Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
addictions

MDMA หรือยาอี

MDMA หรือยาอี ยาเสพติดมีฤทธิ์อันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย อาจเสียชีวิตได้ ไม่ควรทดลอง หรือเสพ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,982,685 คน

MDMA หรือยาอี

MDMA (เอ็มดีเอ็มเอ) เป็นยาเสพติดที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น มักถูกเรียกกันในชื่อ “ยาอี” ถูกใช้ในสถานที่อโคจรเพื่อสร้างความสุข กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยไม่พึงระวังถึงผลกระทบที่ตามมา บางรายทดลองเสพเพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถเลิกได้ ทั้งๆ ที่ยาอีถูกจัดให้อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพราะมีฤทธิ์อันตรายทำให้ผู้เสพเสียชีวิตได้ ในวันนี้ HonestDocs จะพาไปทำความรู้จักโทษของยาอี ผลกระทบหลังเสพ และผลข้างเคียงที่ตามมาในระยะสั้น ระยะยาว  

ทำความรู้จัก MDMA หรือยาอี

MDMA หรือ Methylenedioxy methamphetamine เป็นส่วนประกอบหลักของยาอี (Ectacy: เอ็คตาซี) มีอีกชื่อหนึ่งคือ “Molly” เป็นยาเสพติดที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมนุษย์ เมื่อเสพ MDMA จะออกฤทธิ์ต่อสารเคมีต่างๆ ในสมอง ภายในเวลา 30 นาที ทำให้ผู้เสพยามีอาการเมายาอยู่ประมาณ 3-6 ชั่วโมง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

การเสพยาอีจะทำให้ผู้เสพเกิดภาวะขาดน้ำ และภาวะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรียกว่า "ภาวะตัวร้อนเกิน (Hyperthermia)" สาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น เพราะระบบการควบคุมอุณหภูมิล้มเหลว โดยเฉพาะเมื่อมีการเสพยาอีในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด เช่น คลับ บาร์ ที่ๆ มีผู้คนหนาแน่น ภาวะดังกล่าวจะทำลายสมอง เกิดภาวะไตวาย หัวใจวาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

ผู้เสพยาอีบางรายที่ใช้ยามากกว่าหนึ่งเม็ดในการเสพต่อครั้งจะทำให้เกิดภาวะช๊อค เนื่องจากการเสพยาปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานหนัก ส่งผลให้ผู้เสพชัก และการเต้นของหัวใจเร็วมากผิดปกติ นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้เสพมีความรู้สึกไวต่อการสัมผัส ดังนั้น จึงทำให้พวกเขารู้สึกไวต่ออารมณ์ทางเพศและเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วย

โดยในปัจจุบัน สามารถตรวจหาสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ ได้ทั้งในเลือด และในปัสสาวะ

ผลข้างเคียงระยะสั้นของการเสพยาอี

MDMA จะส่งผลต่อสารเคมี 2 ชนิดภายในสมอง คือ เซโรโทนิน (Serotonin) และนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) ทำให้ผู้เสพมีอาการเคลิบเคลิ้ม รู้สึกดี ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ อาการง่วง ความไวต่อความรู้สึกเจ็บปวด และความก้าวร้าว 

MDMA จะเพิ่มระดับอารมณ์ของผู้เสพ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุข ทุกข์ โกรธ ทำให้ผู้เสพรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้น และอาจส่งผลต่อประสาทสัมผัส ระบบการรับรู้ของสมอง

ผลข้างเคียงระยะสั้นของสาร MDMA เช่น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042
 • กัดหรือขบฟัน
 • กล้ามเนื้อตึงและเกร็ง
 • คลื่นไส้
 • ตาลาย มองภาพไม่ชัด
 • วิงเวียนศีรษะ หรือเป็นลม
 • มีอาการหวาดระแวง วิตกกังวล
 • ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นผิดปกติ
 • ปัสสาวะม่วง เนื่องจากมีสารตกค้างอยู่ในเลือด โดยระยะเวลาการตกค้างไม่เกิน 1 สัปดาห์

