Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
เลิกบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้ากับยาคุม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,137,302 คน

บุหรี่ไฟฟ้ากับยาคุม

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงหรือห้ามใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นตามจำนวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน เช่น ถ้าสูบน้อยกว่าวันละ 15 มวน ก็จะเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่สูบตั้งแต่ 15 มวนขึ้นไป

แล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะ... มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังเช่นเดียวกันหรือไม่?!?

บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ แต่ก็ได้รับการยอมรับในหลายประเทศเช่นกัน ดังนั้น แม้ในปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้าจะยังเป็นสินค้าต้องห้าม และห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย แต่อนาคตมันก็บ่แน่หรอกนาย (ฮ่า)

ดังนั้น เมื่อมีนักวิจัยตั้งคำถามขึ้นว่า “การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดในผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่” และทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) เพื่อหาคำตอบนั้น มันก็ช่างน่าสนใจจุงเบย (ฮ่า)

เมื่อทบทวนเอกสารการศึกษาต่าง ๆ ผู้วิจัยพบรายงานความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยมากในผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า นั่นคือพบเพียงหนึ่งรายงานที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (ภายใน 12 เดือนหลังจากที่ผู้ป่วยเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่) แต่ไม่พบรายงานการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ในประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงเลย แต่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้

แต่ก็มีข้อคิดสะกิดใจเล็ก ๆ จากผู้วิจัย ถึงความน่าเชื่อถือของเอกสารที่หยิบยกมาทบทวนเช่นกันนะคะว่า เนื่องจากเป็นการศึกษาในระยะสั้น (เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำมาใช้แพร่หลายไม่นานมากนัก) จึงอาจไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโรคหรือผลกระทบในระยะยาว อีกทั้ง หลาย ๆ งานวิจัยก็ได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า จึงอาจเกิดความโน้มเอียงในการศึกษาได้ รวมถึงงานวิจัยส่วนใหญ่ ไม่ได้แยกการประเมินผลตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง จึงอาจไม่ได้ข้อมูลที่นำมาเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในเพศหญิงที่ใช้หรือไม่ใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วยนั่นเอง

 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกล่าวว่า จากการทบทวนเอกสารทั้งหมด ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่ใช้ยาคุมร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า จึงไม่มีผลสรุปโดยตรงจากการทบทวนเอกสารในประเด็นนี้ (อ้าว... ไรแว้... อยากอุทานด้วยถ้อยคำเถื่อนแรง แต่กลัวแม่ตีปาก ฮ่า...)

 ถึงกระนั้น พบงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้นิโคตินแบบแผ่นแปะร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งสรุปผลว่าการได้รับนิโคตินแบบแผ่นแปะร่วมกับยาคุม ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับแผ่นแปะนิโคตินแต่ไม่ได้ใช้ยาคุม พบว่าการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

จึงน่าสนใจว่า หากการใช้นิโคตินในรูปแผ่นแปะร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของอาการอันไม่พึงประสงค์มากไปกว่าผู้ที่ใช้แผ่นแปะนิโคตินเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับยาคุมกำเนิดก็น่าจะให้ผลเช่นเดียวกันหรือเปล่า?!?

แต่น่าเสียดายที่งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิโคตินแผ่นแปะนี้ ศึกษาเฉพาะผลกระทบในระยะสั้น อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ใช้ยาคุมก็มีอายุน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ยาคุม จึงไม่อาจตอบคำถามที่สงสัยของผู้ที่ทำการทบทวนวรรณกรรม (และผู้อ่านอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ) ได้อย่างชัดเจนนัก เฮ้อ... ก็คงต้องรอให้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปนะคะ

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริงหรือไม่ สามารถใช้ร่วมกับการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมได้โดยไม่เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงในอนาคตจริงหรือเปล่า นิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ก็ถือเป็นสารเสพติดที่มีอันตรายต่อร่างกายค่ะ ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ไม่ใช้เลยซักอย่างน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพนะคะ


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ดูในแอป