Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โรคเบาหวาน

อาการและสาเหตุของโรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,472,638 คน

อาการและสาเหตุของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ ส่งผลให้เกิดการสะสมน้ำตาลกลูโคสในเลือดปริมาณสูง จนทำให้เกิดโรค หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน (Diabetic Ketoacidosis: DKA) เป็นต้น

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

เมื่อเป็นโรคเบาหวานจะมีอาการอย่างไร มาเรียนรู้อาการสำคัญที่อาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานที่ต้องได้รับการรักษา รวมถึงสาเหตุของเบาหวานแต่ละชนิดว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคเบาหวานจะปรากฏอาการอย่างไร

อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่

 • กระหายน้ำ และปัสสาวะบ่อยขึ้น
 • หิวบ่อยขึ้น
 • เมื่อยล้าตามตัว
 • มองเห็นภาพซ้อน มองภาพไม่ชัด
 • ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าน ตามเท้า หรือมือ
 • แผลหายช้า หรือไม่หายเลย
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สามารถเริ่มได้อย่างรวดเร็ว เช่น ภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่สำหรับอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มักเกิดให้เห็นช้ากว่า เช่น หลังช่วงหลายปีผ่านไป และอาจมีอาการให้สังเกตน้อยมาก จนคุณอาจไม่ได้สังเกตเห็น

นอกจากนี้ หลายคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่า เป็นโรคเบาหวานจนกว่าจะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเกิดขึ้น เช่น ตาพร่ามัว หรือโรคหัวใจ และตรวจพบโรคเบาหวานโดยบังเอิญ

สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกัน (ระบบของร่างกายในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและการติดเชื้อ) เข้าทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากกรรมพันธุ์ ร่วมกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น การติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคได้ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่แน่ชัด รวมถึงวิธีป้องกัน หรือชะลอการเกิดโรค

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การดำเนินวิถีชีวิต กรรมพันธุ์ ภาวะดื้ออินซูลิน เป็นต้น

คนที่มีแนวโน้มจะพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ คนที่ไม่ค่อยขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน และมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วน น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำให้เกิดความต้านทานต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ตำแหน่งของไขมันสะสมในร่างกายยังมีผลแตกต่างกัน ไขมันหน้าท้องส่วนเกินนั้น เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อฮอร์โมนอินซูลินในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อดูว่า น้ำหนักของคุณเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่ โปรดเทียบกับแผนภูมิดัชนีมวลกาย (BMI)

ภาวะดื้อต่ออินซูลิน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุเริ่มต้นจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อตับและเซลล์ไขมันไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีเช่นเคย เป็นผลให้ร่างกายต้องการอินซูลินมากขึ้น เพื่อช่วยให้เซลล์รับน้ำตาลกลูโคสจากเลือดไปใช้งาน

ในช่วงแรก ตับอ่อนจะผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปตับอ่อนก็จะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอเท่าที่ต้องการ และทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว

กรรมพันธุ์และประวัติครอบครัว

เช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ยีนบางตัวในสายกรรมพันธุ์ อาจทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้มากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากคุณเป็นกลุ่มเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์เหล่านี้:

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad
 • ชาวแอฟริกันอเมริกัน
 • ชาวอะแลสกา
 • ชาวอเมริกันอินเดียน
 • ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
 • ละตินอเมริกา / ติน
 • ชนพื้นเมืองฮาวาย
 • ชาวเกาะแปซิฟิก

สาเหตุของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในครรภ์ควบคู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมและการดำเนินชีวิต หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ จึงควรตรวจภาวะก่อนเป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาวะดื้อต่ออินซูลินในหญิงตั้งครรภ์

ฮอร์โมนที่ผลิตโดยรกทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในผู้หญิงทุกคนในช่วงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะสามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอที่จะเอาชนะภาวะดื้อต่ออินซูลินเหล่านั้น แต่บางคนก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการนั้น ทำให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั่นเอง

และเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะน้ำหนักเกินก็เกี่ยวข้องกับเบาหวานขณะตั้งครรภ์เช่นกัน ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจเกิดภาวะภาวะดื้อต่ออินซูลินเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ การมีน้ำหนักมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ก็อาจถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้