ผลข้างเคียงระยะยาวของการเสพยาอี

การเสพยาอีจะทำให้ผู้เสพมีอาการติดยา ทำให้ต้องใช้ยาอยู่เสมอ แม้พวกเขาจะทราบดีว่าผลข้างเคียงของยานั้นอันตรายแค่ไหน และเมื่อพวกเขาใช้ยาในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ จะมีอาการดื้อยาและเสพยามากขึ้นอีก จนส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของหัวใจ ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

การเสพยาอีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้สมองถูกทำลาย และความจำเสื่อมอย่างถาวร จากการศึกษาทดลองกับสัตว์พบว่า การเสพยาอีอย่างหนักติดต่อกัน 4 วัน สมองจะถูกทำลาย และจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 6-7 ปีเท่านั้น

ผลข้างเคียงระยะยาว ดังนี้

 • ร่างกายอ่อนล้า ไม่มีแรง
 • นอนไม่หลับ รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพออยู่เสมอ
 • เกิดภาวะซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • ปวดศีรษะ
 • ความจำเสื่อม
 • ความผิดรูปต่อทารกในครรภ์

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังเสพยาอี

การเสพยาเกินขนาดจะทำให้ผู้เสพเกิดอาการตัวร้อนผิดปกติ ประสาทหลอน ชักและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เสพยาอีบางรายจำเป็นต้องเสพต่อไปเรื่อยๆ เพราะเมื่อไม่ได้เสพพวกเขาจะมีอาการลงแดงรุนแรง ทำให้พวกเขาไม่สามารถเลิกยาได้

เนื่องจากยาอีมีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ผลิตยาจึงต้องใส่ส่วนผสมของสารเคมีอื่นๆ เพื่อให้ยามีราคาถูกลง เช่น ยาเคหรือเฮโรอีน ทำให้ยาอีนั้นมีอันตรายมากขึ้นอีกเท่าตัว โดยเฉพาะเมื่อเสพร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์

ยาอีถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรง และมีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ที่ผลิต จำหน่าย ครอบครอง และเสพ ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งถูกปรับและจำคุก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

แนวทางการเลิกเสพยาอีอย่างถูกต้อง

การเสพติดยาอีนั้นจะทำให้ผู้เสพเลิกยาได้ยาก ผู้เสพจะเสพยาในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อติดแล้ว และเมื่อต้องการเลิกยาหรือเมื่อพวกเขาอยู่ในช่วงถอนยา พวกเขาจะไม่สามารถนอนหลับได้ เกิดความวิตกกังวลอย่างหนัก หวาดระแวง ไม่มีสมาธิ และขาดสติ

หากคุณกำลังเสพติดยาอี แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ นักบำบัด หรือเข้าร่วมกลุ่มบำบัด เพื่อการรักษาที่เหมาะสม และทำให้การเลิกยาของคุณง่ายขึ้น

หลีกเลี่ยงการทดลอง หรือการเสพยาอีเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เนื่องจากยาอีนั้นถูกผลิตขึ้นในสถานที่ หรือแล็ปที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นคุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่คุณเสพเข้าไปนั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีชนิดใดบ้าง ฤทธิ์ของยามีความรุนแรงแค่ไหน และเนื่องจากว่ายาอีนั้นถูกเรียกในหลากหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น MDMA, Molly, Adam, XTC Essence และ Love pill 

แต่ไม่ว่าจะถูกเรียกด้วยชื่อใด คุณจะต้องปฏิเสธหากมีคนชักชวนให้ทดลองเสพ แม้คนๆ นั้นจะเป็นเพื่อนของคุณก็ตาม เพราะการทดลองเสพเพียงครั้งเดียว อาจเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไม่มีวันหวนกลับ


ที่มาของข้อมูล

Steven Dowshen, MDMA (Ecstasy) (https://kidshealth.org/en/teens/ecstasy.html), May 2018

Palmer RB (2012). Medical toxicology of drug abuse : synthesized chemicals and psychoactive plants. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. p. 139. ISBN 978-0-471-72760-6.

Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE (2009). "Chapter 15: Reinforcement and Addictive Disorders". In Sydor A, Brown RY (eds.). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. p. 375. ISBN 978-0-07-148127-4.


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย
รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย

รางจืด สมุนไพรมากด้วยประโยชน์ ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน ซึ่งจะมีอะไรอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ

ดูในแอป