Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การตั้งครรภ์

ผู้ชายสูบบุหรี่ จะมีลูกยากหรือไม่?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,366,300 คน

ผู้ชายสูบบุหรี่ จะมีลูกยากหรือไม่?

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และปัญหาสุขภาพอีกมากมาย สารพิษในควันบุหรี่ก็ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อปอดเท่านั้น ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมและระบบสืบพันธุ์ด้วย

นอกจากนี้การสูบบุหรี่ในผู้ชายยังอาจลดอัตราความสำเร็จของการทำ IVF (เด็กหลอดแก้ว) และอาจส่งผลให้อัตราการแท้งบุตรสูงขึ้นได้ รวมถึงการที่ผู้หญิงได้รับควันบุหรี่แม้ไม่ได้สูบเอง ก็ส่งผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ของพวกเธอเช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปวดตึงกล้ามเนื้อหลัง ชาตามมือตามแขน เจ็บบริเวณข้อมือ อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด

ทำกายภาพบำบัด รักษา Office Syndrome เริ่มต้นที่ 940 บาท ถึง 19 พ.ย. นี้ เท่านั้น

Physicalinternal ad

การสูบบุหรี่ส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิอย่างไรบ้าง?

มีการศึกษามากมายที่พบว่า การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเชื้ออสุจิ โดยทำให้ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิลดลง การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิแย่ลง ทำให้เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติมีจำนวนลดลง และทำให้ DNA ภายในเซลล์อสุจิเกิดความเสียหายได้ ดังนี้

  • ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิคือจำนวนเชื้ออสุจิที่นับได้ในน้ำอสุจิในปริมาตรหนึ่งๆ มีงานวิจัยพบว่า ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิจะลดลงถึง 23% ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ประจำ
  • การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิ การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิคือความสามารถในการแหวกว่ายของเชื้ออสุจิเข้าไปยังมดลูก หากเชื้ออสุจิเคลื่อนที่ได้ไม่ดี ก็จะส่งผลให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปหาไข่เพื่อปฏิสนธิได้ งานวิจัยพบว่า ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ เชื้ออสุจิจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลงถึง 13%
  • ลักษณะของเชื้ออสุจิ ลักษณะของเชื้ออสุจิก็คือรูปร่างของเชื้อ เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติอาจยังเคลื่อนที่ไปยังไข่ได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิได้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่มักพบเชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติจำนวนน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่
  • DNA ของเชื้ออสุจิ มีการศึกษาหลายชิ้นพบว่า DNA ในเชื้ออสุจิของผู้ชายที่สูบบุหรี่จะมีความเสียหายมากขึ้น ซึ่งความเสียหายของ DNA นี้อาจทำให้การปัญหาในการปฏิสนธิ การเจริญและการฝังตัวของตัวอ่อน รวมถึงทำให้อัตราการแท้งบุตรสูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ผู้ชายที่สูบบุหรี่มักมีระดับฮอร์โมนผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อการสืบพันธุ์เช่นกัน

การสูบบุหรี่ในผู้ชายทำให้เป็นหมันได้หรือไม่?

คุณภาพของเชื้ออสุจิที่ลดลง หรือความผิดปกติของระดับฮอร์โมน ไม่ได้ทำให้ผู้ชายเป็นหมันเสียทีเดียว แต่ก็ทำให้ความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงมาก โดยเฉพาะผู้ชายที่มีความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์หรือเกือบเป็นหมันอยู่แล้ว พิษร้ายจากบุหรี่ก็อาจยิ่งส่งผลให้กลายเป็นหมันได้

หากผลการตรวจคุณภาพน้ำอสุจิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง คุณก็ควรงดสูบบุหรี่เพื่อให้ระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสการมีลูกโดยไม่ต้องพึ่งพาการรักษาภาวะมีบุตรยาก

การสูบบุหรี่ในผู้ชายส่งผลเสียอื่นๆ ต่อระบบสืบพันธุ์อย่างไรบ้าง?

ผู้ชายที่สูบบุหรี่ต้องสัมผัสกับสารพิษนานาชนิดในปริมาณสูง เช่น แคดเมียมและตะกั่ว ซึ่งเป็นสารโลหะที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ มีงานวิจัยพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่และเป็นหมันจะมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่จัด (สูบบุหรี่เกินกว่า 20 มวนต่อวัน) จะพบระดับแคดเมียมในน้ำอสุจิสูงขึ้นด้วย

นอกเหนือจากการสัมผัสสารพิษ 2 ชนิดนี้แล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่มักมีระดับสังกะสีในร่างกายต่ำ มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ซึ่งมีระดับสังกะสีในน้ำอสุจิต่ำ จะพบความเข้มข้น การเคลื่อนที่ และรูปร่างของเชื้ออสุจิผิดปกติด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปวดตึงกล้ามเนื้อหลัง ชาตามมือตามแขน เจ็บบริเวณข้อมือ อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด

ทำกายภาพบำบัด รักษา Office Syndrome เริ่มต้นที่ 940 บาท ถึง 19 พ.ย. นี้ เท่านั้น

Physicalinternal ad

การสูบบุหรี่ยังส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง โดยมีหลายการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้สูงกว่าปกติถึง 3 เท่า และยิ่งผู้ชายสูบบุหรี่จัดมากเท่าไหร่ สมรรถภาพทางเพศก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น แม้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะไม่ได้หมายถึงการเป็นหมัน แต่หากคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันยากขึ้น การตั้งครรภ์ก็จะยากขึ้นตาม ข่าวดีก็คือ หากคุณเลิกสูบบุหรี่ ความต้องการทางเพศก็จะกลับมามากขึ้นได้ มีงานวิจัยที่พบว่า หลังการเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ชายกว่า 50% จะกลับมามีสมรรถภาพทางเพศและมีเพศสัมพันธ์ได้ดีตามปกติ

ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง เมื่อคุณผู้ชายสูบบุหรี่

มีงานวิจัยมากมายที่พบว่า ผู้หญิงจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงเมื่อสัมผัสควันบุหรี่แม้ว่าไม่ได้สูบเอง ในการศึกษาหนึ่งระบุว่า ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง (Secondhand Smoke) จะมีจำนวนไข่ที่ถูกเก็บสำหรับการทำ IVF ลดลงถึง 46%

ดังนั้นหากคุณผู้ชายต้องการสูบบุหรี่จริงๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการสูบใกล้ๆ คู่รัก เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของเธอไปด้วย

ผลจากการสูบบุหรี่ต่อการรักษาการมีบุตรยากด้วยวิธี IVF และ ICSI

นักวิจัยจำนวนมากพบว่า การสูบบุหรี่ของผู้ชายมีผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จในการทำ IVF และ ICSI อย่างมีนัยสำคัญ มีการศึกษาหนึ่งซึ่งทำในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ พบว่า ผู้หญิงที่มีคู่รักสูบบุหรี่จะมีอัตราความสำเร็จของการทำ IVF หรือ ICSI อยู่ที่ 22% ในขณะที่ผู้หญิงซึ่งคู่รักไม่สูบบุหรี่ จะมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 38% ดังนั้น หากคู่ของคุณจะเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก คุณควรเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สำเร็จ

การที่พ่อสูบบุหรี่ ทำให้เกิดความผิดปกติในทารกได้หรือไม่?

เด็กทารกที่มีพ่อสูบบุหรี่ มีโอกาสเกิดความผิดปกติตั้งแต่แรกคลอดได้สูงขึ้น รวมถึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในระยะยาวด้วย ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากความเสียหายของ DNA ในเชื้ออสุจิ

มีงานวิจัยหนึ่งได้เปรียบเทียบ DNA เชื้ออสุจิของผู้ชายที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ พบว่าเชื้ออสุจิของผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเปลี่ยนแปลงของ DNA (DNA Alteration) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ทารกเกิดมาผิดปกติหรือพิการ แม้ในปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนจึงจะทำให้ทารกที่คลอดออกมาผิดปกติก็ตาม

ต้องงดสูบบุหรี่นานแค่ไหน คุณภาพเชื้ออสุจิจึงจะดีขึ้น?

ยังไม่มีการศึกษาใดระบุได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เชื้ออสุจิจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการเจริญ ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังเลิกสูบบุหรี่ น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับมีเพศสัมพันธ์ สำหรับคู่รักที่ต้องการมีลูก

ที่มาของข้อมูล

Rachel Gurevich, What Impact Does Male Smoking Have on Sperm and Fertility? (https://www.verywellfamily.com/male-fertility-and-smoking-1960256), October 2018

Mike Hsieh, Can smoking affect my sperm count? (https://www.babycenter.com/404_can-smoking-affect-my-sperm-count_7086.bc), May 2017


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป