Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ความรู้สุขภาพ

หัวใจคนเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 924,384 คน

หัวใจคนเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ มีขนาดประมาณเท่ากำปั้น หนักประมาณ 200 – 425 กรัม ขึ้นอยู่กับกับเพศ และอายุ ภายในหัวใจแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โฆษณาจาก HonestDocs
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

เยื่อหุ้มหัวใจ

เยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardium) เป็นเนื้อเยื่อบางๆ มีลักษณะเป็นถุงหุ้มหัวใจ ทำหน้าที่ห่อหุ้ม หล่อลื่น และปกป้องหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจมีสองชั้น ระหว่างชั้นทั้งสองจะมีโพรงหรือช่องที่มีของเหลวหล่อลื่นป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเสียดสีกันจนเกิดการอักเสบ 

กล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) เป็นเนื้อเยื่อเกือบทั้งหมดของหัวใจ แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องบนขวา ห้องล่างขวา ห้องบนซ้าย และห้องล่างซ้าย มีหน้าที่บีบตัวเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • หัวใจห้องบนขวา  รับเลือดดำซึ่งเป็นเลือดที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนทรวงอก และหลอดเลือดดำส่วนช่องท้อง เมื่อหัวใจบีบตัวจะส่งเลือดดำเหล่านี้ผ่านลิ้นหัวใจเข้าสู้ห้องหัวใจล่างขวา
  • หัวใจห้องล่างขวา  รับเลือดจากห้องบนขวาผ่านทางลิ้นหัวใจซึ่งกั้นระหว่างห้องบนกับล่าง (มีลิ้นหัวใจเพื่อป้องกันเลือดจากห้องล่างขวาไหลย้อนกลับขึ้นไปห้องบนขวา) หลังจากนั้นในช่วงกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัว เลือดดำจากห้องล่างขวาจะเข้าสู่หลอดเลือดปอดเพื่อฟอกให้เป็นเลือดแดง (เลือดที่มีออกซิเจนสูง เพื่อให้เซลล์ต่าง ๆ ใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิต)
  • หัวใจห้องบนซ้าย  รับเลือดแดงจากหลอดเลือดปอด และส่งเลือดแดงในช่วงหัวใจบีบตัวผ่านลิ้นหัวใจ (กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้าย) เข้าสู่ห้องล่างซ้าย
  • หัวใจห้องล่างซ้าย  รับเลือดแดงจากห้องบนซ้าย และส่งผ่านเข้าหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (Aorta) ช่วงหัวใจบีบตัว โดยผ่านทางลิ้นหัวใจซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงเอออร์ตา

ลิ้นหัวใจ

ลิ้นหัวใจ (Heart valve) มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดที่ไหลออกจากห้องต่างๆ ไปแล้วย้อนกลับเข้ามาในห้องเดิมอีก ลิ้นหัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้น กั้นอยู่ระหว่างห้องต่างๆ ของหัวใจ ได้แก่

  • ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid Valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างขวา
  • ลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างซ้าย เป็นลิ้นหัวใจส่วนที่พบความผิดปกติมากที่สุด
  • ลิ้นหัวใจพัลโมนารี (Pulmonary Valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดปอด หรือหลอดเลือดดำ
  • ลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Aortic Valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงเอออร์ตา เป็นลิ้นหัวใจส่วนที่พบความผิดปกติมากไม่ต่างกับลิ้นหัวใจไมตรัล

เยื่อบุหัวใจ

เยื่อบุหัวใจ (Endocardium) เป็นเนื้อเยื่อบางๆ ที่บุภายในหัวใจทั้งหมดรวมทั้งกล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ มีหน้าที่ปกป้องไม่ให้เลือดซึมผ่านเข้ากล้ามเนื้อหัวใจ และหล่อลื่นลิ้นหัวใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อที่ส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับและควบคุมการทำงานหรือการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจ ถ้าหัวใจขาดเลือด อาจลุกลามทำให้เยื่อบุหัวใจขาดเลือดได้ ซึ่งภาวะนี้อันตรายกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพราะเมื่อเนื้อเยื่อบุหัวใจตาย จะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติและอาจเสียชีวิตทันที

เยื่อบุหัวใจสามารถเกิดอาการอักเสบง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิตเมื่อร่างกายมีบาดแผลหรือมีแหล่งเชื้อโรค เช่น ช่องปากไม่สะอาด หรือติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด เป็นต้น

หลอดเลือดหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่มีหลอดเลือดหล่อเลี้ยงเฉพาะของตัวเอง โดยแบ่งเป็นหลอดเลือดด้านซ้ายและด้านขวา นอกจากนั้นยังมีแขนงหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ล้อมรอบกล้ามเนื้อหัวใจ โดยแทรกกระจายระหว่างหลอดเลือดหัวใจทั้งสองเส้น ทำหน้าที่เป็นหลอดเลือดเบี่ยง หรือหลอดเลือดสำรอง ซึ่งในภาวะปกติหลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะไม่ทำงาน ยกเว้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันหรืออุดตัน หลอดเลือดฝอยเหล่านี้จึงจะนำเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจแทน

หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดแดง (Aorta) เป็นหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกาย โดยแตกเป็นแขนงต่างๆ มีทั้งแขนงขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดฝอย ไม่มีชื่อเฉพาะ เรียกโดยรวมว่าหลอดเลือดแดงและตามด้วยชื่ออวัยวะที่หลอดเลือดแดงหล่อเลี้ยง เช่น หลอดเลือดแดงไต หลอดเลือดแดงตับ เป็นต้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป