105 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

February 08, 2017 21:49

กำลังใกล้คลอดแล้วค่ะ รพ นี้ สนับสนุนให้คลอดเองตามธรรมชาติ และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการให้ความรู้ เป็นอย่างดี โดยมีการอบรมทุกช่วง อายุครรภ์ ทั้งหมด 3 ครั้ง เรียกว่าโรงเรียน พ่อแม่ ทำให้ ดิฉันได้ความรู้ ในการปฎิบัติตัว การเตรียมตัว และเข้าใจมากขึ้น เจ้าหน้าที่พยาบาลยิ้มแย้ม เปนกันเองดีค่ะ แต่เนื้องจ...

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ซาวน์เพศทารกในครรภ์ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าคลอดมีค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