addictions

ยาเค (Ketamine)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,412,709 คน

ยาเค (Ketamine)

 ยาเคถือเป็นยาสลบที่ออกฤทธิ์รวดเร็วและมักถูกใช้เพื่อเป็นยามอมสาว ลองดูข้อมูลเหล่านี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพยาดังกล่าว

ยาเคคืออะไร

เคตามีนหรือยาเคเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นยาสลบซึ่งออกฤทธิ์เร็ว นำมาใช้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์เพื่อการรักษาและการผ่าตัด ยาเคที่ใช้ทางการแพทย์นั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวไร้สีไร้กลิ่นโดยแพทย์หรือสัตวแพทย์จะใช้ยาโดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือด

ยาเคที่เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบของผงสีขาวหรือสีขาวนวลใช้สูดเข้าทางจมูกหรือใช้ผสมกับใบยาหรือกัญชาเพื่อสูบ นอกจากนี้ ยาเคยังถูกนำมาใช้เพื่อก่ออาชญากรรมหรือเพื่อการกระทำชำเราทางเพศโดยการนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ

ผลข้างเคียงระยะสั้น

หลังจากที่เสพยาเคไปได้เพียงไม่กี่นาทีผู้เสพจะเกิดอาการประสาทหลอนและเกิดภาพเหมือนฝัน รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศหรือหลุดลอยออกจากร่าง อย่างไรก็ตาม ยาเคยังสามารถทำให้ผู้เสพเกิดอาการหวาดระแวง สะพรึงกลัว จิตหลอน เกิดภาวะที่สมองถูกตัดขาดจากความรู้สึกใดๆ ในขณะนั้นจะไม่มีความทรงจำและร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วขณะ

เมื่อเสพยาเค ยาจะออกฤทธิ์และทำให้ผู้เสพมึนเมาอยู่ประมาณ 30-60 นาที แต่ผลข้างเคียงจากการเสพยาอาจอยู่ได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงระยะสั้น ดังนี้

  • อาการเพ้อหรือเกิดภาวะทางจิตที่ผิดปกติ
  • ความจำเสื่อม
  • สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อและการประสานงานระหว่างสมองและกล้ามเนื้อบกพร่อง
  • มีภาวะซึมเศร้า
  • ความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
  • หายใจช้าผิดปกติและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หากเสพยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการหายใจติดขัดจนทำให้เสียชีวิตได้

ผลข้างเคียงระยะยาว

ยังไม่ค่อยมีใครทราบถึงผลข้างเคียงระยะยาวของยาเคมากนัก แต่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเสพยาเคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาทางสมองเกี่ยวกับความทรงจำและสมาธิ นอกจากนี้ ยาเคยังทำให้ผู้เสพมีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ มีปัญหาทางจิต เกิดอาการเมายาแม้จะไม่ได้เสพและอาจเกิดอาการหลายสัปดาห์หลังจากการเสพยา

ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาการเสพติดยาเคเพราะการออกฤทธิ์ของยาที่ทำให้ผู้เสพรู้สึกเพลิดเพลิน มีความสุข และผ่อนคลายความเครียดได้ อาการเช่นนี้ทำให้ต้องเสพยามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงและส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้เสพในระยะยาวได้ 

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การเสพยาเคในปริมาณที่มากเกินไป การใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่นๆ หรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทางสุขภาพและอาจทำให้ผู้เสพเสียชีวิตได้ อาการเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นแม้จากการเสพครั้งแรก

ผู้ที่เสพยาเคด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือดจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ติดเชื้อเอดส์หรือไวรัสตับ หากมีการใช้เข็มร่วมกัน

ยาเคในรูปของของเหลวจะไม่มีกลิ่นหรือสี ดังนั้นจึงง่ายต่อการถูกนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอมยาหรือการก่ออาชกรรม ทำให้ผู้ดื่มอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และเนื่องจากยาเคออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพสูญเสียความทรงจำ ดังนั้นผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ยาเคจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น “ยาเสียตัว”

ยาเคที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ถูกขโมยหรือลักลอบนำออกมาจากโรงพยาบาลสัตว์หรือศูนย์รักษาสัตว์ในรูปแบบของของเหลวจากนั้นจะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการระเหยให้กลายเป็นผง ดังนั้นผู้เสพจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่ตนเสพนั้นมีปริมาณมากเพียงใดหรือมีฤทธิ์รุนแรงแค่ไหนเพราะยาเหล่านี้จะถูกผสมด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ ด้วย

ยาเคถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 นั่นหมายถึง ยาเคยังสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์และต้องใช้โดยผ่านใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก และเสพ ต้องระวางโทษปรับและจำคุก

เมื่อติดแล้วจะเลิกอย่างไรดีล่ะ

ยาเคจะทำให้ผู้เสพมีอาการติดยาที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนทั้งทางจิตและทางร่างกาย เพราะเมื่อเกิดอาการติดยาอย่างรุนแรงแล้วนั้น ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเลิกได้

หากคุณพบว่าคุณติดยาเคและไม่สามารถเลิกได้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนักบำบัดเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและการเข้าร่วมกลุ่มบำบัดจะช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถเลิกยาได้ในที่สุด

เลี่ยงการเสพหรือทดลอง

เมื่อมีใครสักคนชักชวนคุณให้เสพยา การปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่” ถือเป็นวิธีที่เด็ดขาดและตรงไปตรงมา แต่หากคุณถูกมอมยาล่ะ คุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่าสิ่งที่คุณดื่มหรือกินเข้าไปนั้นมียาเสพติดผสมอยู่ด้วยหรือไม่ ดังนั้น คุณจึงต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากเมื่อต้องไปงานเลี้ยงหรือเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ หลีกเลี่ยงการรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าและถือแก้วหรือขวดเครื่องดื่มของคุณไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีได้ผสมสิ่งใดลงในเครื่องดื่มของคุณ

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/ketamine.html

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่