addictions

ยาเค (Ketamine)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ยาเค (Ketamine)

 ยาเคถือเป็นยาสลบที่ออกฤทธิ์รวดเร็วและมักถูกใช้เพื่อเป็นยามอมสาว ลองดูข้อมูลเหล่านี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพยาดังกล่าว

ยาเคคืออะไร

เคตามีนหรือยาเคเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นยาสลบซึ่งออกฤทธิ์เร็ว นำมาใช้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์เพื่อการรักษาและการผ่าตัด ยาเคที่ใช้ทางการแพทย์นั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวไร้สีไร้กลิ่นโดยแพทย์หรือสัตวแพทย์จะใช้ยาโดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือด

ยาเคที่เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบของผงสีขาวหรือสีขาวนวลใช้สูดเข้าทางจมูกหรือใช้ผสมกับใบยาหรือกัญชาเพื่อสูบ นอกจากนี้ ยาเคยังถูกนำมาใช้เพื่อก่ออาชญากรรมหรือเพื่อการกระทำชำเราทางเพศโดยการนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ

ผลข้างเคียงระยะสั้น

หลังจากที่เสพยาเคไปได้เพียงไม่กี่นาทีผู้เสพจะเกิดอาการประสาทหลอนและเกิดภาพเหมือนฝัน รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศหรือหลุดลอยออกจากร่าง อย่างไรก็ตาม ยาเคยังสามารถทำให้ผู้เสพเกิดอาการหวาดระแวง สะพรึงกลัว จิตหลอน เกิดภาวะที่สมองถูกตัดขาดจากความรู้สึกใดๆ ในขณะนั้นจะไม่มีความทรงจำและร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วขณะ

เมื่อเสพยาเค ยาจะออกฤทธิ์และทำให้ผู้เสพมึนเมาอยู่ประมาณ 30-60 นาที แต่ผลข้างเคียงจากการเสพยาอาจอยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงระยะสั้น ดังนี้

  • อาการเพ้อหรือเกิดภาวะทางจิตที่ผิดปกติ
  • ความจำเสื่อม
  • สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อและการประสานงานระหว่างสมองและกล้ามเนื้อบกพร่อง
  • มีภาวะซึมเศร้า
  • ความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
  • หายใจช้าผิดปกติและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หากเสพยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการหายใจติดขัดจนทำให้เสียชีวิตได้

ผลข้างเคียงระยะยาว

ยังไม่ค่อยมีใครทราบถึงผลข้างเคียงระยะยาวของยาเคมากนัก แต่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเสพยาเคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาทางสมองเกี่ยวกับความทรงจำและสมาธิ นอกจากนี้ ยาเคยังทำให้ผู้เสพมีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ มีปัญหาทางจิต เกิดอาการเมายาแม้จะไม่ได้เสพและอาจเกิดอาการหลายสัปดาห์หลังจากการเสพยา

ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาการเสพติดยาเคเพราะการออกฤทธิ์ของยาที่ทำให้ผู้เสพรู้สึกเพลิดเพลิน มีความสุข และผ่อนคลายความเครียดได้ อาการเช่นนี้ทำให้ต้องเสพยามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงและส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้เสพในระยะยาวได้ 

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การเสพยาเคในปริมาณที่มากเกินไป การใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่นๆ หรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทางสุขภาพและอาจทำให้ผู้เสพเสียชีวิตได้ อาการเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นแม้จากการเสพครั้งแรก

ผู้ที่เสพยาเคด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ติดเชื้อเอดส์หรือไวรัสตับ หากมีการใช้เข็มร่วมกัน

ยาเคในรูปของของเหลวจะไม่มีกลิ่นหรือสี ดังนั้นจึงง่ายต่อการถูกนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอมยาหรือการก่ออาชกรรม ทำให้ผู้ดื่มอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และเนื่องจากยาเคออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพสูญเสียความทรงจำ ดังนั้นผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยาเคจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น “ยาเสียตัว”

ยาเคที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ถูกขโมยหรือลักลอบนำออกมาจากโรงพยาบาลสัตว์หรือศูนย์รักษาสัตว์ในรูปแบบของของเหลวจากนั้นจะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการระเหยให้กลายเป็นผง ดังนั้นผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่ตนเสพนั้นมีปริมาณมากเพียงใดหรือมีฤทธิ์รุนแรงแค่ไหนเพราะยาเหล่านี้จะถูกผสมด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ ด้วย

ยาเคถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 นั่นหมายถึง ยาเคยังสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์และต้องใช้โดยผ่านใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก และเสพ ต้องระวางโทษปรับและจำคุก

เมื่อติดแล้วจะเลิกอย่างไรดีล่ะ

ยาเคจะทำให้ผู้เสพมีอาการติดยาที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนทั้งทางจิตและทางร่างกาย เพราะเมื่อเกิดอาการติดยาอย่างรุนแรงแล้วนั้น ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเลิกได้

หากคุณพบว่าคุณติดยาเคและไม่สามารถเลิกได้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและการเข้าร่วมกลุ่มบำบัดจะช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถเลิกยาได้ในที่สุด

เลี่ยงการเสพหรือทดลอง

เมื่อมีใครสักคนชักชวนคุณให้เสพยา การปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่” ถือเป็นวิธีที่เด็ดขาดและตรงไปตรงมา แต่หากคุณถูกมอมยาล่ะ คุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าสิ่งที่คุณดื่มหรือกินเข้าไปนั้นมียาเสพติดผสมอยู่ด้วยหรือไม่ ดังนั้น คุณจึงต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากเมื่อต้องไปงานเลี้ยงหรือเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ หลีกเลี่ยงการรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าและถือแก้วหรือขวดเครื่องดื่มของคุณไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีได้ผสมสิ่งใดลงในเครื่องดื่มของคุณ

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/ketamine.html

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่