มะเร็งและโรคร้าย

การดำเนินโรคของมะเร็งต่อมลูกหมาก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การดำเนินโรคของมะเร็งต่อมลูกหมาก

การดำเนินโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนในแต่ละบุคคล ผู้ป่วยโรคนี้แต่ละคนมีปัจจัยและผลกระทบจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการพยายามสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินโรคโดยทั่วไปของมะเร็งต่อมลูกหมาก หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ คุณควรปรึกษากรณีของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่มักจะโตช้า

มะเร็งต่อมลูกหมากโดยทั่วไปจัดเป็นมะเร็งที่โตช้า และเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นแล้วพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากใช้เวลานานกว่าก่อนี่จะเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือบริเวณอื่นของร่างกาย

อัตราการโตและการแพร่กระจายของโรคนั้นขึ้นอยู่กับระดับของโรค ซึ่งเป็นการประเมินความผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากว่าอยู่ในระดับใด มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความผิดปกติของเซลล์มาก (ระดับสูง) จะมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายจากบริเวณของต่อมลูกหมากไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้เร็วกว่า

ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองและให้การวินิจฉัยโรคนี้ได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้ก่อนที่จะมีการแพร่ไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยอื่นๆ เช่นโรคประจำตัวเดิม อาจมีผลต่ออัตราการโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ เช่นในผู้ชายที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจจะมีอัตราการโตของมะเร็งที่เร็วกว่า

อย่างไรก็ตามไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาของการโตและการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงจากบุคคลอื่นๆ

มะเร็งต่อมลูกหมากมักแพร่กระจายไปที่บางบริเวณของร่างกายโดยเฉพาะ

มะเร็งต่อมลูกหมากมักเริ่มแพร่กระจายไปที่เนื้อเยื่อข้างเคียงของต่อมลูกหมากเป็นที่แรก ซึ่งประกอบด้วย seminal vesicles และต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง มะเร็งต่อมลูกมากมีโอกาสสูงที่จะเกิดการแพร่กระจายไปที่กระดูก โดยมักพบที่กระดูกสันหลังส่วนล่าง กระดูกอุ้งเชิงกราน และกระดูกขาส่วนบน ได้บ่อยที่สุด แต่ก็สามารถแพร่กระจายไปที่กระดูกใดๆ ของร่างกายก็ได้

มักจะมีสิ่งที่ทำให้สงสัยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มมีการแพร่กระจาย

สิ่งที่ช่วยบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มมีการกระจายก็คือการตรวจ PSA เพราะว่าเมื่อมะเร็งต่อมลูกหมากมีการโตขึ้นและแพร่กระจาย ระดับ PSA รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของ PSA ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้แพทย์สงสัยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มมีการโตและแพร่กระจาย ดังนั้นภายหลังจากการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจึงต้องมีการตรวจติดตามระดับ PSA อย่างต่อเนื่องจากสาเหตุนี้

หากมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มมีการแพร่กระจายไปสู่กระดูก จะพบว่าระดับของเอนไซม์ Alkaline phosphatase มักจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเมื่อแพทย์สงสัยว่ามีการแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วอาจส่งตรวจทางภาพวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นการแสกนกระดูก เพื่อช่วยตรวจจับการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากไปที่กระดูก

บางครั้งการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากอาจทำให้เกิดอาการได้ แต่จะพบอาการปวดที่กระดูกสันหลัง สะโพก หรือเชิงกรานได้ไม่บ่อย หากมีการแพร่กระจายสู่กระดูกเหล่านี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่