Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
สุขภาพผู้หญิง

การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เหมาะสำหรับใคร ตรวจแบบไหนดี

มะเร็งเต้านมภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอันดับต้นๆ อย่านิ่งนอนใจ ขอให้หมั่นสังเกต และตรวจหาเป็นประจำ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,073,248 คน

การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เหมาะสำหรับใคร ตรวจแบบไหนดี

ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากในผู้หญิงไทย โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมประมาณปีละ 9,000-10,000 คน มักพบในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป คนโสด ผู้ไม่มีบุตร รวมทั้งผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ 

นอกจากการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการสังเกต คลำ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้ว ยังมีวิธีตรวจอีก 3 วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่านั่นก็คือ การตรวจทางรังสีด้วยเครื่องแมมโมแกรม หรือที่นิยมเรียกว่า ตรวจแมมโมแกรมกับการตรวจแบบอัลตร้าซาวด์ และวิธีสุดท้ายคือการใช้เข็มเจาะที่เต้านมเพื่อนำเซลล์ไปตรวจ ทั้งนี้การตรวจแมมโมแกรมกับการตรวจแบบอัลตร้าซาวด์จะสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นใน 3 ลักษณะ คือ ก้อน ผลึกหินปูน และจุดดึงรั้งในเนื้อเต้า 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
กว่า 100 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลดสูงสุด 40%

รายการตรวจครบทุกช่วงวัย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 989108042

หากต้องการทราบว่า การตรวจแมมโมแกรมกับการตรวจแบบอัลตร้าซาวด์วิธีใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน ก็ต้องศึกษาเปรียบเทียบการตรวจทั้งสองวิธีก่อน

การตรวจแบบแมมโมแกรมคืออะไร

แมมโมแกรม (Mammogram) คือ การตรวจเต้านมด้วยเครื่องมือที่ใช้รังสีชนิดพิเศษคล้ายการเอกซเรย์ แม้จะมีปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแต่มีความสามารถในการตรวจได้ละเอียดกว่ามาก การตรวจแมมโมแกรมมักเป็นการฉายภาพเต้านมด้านละ 2 รูป และถ่ายจากด้านบนและด้านข้างรวมเป็น 4 รูป โดยแพทย์จะสามารถมองเห็นรายละเอียดของเนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนม ไขมัน หินปูน และก้อนเนื้อขนาดเล็ก ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

ข้อดี: สามารถตรวจมะเร็งเต้านมพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่มีอาการผิดปกติจนถึงขณะมีอาการทำให้ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา แม้แต่มะเร็งที่มีขนาดเล็กมาก คลำไม่พบ อัลตร้าซาวด์ไม่พบก็สามารถตรวจพบได้ด้วยแมมโมแกรม  นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี เพราะเนื้อเต้านมไม่หนาแน่นมาก แปลผลได้ง่าย หากพบในระยะแรกๆ จะช่วยทำให้มีโอกาสหายได้ ถือว่าเป็นวิธีมาตรฐานของการตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด

การตรวจแบบอัลตร้าซาวด์คืออะไร

อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) คือ การตรวจเต้านมด้วยการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเข้าไปในเต้านม จากนั้นคลื่นเสียงจะสะท้อนกลับมาที่เครื่องแสดงความแตกต่างของเนื้อเยื่อที่พบได้ว่าปกติ หรือไม่ปกติ อีกทั้งยังสามารถบอกได้ว่า สิ่งผิดปกติเป็นถุงน้ำ หรือก้อนเนื้อ ในกรณีที่เป็นถุงน้ำ จะทำให้คนไข้โล่งใจได้ทันทีเพราะไม่ใช่ก้อนมะเร็ง แต่หากเป้นก้อนเนื้อ อัลตร้าซาวด์จะทำให้รู้ว่า ก้อนเนื้อนั้นมีขอบเขตที่ดูปกติ หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้อร้าย หรือไม่ 

ข้อดี: แม้ว่า การตรวจอัลตร้าซาวด์จะไม่สามารถตรวจหาหินปูนได้ แต่สามารถรู้ว่าสิ่งผิดปกติที่พบในเต้านมนั้นเป็นถุงน้ำ หรือก้อนเนื้อ ทำให้วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้มีอายุน้อย และผู้ที่มีความหนาแน่นของเต้านมสูงกว่าปกติ

เลือกแบบไหนดี

การตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมกับอัลตร้าซาวด์ หากทำควบคู่กันจะยิ่งเป็นการเสริมให้สามารถตรวจได้ผลที่ชัดเจน ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้เราพบโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ พร้อมกับช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีโอกาสหายและรอดชีวิตจากโรคร้ายนี้ได้ดี 

บางครั้งการตรวจเต้านมแบบแมมโมแกรมหรืออัลตร้าซาวด์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถให้ประโยชน์ได้เพียงพอ ส่วนจะตรวจด้วยวิธีใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากอาการ ความผิดปกติ และอายุเฉพาะคนไข้เป็นรายบุคคลไป อีกทั้งการตรวจมะเร็งเต้านมทั้งสองแบบนี้ควรตรวจที่สถานพยาบาลเดิมในครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการตรวจจากประวัติเก่าได้อย่างสะดวก แม่นยำ ต่อเนื่อง และช่วยประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของการตรวจแบบแมมโมแกรมกับอัลตร้าซาวด์

สำหรับราคาของการตรวจแบบแมมโมแกรมกับอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลรัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 – 2,500 บาท หากเป็นผู้ที่มีบัตร 30 บาท บัตรประกันสังคม บัตรข้าราชการ จะต้องใช้ใบส่งตัวของแพทย์จากโรงพยาบาลที่ท่านใช้สิทธิ์การรักษาอยู่จึงจะใช้สิทธิได้ ส่วนสิทธิ์ข้าราชการสามารถทำการเบิกจ่ายตรงได้ทุกโรงพยาบาลรัฐบาล 

สำหรับโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 4,000 บาท ซึ่งเป็นการประมาณราคาเพียงคร่าวๆ เท่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โปรโมชั่น และกำหนดระยะเวลา เพราะฉะนั้นก่อนการเข้ารับบริการควรโทรศัพท์สอบถาม

แนะนำว่า ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจแมมโมแกรมปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คหามะเร็งเต้านม เพราะหากพบสัญญาณผิดปกติจะได้รีบรักษาก่อนอาการมะเร็งจะเข้าสู่ระยะท้ายๆ ซึ่งยากต่อการรักษา หรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง   

คำถามที่พบบ่อย

หากเสริมหน้าอกมา สามารถตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) หรืออัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ได้หรือไม่?
ตอบ  หากลูกค้าเสริมหน้าอกมานานแล้ว และไม่มีแผล สามารถตรวจได้

ที่มาของข้อมูล

กรมสุขภาพจิต, BDMS แนะตรวจ “เต้านม” ด้วยตัวเอง คัดกรองมะเร็งเบื้องต้นได้ (https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27795), 9 เมษายน 2561

J.M. Seely and T. Alhassan (Screening for breast cancer in 2018—what should we be doing today?), 13 June 2018


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
การตรวจแมมโมแกรมคืออะไร ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง ราคา วิธีการเตรียมตัว และวิธีการดูแลตัวเองหลังการตรวจ
การตรวจแมมโมแกรมคืออะไร ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง ราคา วิธีการเตรียมตัว และวิธีการดูแลตัวเองหลังการตรวจ

มะเร็งเต้านมภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอันดับต้นๆ อย่านิ่งนอนใจ ขอให้หมั่นสังเกต และตรวจหาเป็นประจำ

ดูในแอป