การตั้งครรภ์

ผู้ชายสูบบุหรี่ จะมีลูกยากหรือไม่?

เผยแพร่ครั้งแรก 10 มี.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 4 ส.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
ผู้ชายสูบบุหรี่ จะมีลูกยากหรือไม่?

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และปัญหาสุขภาพอีกมากมาย สารพิษในควันบุหรี่ก็ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อปอดเท่านั้น ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมและระบบสืบพันธุ์ด้วย

นอกจากนี้การสูบบุหรี่ในผู้ชายยังอาจลดอัตราความสำเร็จของการทำ IVF (เด็กหลอดแก้ว) และอาจส่งผลให้อัตราการแท้งบุตรสูงขึ้นได้ รวมถึงการที่ผู้หญิงได้รับควันบุหรี่แม้ไม่ได้สูบเอง ก็ส่งผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ของพวกเธอเช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

การสูบบุหรี่ส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิอย่างไรบ้าง?

มีการศึกษามากมายที่พบว่า การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเชื้ออสุจิ โดยทำให้ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิลดลง การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิแย่ลง ทำให้เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติมีจำนวนลดลง และทำให้ DNA ภายในเซลล์อสุจิเกิดความเสียหายได้ ดังนี้

  • ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิคือจำนวนเชื้ออสุจิที่นับได้ในน้ำอสุจิในปริมาตรหนึ่งๆ มีงานวิจัยพบว่า ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิจะลดลงถึง 23% ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ประจำ
  • การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิ การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิคือความสามารถในการแหวกว่ายของเชื้ออสุจิเข้าไปยังมดลูก หากเชื้ออสุจิเคลื่อนที่ได้ไม่ดี ก็จะส่งผลให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปหาไข่เพื่อปฏิสนธิได้ งานวิจัยพบว่า ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ เชื้ออสุจิจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลงถึง 13%
  • ลักษณะของเชื้ออสุจิ ลักษณะของเชื้ออสุจิก็คือรูปร่างของเชื้อ เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติอาจยังเคลื่อนที่ไปยังไข่ได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิได้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่มักพบเชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติจำนวนน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่
  • DNA ของเชื้ออสุจิ มีการศึกษาหลายชิ้นพบว่า DNA ในเชื้ออสุจิของผู้ชายที่สูบบุหรี่จะมีความเสียหายมากขึ้น ซึ่งความเสียหายของ DNA นี้อาจทำให้การปัญหาในการปฏิสนธิ การเจริญและการฝังตัวของตัวอ่อน รวมถึงทำให้อัตราการแท้งบุตรสูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ผู้ชายที่สูบบุหรี่มักมีระดับฮอร์โมนผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อการสืบพันธุ์เช่นกัน

การสูบบุหรี่ในผู้ชายทำให้เป็นหมันได้หรือไม่?

คุณภาพของเชื้ออสุจิที่ลดลง หรือความผิดปกติของระดับฮอร์โมน ไม่ได้ทำให้ผู้ชายเป็นหมันเสียทีเดียว แต่ก็ทำให้ความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงมาก โดยเฉพาะผู้ชายที่มีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์หรือเกือบเป็นหมันอยู่แล้ว พิษร้ายจากบุหรี่ก็อาจยิ่งส่งผลให้กลายเป็นหมันได้

หากผลการตรวจคุณภาพน้ำอสุจิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง คุณก็ควรงดสูบบุหรี่เพื่อให้ระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสการมีลูกโดยไม่ต้องพึ่งพาการรักษาภาวะมีบุตรยาก

การสูบบุหรี่ในผู้ชายส่งผลเสียอื่นๆ ต่อระบบสืบพันธุ์อย่างไรบ้าง?

