ยา

ยา Propranolol

เผยแพร่ครั้งแรก 11 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 9 มิ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
ยา Propranolol

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Propranolol ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Betalol, Betapress, Cardenol, Palon, Prolol, Alperol, C.V.S., Chinnolol, Emforal, Idelol 10, Inderal, Normpress, Perlol, P-Parol, Pralol, Pronalol, Propanol, Proral, Syntonol

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Propranolol

โพรพราโนลอล (propranolol) เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ (beta-blocker) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยโพรพราโนลอล ขนาด 10 และ 40 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Propranolol

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ โพรพราโนลอล เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ ที่ยับยั้งแบบแข่งขัน ที่ตัวรับบีต้า-1 และ บีต้า-2 แบบไม่จำเพาะเจาะจง เป็นผลให้เกิดการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ โพรพราโนลอลมีคุณสมบัติเพิ่มเสถียรภาพของของเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อบ่งใช้ของยา Propranolol

ยาโพรพราโนลอล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษา Pheochromocytoma ขนาดรับประทานในผู้หญ่ ขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับยากลุ่มอัลฟา-บล็อกเกอร์ (alpha blocker)

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40-80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 160-320 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 640 มิลลิกรัม ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 640 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2-3 วัน ตามด้วยขนาด 80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานขนาด 180-240 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน ขนาดการให้ยาอยู่ในช่วง 5-21 วันของการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันพาร์ทัลสูง (portal hypertension) ในผู้ป่วยโรคตับ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น  40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 320 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันไมเกรน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 30-160 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการสั่น ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน  ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน  ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 320 มิลลิกรัม ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 160 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษา hypertrophic cardiomyopathy ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะฮอร์โมนไธรอยด์สูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 370 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

ไม่ควรสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาเนื่องจากจะลดประสิทธิภาพของยา

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Propranolol

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Propranolol

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น sinus bradycardia, cardiogenic shock, sick sinus syndrome กลุ่มอาการเรย์นาวด์ heart block ระยะที่ 2 และ 3  
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย pheochromocytoma ที่ยังไม่ได้รับการรักษา
  • ไม่ใช้ยาในผู้ปู่วย Prinzmetal’s angina
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย metabolic acidosis
  • ไม่ใช้ยาร่วมกับยาไธโอริดาซีน (thioridazine)
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน หลอดลมหดตัวที่ไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรค myasthenia gravis ผู้ป่วย heart block ระยะที่ 1
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสุงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Propranolol

อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ความผิดปกของการนอนหลับ อ่อนแรง ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ cardiogenic shock congestive heart failure ลดระยะ QT interval เพิ่มระยะ PR interval ผื่นแพ้ยา Steven-Johnson syndrome หลอดลมหดตัว หลอดเลือดสมองชนิดเฉียบพลัน

ข้อมูลการใช้ยา Propranolol ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Propranolol

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส

 

 

 


6 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Propranolol (Cardiovascular) Drug Information. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682607.html)
Propranolol: for migraine, anxiety and heart & blood pressure issues. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/medicines/propranolol/)
Propranolol: Side Effects, Dosage, Uses, and More. Healthline. (https://www.healthline.com/health/propranolol-oral-tablet)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง

ภาวะนี้คืออะไร อันตรายหรือไม่ และเมื่อไหร่ที่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงของแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน