มะเร็งและโรคร้าย

​ไส้ติ่งมีหน้าที่อะไร?

รู้จักไส้ติ่งและไส้ติ่งอักเสบ ไส้ติ่งมีประโยชน์หรือไม่ ใครมีโอกาสเป็นไส้ติ่งอักเสบ มีวิธีการตรวจอย่างไร การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบทำอย่างไร และอื่นๆ ที่ HonestDocs วันนี้
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
​ไส้ติ่งมีหน้าที่อะไร?

อะไรคือไส้ติ่ง?

ไส้ติ่งคือท่อบาง ๆ ที่อยู่ส่วนล่างของช่องท้องคุณ ในตำแหน่งที่ลำไส้เล็กบรรจบกับลำไส้ใหญ่

หลายคนเชื่อกันว่าไส้ติ่งแทบไม่มีประโยชน์อะไร และผู้คนจะให้ความสนใจมันก็ต่อเมื่อไส้ติ่งติดเชื้อเท่านั้น แต่นักวิจัยก็ได้ทำการศึกษาและพบว่าไส้ติ่งอาจมีบทบาทต่อสุขภาพร่างกายที่ดีก็เป็นได้ ผู้เชี่ยวชาญยังได้ออกแบบคิดค้นวิธีการจัดการกับภาวะติดเชื้อที่ไส้ติ่งที่ไม่ทำให้เกิดภาระหนักกับร่างกายอีกด้วย

การทำงาน

ไส้ติ่งมีหน้าที่อะไร?

ไส้ติ่งเป็นท่อที่มีขนาดยาวสี่นิ้วที่ติดอยู่ส่วนแรกสุดของลำไส้ใหญ่ โดยหน้าที่การทำงานหลักของมันยังคงไม่ชัดเจน บางคนเชื่อว่าไส้ติ่งเป็นหลักฐานตกค้างของการวิวัฒนาการที่ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อร่างกาย

ความเชื่อนี้ได้ตกทอดมาสู่การผ่าตัดไส้ติ่งเพื่อการป้องกันและรักษาโรคภัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นโรคไส้ติ่งอักเสบที่เกิดขึ้นมาจากการอักเสบของไส้ติ่งตามชื่อเรียก หากคุณเป็นผู้ชาย ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นไส้ติ่งอักเสบจะอยู่ที่ 8.6% และหากคุณเป็นผู้หญิง โอกาสนี้จะมีเพียง 6.7% เท่านั้น สำหรับการรักษาโรคนี้ แพทย์ได้ดำเนินการผ่าตัดนำไส้ติ่งออกที่ตกทอดยาวนานหลายรุ่นโดยแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหลักกระบวนการเลย

การผ่าตัดนำไส้ติ่งออกหลายวิธีถูกใช้เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทนการรักษา จากการศึกษาพบว่าอัตราการดำเนินการผ่าตัดไส้ติ่งมีสูงกว่าอัตราผู้ที่ป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบเสียอีก โดยคาดประมาณว่าการผ่าตัดนำไส้ติ่งออก 36 ครั้งจะมีเพียงครั้งเดียวที่ใช้เพื่อป้องกันโรคไส้ติ่งอักเสบ

โรคไส้ติ่งอักเสบส่งผลต่อสุขภาพของคุณ บางคนสงสัยว่าการผ่าตัดเป็นวิธีจัดการที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ เนื่องจากตามความเชื่อแล้ว ไส้ติ่งอาจมีประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัยชั้นเลิศของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในระบบย่อยและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย

หลายปีที่ผ่านมานี้ นักวิจัยพบว่าภายในชุมชนที่มีการใช้ระบบแจกจ่ายน้ำสะอาดจะมีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะวิทยาการสมัยใหม่ที่เข้าไปทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ตามสภาพแวดล้อมลดน้อยลง จนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ทำงานเกินความจำเป็นจนทำให้ร่างกายอ่อนไหวต่อความผิดปรกติต่าง ๆ เป็นต้น

โรคไส้ติ่งอักเสบ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อไส้ติ่งของคุณเกิดการอักเสบขึ้น?

ไส้ติ่งมักเกิดการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเริ่มมาจากกระเพาะลงไปสู่ไส้ติ่ง ภาวะนี้ยังอาจเกิดมาจากเศษอุจจาระตกค้างในลำไส้ใหญ่ก็ได้

อาการของโรคไส้ติ่งอักเสบจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยอาจมีอาการดังนี้:

  • ความเจ็บปวดช่วงขวาล่างของช่องท้อง
  • อาเจียน
  • มีไข้

หากไม่ทำการรักษาอาจทำให้ไส้ติ่งเกิดฝีหนองหรือเกิดการฉีกขาด ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยหาโรคไส้ติ่งอักเสบดำเนินการอย่างไร?

หากแพทย์สงสัยว่าคุณเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ แพทย์จะทำการสอบถามอาการต่าง ๆ และจัดการตรวจร่างกายขึ้น โดยอาจมีการถ่ายภาพภายในร่วมด้วยก็ได้

การรักษา

การรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบดำเนินการอย่างไร?

หลักการจัดการกับไส้ติ่งอักเสบทั่วไปคือการผ่าตัด แต่ ณ ปัจจุบันแพทย์หลายท่านได้หันไปใช้วิธีการผ่าตัดที่ไม่สร้างภาระแก่ร่างกายคนไข้หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดสอดกล้องมากขึ้นเรื่อย ๆ  สำหรับหัตถการด้วยการสอดกล้องนี้ แพทย์จะทำการกรีดช่องสั้น ๆ หนึ่งหรือสองจุดแทนการกรีดเปิดช่องยาว ๆ หากเทียบกับกรรมวิธีดั้งเดิมแล้ว หัตถการนี้มีข้อดีตรงที่:

มีเวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลสั้นกว่า

  • มีความเจ็บปวดน้อยกว่า
  • ฟื้นตัวได้เร็วกว่า
  • มีอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า

ในบางกรณี แพทย์อาจพยายามเลี่ยงการผ่าตัดทั้งสองแบบ และใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบแทน โดยการใช้ยาตัวนี้แทนการผ่าตัดจะลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนลงอย่างน้อย 31% และยังเป็นตัวเลือกรักษาที่ทั้งปลอดภัยและได้ผลดีอย่างมากสำหรับการจัดการกับโรคไส้ติ่งอักเสบที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ อยู่ก่อน

แพทย์อาจใช้เทคนิคถ่ายภาพร่างกายต่าง ๆ เพื่อมองดูสภาพไส้ติ่งที่อักเสบ เพื่อมองหาภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ หรือเพื่อเป็นข้อมูลให้กับการผ่าตัดที่จะเกิดขึ้น

ทัศนคติ

อะไรคือทัศนคติของโรคไส้ติ่งอักเสบ?

หลังจากที่คุณผ่านการผ่าตัดไส้ติ่งมาแล้ว แพทย์จะสอนวิธีดูแลตนเองหลังจากนั้นแก่คุณ โดยคุณต้องใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการฟื้นร่างกาย และหากสงสัยว่าเมื่อใดคุณจะสามารถกลับไปทำกิจกรรมปรกติได้ก็สามารถสอบถามแพทย์ของคุณได้

การผ่าตัดไส้ติ่งสามารถรักษาปัญหาเฉียบพลันได้ แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอื่น ๆ ในภายหลัง มีข้อมูลงานวิจัยที่พบว่าการผ่าตัดนำไส้ติ่งออกจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพากินสันในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือมากกว่าขึ้นมาก และอีกข้อมูลพบว่ามันยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่บางประเภทอีกด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะร่างกายของคุณ อยากทราบแนวทางรักษาอื่น ๆ หรือความเสี่ยงของการผ่าตัดไส้ติ่งก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลของคุณได้ตลอดเวลา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่