่ช้า และการลืมรับประทานยาแยกตามช่วงเวลาที่ลืม ว่าเป็นสัปดาห์ที่ 1, 2 หรือ 3 ของแผง ดังนี้ค่ะ...

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์แรก (เม็ดลำดับ 1 – 7) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สอง (เม็ดลำดับ 8 – 14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ตัวอย่างที่ 4 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สาม (เม็ดลำดับ 15 – 21) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีเริ่มแผงใหม่ช้า ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

สมมติว่าเริ่มแผงใหม่ช้าไป 3 วันนะคะ นั่นก็คือไม่ได้รับประทานยา 3 เม็ดนี้ตามกำหนด

 

วันนี้ซึ่งตามปกติควรต้องรับประทานแค่เม็ดลำดับที่ 4 ก็กลายเป็นว่าต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

โดยให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(เม็ดลำดับ 1)ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานตอนกลางคืน(ลำดับที่ 4)อีก 1 เม็ด เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น

แต่ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ... รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลย แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ ยาเม็ดที่เหลืออยู่ 2 เม็ดนี้ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ

เนื่องจากมีการเริ่มแผงใหม่ช้าหลายวัน ผลในการคุมกำเนิดจากแผงเดิมหมดลงแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินด้วยนะคะ

ผลในการคุมกำเนิดจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการใช้ยาคุมต่อเนื่องกัน 7 วัน ดังนั้น ต่อจากนี้จะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ  

ตัวอย่างที่ 2 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์แรก (เม็ดลำดับ 1 – 7) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

สมมติว่าลืมรับประทานยาต่อเนื่องกัน 3 เม็ดนี้นะคะ

วันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

โดยให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(เม็ดลำดับ 4)ทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรับประทานตอนกลางคืน(ลำดับที่ 7)อีก 1 เม็ด เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น

แต่ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ... รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลย

แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

ยาเม็ดที่เหลืออยู่ 2 เม็ดนี้ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ

 หากในสัปดาห์แรกที่ใช้ยาคุมแผงนี้ ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง จะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และต่อจากนี้ จะต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ  

ตัวอย่างที่ 3 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สอง (เม็ดลำดับ 8 – 14) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

สมมติว่ารับประทานยาในสัปดาห์แรกต่อเนื่องตามปกติ แต่กลับลืมรับประทานในสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป สมมติ(อีกครั้ง)ว่าเป็น 3 เม็ดนี้นะคะ

วันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดลำดับ 10)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดลำดับ 13)อีก 1 เม็ด

ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่คงคลื่นไส้สักหน่อย

แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิมค่ะ

 เม็ดยาที่เหลืออยู่ 2 เม็ดนี้ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ จะได้ไม่แกะมาใช้ผิดเม็ดเวลารับประทานยาในวันต่อ ๆ ไป

แต่หากมั่นใจว่าจะไม่สับสน สามารถเหลือไว้ตามเดิมเผื่อใช้ยามจำเป็น เช่น ทำเม็ดยาอื่นหล่นหายตอนแกะออกจากแผง หรืออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมเม็ดอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ 

เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในสัปดาห์แรก ดังนั้นแม้ในสัปดาห์ที่สองนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ  

ตัวอย่างที่ 4 กรณีลืมรับประทานยาในช่วงสัปดาห์ที่สาม (ยาคุมเม็ดที่ 15 – 21) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

        สมมติว่าสัปดาห์ที่ 1 – 2 รับประทานยาคุมต่อเนื่องตามปกติ แต่กลับลืมรับประทานในสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป สมมติ(อีกครั้ง)ว่าลืมรับประทาน 3 เม็ดนี้นะคะ

ในวันนี้จะต้องรับประทานยา 2 เม็ดนี้ค่ะ

โดยที่หากนึกได้ตอนเช้า ให้รับประทานเม็ดแรกที่ลืม(คือเม็ดลำดับ 18)ก่อน 1 เม็ด แล้วค่อยรับประทานตอนกลางคืน(เม็ดลำดับ 21)อีก 1 เม็ด

ถ้านึกได้ช้า ไม่สามารถรับประทานแยกเวลาได้ ก็รับประทานทีเดียว 2 เม็ดไปเลยค่ะ แต่อาจทำให้คลื่นไส้ แล้ววันต่อ ๆ ไปก็รับประทานต่อตามลูกศรวันละ 1 เม็ดเช่นเดิม ยา 2 เม็ดนี้ที่เหลืออยู่ ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ  

เนื่องจากได้รับประทานยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 7 วันแล้วในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ในสัปดาห์ที่สามนี้จะได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง ก็ไม่ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

แต่ต่อจากนี้ จะต้องใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปจนกว่าจะรับประทานยาเม็ดฮอร์โมนติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

เมื่อรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนในแผงครบ 21 เม็ดแล้ว ไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอก(เม็ดลำดับ 22 – 28)นะคะ แต่ให้เริ่มแผงใหม่ในวันต่อไปเลยค่ะ ซึ่งทำให้เดือนนี้อาจไม่มีเลือดประจำเดือน (เพราะไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วันของเม็ดยาหลอก) หรืออาจมีประจำเดือนมาแล้วเมื่อลืมรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายวัน ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เดือนต่อ ๆ ไปเมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ รอบประจำเดือนก็จะกลับมาปกติเองค่ะ  

4. ลืมรับประทานยาเม็ดหลอก

เม็ดยาหลอกอาจเป็นยาบำรุงเลือดหรือเป็นเพียงแค่เม็ดแป้งธรรมดา แต่ไม่มีฮอร์โมนคุมกำเนิดนะคะ มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสนว่าจะต้องเริ่มรับประทานแผงใหม่เมื่อไหร่ ตามภาพตัวอย่างที่วงสีแดงคือยาเม็ดหลอกนะคะ

จะไม่รับประทานเม็ดยาหลอกก็ได้ค่ะ แต่ให้แกะทิ้งวันละเม็ดแทน เมื่อหมดแผง วันต่อไปก็จะได้เริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ต่อ

ดังนั้น หากลืมรับประทานยาเม็ดหลอก ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แกะยาเม็ดที่ลืมทิ้งไปได้เลย วันต่อไปก็รับประทานต่อตามปกติไปจนกว่าจะหมดแผงนะคะ  

แล้วถ้าเดือนต่อ ๆ ไปก็ยังลืมซ้ำซากอยู่ล่ะ

การแก้ไขเฉพาะหน้าก็ให้ทำตามวิธีที่กล่าวมาแล้วนี่ล่ะค่ะ แต่คงต้องพิจารณาการแก้ไขระยะยาวด้วย โดยพบแพทย์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้ยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยค่ะ  


6 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6205a1.htm)
OGESTREL- norgestrel and ethinyl estradiol kit. DailyMed. (https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=90b9421c-5865-43c5-a984-49351e1f20a1)
Aviane Oral : Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing. WebMD. (https://www.webmd.com/drugs/2/drug-20940/aviane-oral/details)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
มีเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกเพราะอะไร? แบบไหนถึงอันตราย?
มีเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกเพราะอะไร? แบบไหนถึงอันตราย?

เลือดออกอาจไม่ได้หมายความว่า "คุณคือคนแรกของเธอ" แต่อาจร้ายแรงยิ่งกว่านั้น หาสาเหตุ และวิธีแก้ไขก่อนจะรุนแรงไปกว่านี้

อ่านเพิ่ม