ปัจจัยอื่นใดอีกที่อาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม

 • โรคเบาหวานชนิดโนโนเจนิก (Monogenic diabetes) เกิดจากการกลายพันธุ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของยีนเดี่ยวที่อยู่บนสายโครโมโซม ความผิดปกติเหล่านี้มักจะถ่ายทอดส่งต่อกันในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น แต่บางครั้ง การกลายพันธุ์ของยีนเกิดขึ้นเองได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับจากพ่อหรือแม่โดยตรง
  การกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคเบาหวานผ่านกลไกที่ทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ ชนิดของโรคเบาหวานที่พบมากที่สุดของโรคเบาหวานกลุ่มนี้ คือเบาหวานทารกแรกเกิด (จะเกิดอาการขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต) และโรคเบาหวานที่เริ่มมีอาการไวในช่วงวัยเยาว์ (maturity-onset diabetes of the young) หรือ MODY
  แพทย์มักจะวินิจฉัยโรคเบาหวานที่เริ่มมีอาการไวในช่วงวัยเยาว์ ในช่วงระหว่างวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ช่วงต้น แต่บางครั้งก็ไม่มีอาการ และได้รับการวินิจฉัยภายหลังในช่วงที่มีอายุมากขึ้นก็เป็นได้
 • โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Fibrosis cystic) จะทำให้เกิดการผลิตเมือกหนา ซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นในตับอ่อน โดยแผลเป็นเหล่านี้สามารถขัดขวางไม่ให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้มากเพียงพอ
 • โรคฮีโมโครมาโตซิส (Hemochromatosis) เป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายเก็บธาตุเหล็กไว้มากเกินไป ถ้าไม่ได้รับการรักษา เหล็กที่สะสมไว้ สามารถแทรกซึมและเข้าทำลายตับอ่อน รวมถึงอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

โรคฮอร์โมน

โรคฮอร์โมนบางโรคทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนบางชนิดมากเกินไป ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจนเกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาได้ เช่น

 • กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome) เป็นภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) หรือมักเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดมากเกินไป
 • ภาวะอโครเมกาลี (Acromegaly) เกิดขึ้นเมื่อร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกายมากเกินไป
 • ภาวะไทรอยด์สูง (Hyperthyroidism) คือ ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป

ความเสียหายต่อตับอ่อน

ภาวะตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และการบาดเจ็บต่อตับอ่อน อาจทำให้เบต้าเซลล์ถูกทำลายไป หรือกระทบกระเทือนจนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ ส่งผลให้เกิดเป็นโรคเบาหวานตามมา ถ้าตับอ่อนที่เสียหายถูกกำจัดออกไป โรคเบาหวานจะเกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียของเบต้าเซลล์ดังกล่าว

ยา

บางครั้งยาบางตัวอาจเป็นอันตรายต่อเบต้าเซลล์ หรือรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินได้ ได้แก่

 • ไนอาซิน (Niacin) วิตามินบี 3 รูปแบบหนึ่ง
 • ยาขับปัสสาวะบางชนิด
 • ยากันชักบางตัว
 • ยาจิตเวช
 • ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอชไอวี (HIV)
 • ยาเพนตามิดีน (Pentamidine) ยาที่ใช้ในการรักษาโรคปอดบวมชนิดหนึ่ง
 • ยากลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoids) ยาที่ใช้ในการรักษาอาการอักเสบเรื้อรัง เช่น โรคไขข้ออักเสบ โรคหืดหอบ กลุ่มอาการลูปัส และอาการลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล
 • ยาต้านภูมิคุ้มกัน ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ยากลุ่มสตาติน (Statin) ซึ่งเป็นยาลดระดับไขมันชนิดเลว (LDL) สามารถเพิ่มโอกาสที่คุณจะเป็นโรคเบาหวานได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้ก็ช่วยปกป้องคุณจากโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้ดี ด้วยเหตุผลนี้ การทานยาสตาตินก็ได้ผลประโยชน์ที่สำคัญคุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงเล็กน้อยที่คุณจะเป็นโรคเบาหวาน

ถ้าคุณใช้ยาเหล่านี้ และกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดพูดคุยกับแพทย์ประจำตัว ถึงโอกาส ความเสี่ยงและแนวทางที่เป็นไปได้ในการรักษา

โรคเบาหวานสามารถรักษาได้หรือไม่

นอกจากโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่สามารถหายได้เองหลังจากคลอดลูก โรคเบาหวานชนิดอื่นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ปัจจุบันมีวิธีควบคุมโรคเบาหวานไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น การตรวจระดับน้ำตาลกลูโคส การตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด หรือการใช้ยาฮอร์โมนอินซูลีน เพื่อทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลกลูโคสไปใช้เป็นำพลังงานได้

การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติทั่วไป

หนทางที่ดีที่สุดในการรักษาโรคเบาหวาน คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน โดยคุณสามารถตรวจภาวะก่อนเป็นเบาหวานได้ที่โรงพยาบาล เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป