Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
เซ็กส์อย่างถูกวิธี

ผลสำรวจพฤติกรรม “ช่วยตัวเอง” ของคนไทย พ.ศ. 2562

HonestDocs เผยผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิง 5,296 คน "ใคร" มีพฤติกรรมน่าสนใจอย่างไรบ้าง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 868,404 คน

ทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่า “การช่วยตัวเอง” คือ การทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตน โดยตัวเราเองเป็นผู้กระทำ อาจมีการใช้อุปกรณ์ช่วยหรือไม่ก็ได้

รู้จักการช่วยตัวเองให้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม: การช่วยตัวเองคืออะไร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา HonestDocs ทำการสำรวจพฤติกรรมการช่วยตนเองของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Honestdocs.co โดยวิธีแสดงแบบสอบถามออนไลน์ ผู้ร่วมตอบคำถามมีทั้งหมด 5,296 คน มีทั้งเพศชายและหญิง อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในรูปแบบกราฟเป็นดังนี้

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัย ถึงเพิ่งเริ่มต้นทำงาน

จากการสำรวจความถี่ของการช่วยตัวเอง จำแนกตามเพศ สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟดังด้านล่าง

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นว่า ผู้หญิงเกินครึ่งหนึ่ง (60%) ไม่ช่วยตัวเอง ส่วนผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามว่าไม่ช่วยตัวเอง ก็มีจำนวนไม่น้อย คือคิดเป็น 32% ของผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยช่วยตัวเอง (หรือตอบคำถามว่าไม่ได้ช่วยตัวเอง) อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

  • ค่านิยมของสังคม มองว่าการช่วยตัวเองแสดงถึงการหมกมุ่นเรื่องเพศ ผู้ที่ช่วยตัวเองจึงถูกมองแง่ลบ
  • ความรู้เรื่องการตอบสนองอารมณ์ทางเพศด้วยตัวเองอาจยังไม่เปิดกว้างนัก ทำให้ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้หญิงช่วยตัวเองแล้วเลือดออก เกิดจากอะไรได้บ้าง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad
  • อุปกรณ์สำหรับช่วยตัวเองยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทย ถือเป็นสินค้าลามก อนาจาร เป็นอันตรายต่อสังคมและศีลธรรม

อ่านเพิ่มเติม: รู้จัก “ไวเบรเตอร์” และหลักการใช้ที่ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจก็ยังพบว่ามีผู้หญิงที่ช่วยตัวเองในทุกช่วงความถี่ โดยส่วนใหญ่ (10%) ช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา (9%) ช่วยตัวเองทุกวัน ที่เหลือช่วยตัวเองสัปดาห์ละครั้ง 2-3 ครั้งต่อเดือน 2-3 เดือนครั้ง และเดือนละครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นประมาณ 4-6% ใกล้เคียงกัน

ส่วนความถี่ของการช่วยตัวเองในผู้ชาย ส่วนใหญ่ (31%) ช่วยตัวเองทุกวัน รองลงมา (21%) ช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ อันดับ 3 (8%) ช่วยตัวเองสัปดาห์ละครั้ง ที่เหลือช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อเดือน เดือนละครั้ง และ 2-3 เดือนครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นประมาณ 2-3%

ทั้งนี้ แม้ว่าการช่วยตัวเองจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่หากสังเกตตัวเองแล้วพบว่าช่วยตัวเองบ่อยมากกว่าที่เคย นานๆ เข้าอาจเข้าข่าย “เสพติดการช่วยตัวเอง”

สัญญาณบอกว่าเสพติดการช่วยตัวเอง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ใน ช่วยตัวเองบ่อย มีผลดี-ผลเสียอย่างไร

เมื่อดูข้อมูลผลสำรวจโดยจำแนกตามช่วงอายุกับความถี่ของการช่วยตัวเอง ซึ่งแสดงดังรูปแบบกราฟด้านล่าง

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นว่าในทุกกลุ่มอายุมีผู้ไม่ช่วยตัวเองเป็นจำนวนมาก รองลงมามักจะช่วยตัวเองทุกวัน และเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ คนที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นจะช่วยตัวเองบ่อย แล้วค่อยๆ ลดความถี่ลงเมื่ออายุมากขึ้น สอดคล้องกับธรรมชาติของร่างกายที่มีฮอร์โมนเพศสูงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ควบคู่กับมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น และเมื่อผ่านพ้นวัยเจริญพันธุ์ไป ร่างกายจะเสื่อมถอย ฮอร์โมนเพศลดลง ความต้องการทางเพศก็ลดลงเช่นเดียวกัน

Hilight จากการสำรวจ

  • การช่วยตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ช่วยตัวเอง
  • ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไม่ช่วยตัวเองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคม และอุปกรณ์ช่วยตัวเองจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย
  • คนที่ช่วยตัวเองทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น (12-17 ปี) จึงควรมีการให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้ เพราะแม้การช่วยตัวเองจะเป็นวิธีตอบสนองอารมณ์ทางเพศที่ไม่ทำให้ตั้งครรภ์ แต่การใช้อุปกรณ์หรือใช้วิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป