ฮอร์โมน Luteinizing คืออะไร?


ฮอร์โมนดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในระบบสืบพันธ์ุทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

Luteinizing hormone (LH) คือ ฮอร์โมนธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ซึ่งอยู่ภายในสมอง ฮอร์โมนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนที่เรียกว่า gonadotropin ซึ่ง LH จะทำหน้าที่กระตุ้นบริเวณอัณฑะในเพศชายและรังไข่ในเพศหญิง ซึ่งหากไม่มีฮอร์โมนดังกล่าวมนุษย์จะไม่สามารถสืบพันธ์ุได้ ฮอร์โมน LH ในเพศหญิงจะหลั่งออกมาในช่วงที่จะมีการตกไข่ ซึ่งจะมีผลทำให้รังไข่นั้นปล่อยไข่ออกมา ส่วนในเพศชายนั้น ฮอร์โมน LH จะกระตุ้นให้อัณฑะสร้างฮอร์โมน testosterone

ตรวจวัดระดับฮอร์โมน LH

แพทย์อาจทำการตรวจระดับฮอร์โมน LH จากการตรวจเลือดหรือจากการตรวจปัสสาวะ ซึ่งค่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงภาวะความผิดปกติได้ ดังนี้

  • ระดับฮอร์โมน LH ต่ำกว่าปกติจะทำให้ความสามารถในการผลิตเสปิร์มลดลง
  • อธิบายสาเหตุของภาวะรอบเดือนมาผิดปกติ
  • สามารถบอกช่วงเวลาใดเหมาะสมในการวางแผนที่จะตั้งครรภ์
  • อธิบายสาเหตุของการเป็นโรงถุงน้ำในรังไข่
  • อธิบายถึงสาเหตุของความผิดปกติของต่อมใต้สมอง เช่น ภาวะ prolactinoma

ทางเลือกกการรักษาสำหรับฮอร์โมน LH

แพทย์และคุณจะพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาสภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน LH ซึ่งหากคุณมีปัญหาทางด้านการมีบุตรเนื่องจากคู่ครองคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระดับของ LH นั้น แพทย์อาจะทำการทดสอบหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเพิ่มเติม เช่น

  • ในผู้ชาย : ทำการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ ทดสอบทางพันธุกรรม ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนอื่นๆ
  • ในผู้หญิง : ตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือด วัดอุณหภูมิของร่างกาย การตรวจโดยการ ultrasound อุ้งเชิงการ การส่องกล้องเพื่อดูความผิดปกติที่มดลูก

การฉีดฮอร์โมน menotropin ซึ่งเป็นส่วนผสมของฮอร์โมน LH และ follicle-stimulating hormone นั้น มักใช้ในการรักษาสภาวะมีบุตรยากในทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงมีการตกไข่และช่วยให้ผู้ชายมีการสร้างเสปิร์มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจให้การรักษาอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการเจริญพันธ์ุขึ้นอยู่กับสภาวะความผิดปกตินั้นๆ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