ผู้ชายที่สูบบุหรี่ต้องสัมผัสกับสารพิษนานาชนิดในปริมาณสูง เช่น แคดเมียมและตะกั่ว ซึ่งเป็นสารโลหะที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ มีงานวิจัยพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่และเป็นหมันจะมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่จัด (สูบบุหรี่เกินกว่า 20 มวนต่อวัน) จะพบระดับแคดเมียมในน้ำอสุจิสูงขึ้นด้วย

นอกเหนือจากการสัมผัสสารพิษ 2 ชนิดนี้แล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่มักมีระดับสังกะสีในร่างกายต่ำ มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ซึ่งมีระดับสังกะสีในน้ำอสุจิต่ำ จะพบความเข้มข้น การเคลื่อนที่ และรูปร่างของเชื้ออสุจิผิดปกติด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้

ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม

E02

การสูบบุหรี่ยังส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง โดยมีหลายการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้สูงกว่าปกติถึง 3 เท่า และยิ่งผู้ชายสูบบุหรี่จัดมากเท่าไหร่ สมรรถภาพทางเพศก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น แม้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะไม่ได้หมายถึงการเป็นหมัน แต่หากคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันยากขึ้น การตั้งครรภ์ก็จะยากขึ้นตาม ข่าวดีก็คือ หากคุณเลิกสูบบุหรี่ ความต้องการทางเพศก็จะกลับมามากขึ้นได้ มีงานวิจัยที่พบว่า หลังการเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ชายกว่า 50% จะกลับมามีสมรรถภาพทางเพศและมีเพศสัมพันธ์ได้ดีตามปกติ

ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง เมื่อคุณผู้ชายสูบบุหรี่

มีงานวิจัยมากมายที่พบว่า ผู้หญิงจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงเมื่อสัมผัสควันบุหรี่แม้ว่าไม่ได้สูบเอง ในการศึกษาหนึ่งระบุว่า ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke) จะมีจำนวนไข่ที่ถูกเก็บสำหรับการทำ IVF ลดลงถึง 46%

ดังนั้นหากคุณผู้ชายต้องการสูบบุหรี่จริงๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการสูบใกล้ๆ คู่รัก เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของเธอไปด้วย

ผลจากการสูบบุหรี่ต่อการรักษาการมีบุตรยากด้วยวิธี IVF และ ICSI

นักวิจัยจำนวนมากพบว่า การสูบบุหรี่ของผู้ชายมีผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จในการทำ IVF และ ICSI อย่างมีนัยสำคัญ มีการศึกษาหนึ่งซึ่งทำในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ พบว่า ผู้หญิงที่มีคู่รักสูบบุหรี่จะมีอัตราความสำเร็จของการทำ IVF หรือ ICSI อยู่ที่ 22% ในขณะที่ผู้หญิงซึ่งคู่รักไม่สูบบุหรี่ จะมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 38% ดังนั้น หากคู่ของคุณจะเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก คุณควรเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สำเร็จ

การที่พ่อสูบบุหรี่ ทำให้เกิดความผิดปกติในทารกได้หรือไม่?

เด็กทารกที่มีพ่อสูบบุหรี่ มีโอกาสเกิดความผิดปกติตั้งแต่แรกคลอดได้สูงขึ้น รวมถึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในระยะยาวด้วย ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากความเสียหายของ DNA ในเชื้ออสุจิ

มีงานวิจัยหนึ่งได้เปรียบเทียบ DNA เชื้ออสุจิของผู้ชายที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ พบว่าเชื้ออสุจิของผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเปลี่ยนแปลงของ DNA (DNA Alteration) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ทารกเกิดมาผิดปกติหรือพิการ แม้ในปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนจึงจะทำให้ทารกที่คลอดออกมาผิดปกติก็ตาม

ต้องงดสูบบุหรี่นานแค่ไหน คุณภาพเชื้ออสุจิจึงจะดีขึ้น?

ยังไม่มีการศึกษาใดระบุได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เชื้ออสุจิจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการเจริญ ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังเลิกสูบบุหรี่ น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับมีเพศสัมพันธ์ สำหรับคู่รักที่ต้องการมีลูก

ที่มาของข้อมูล

Rachel Gurevich, What Impact Does Male Smoking Have on Sperm and Fertility? (https://www.verywellfamily.com/male-fertility-and-smoking-1960256), October 2018

Mike Hsieh, Can smoking affect my sperm count? (https://www.babycenter.com/404_can-smoking-affect-my-sperm-count_7086.bc), May 2017


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Fighting Tobacco Smoking - a Difficult but Not Impossible Battle. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2672325/)
The Effect Smoking Has on Sperm and Male Fertility. Verywell Family. (https://www.verywellfamily.com/male-fertility-and-smoking-1960256)
Smoking, Pregnancy, and Babies. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/pregnancy.html)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม