สุขภาพเด็ก

องคชาตของลูกชาย อยู่ผิดตำแหน่ง อาจเกิดภาวะรูท่อปัสสาวะไม่สมบูรณ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
องคชาตของลูกชาย อยู่ผิดตำแหน่ง อาจเกิดภาวะรูท่อปัสสาวะไม่สมบูรณ์

ภาวะรูท่อปัสสาวะอยู่ผิดตำแหน่ง (Malpositioned Urinary Opening) คือการที่รูปัสสาวะของอวัยวะเพศชายอยู่ผิดตำแหน่ง คือไม่อยู่ตรงกึ่งกลางของปลายองคชาตอย่างที่ควรจะเป็น ทารกที่ตกอยู่ในภาวะนี้อาจจะมีรูปัสสาวะที่อยู่ผิดตำแหน่งใน 2 ลักษณะ คือ รูปัสสาวะอยู่ด้านใต้ของท่อนองคชาต และ รูปัสสาวะอยู่ด้านบนของท่อนองคชาต

รูท่อปัสสาวะอยู่ด้านใต้ของท่อนองคชาต

รูท่อปัสสาวะอยู่ด้านใต้ของท่อนองคชาต หรือ ภาวะรูปัสสาวะเปิดต่ำ (hypospadias) เป็นความผิดปกติที่พบได้ค่อนข้างมากในทารก และมีลำดับความรุนแรงอยู่ 3 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับที่ไม่รุนแรง: ตำแหน่งของรูท่อปัสสาวะในขั้นที่ไม่รุนแรงมักจะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณกึ่งกลางของปลายองคชาตมากนัก จึงแทบไม่มีผลกระทบต่อการขับปัสสาวะ
  2. ระดับที่รุนแรงปานกลาง: ตำแหน่งของรูท่อปัสสาวะในขั้นที่ค่อนข้างรุนแรงนี้จะอยู่ใกล้กับร่างกายมากขึ้น เช่น อยู่บริเวณด้านใต้ท่อนองคชาติ หรือใกล้โคนองชาต
  3. ระดับที่รุนแรงมาก: ความผิดปกติในระดับที่รุนแรงมากของรูท่อปัสสาวะคือนอกจากจะอยู่ด้านใต้ของท่อนองคชาตและอยู่ใกล้โคนองชาตแล้ว ท่อปัสสาวะยังโผล่ขึ้นมาถึงบริเวณหนังหุ้ม หรือที่เรียกว่า 'ฝีเย็บ'

การอยู่ผิดตำแหน่งของรูท่อปัสสาวะในแบบที่ไม่รุนแรงมักไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความลำบากในชีวิตประจำวันของเด็กแต่อย่างไร การผ่าจัดจึงไม่จำเป็น

แต่ในกรณีที่มีการอยู่ผิดตำแหน่งที่รุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก จะทำให้การลำเลียงปัสสาวะไม่เป็นไปตามปกติซึ่งอาจมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะได้และเด็กจะต้องนั่งปัสสาวะ แพทย์จึงแนะนำให้ทำการผ่าตัด โดยขลิบหนังหุ้มปลายองคชาตออกไปเพื่อนำไปใช้ในบริเวณที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด ซึ่งสามารถทำได้เมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนชึ้นไป

รูท่อปัสสาวะอยู่ด้านบนของท่อนองคชาต

รูท่อปัสสาวะอยู่ด้านบนของท่อนองคชาต (epispadias) เป็นความผิดปกติที่พบน้อยกว่าในแบบแรกมาก แต่เมื่อเกิดแล้วก็มีลักษณะและระดับความรุนแรงที่คล้ายกับแบบแรก แต่การขับปัสสาวะของเด็กที่ตกอยู่ในภาวะนี้จะมีความยากลำบากกว่ามาก จึงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

 ในปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ผิดตำแหน่งนี้ได้ ทราบเพียงแค่ว่าเป็นความปิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ทารกยังอยู่ในมดลูก และพบมากในกรณีที่มารดามีอายุมาก บางครั้งแพทย์ก็มีการสันนิษฐานว่าเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบิดาที่เคยตกอยู่ในภาวะนี้เช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่กับทุกราย

บางครั้งความผิดปกตินี้ก็ไม่มีความเด่นชัดมากในช่วงแรกเกิด แต่อาจมีความเด่นชัดขึ้นหลังจากนั้น ผู้ปกครองจึงควรศึกษาลักษณะอาการเหล่านี้ไว้และแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อพบลักษณะผิดปกติเหล่านี้ที่องคชาตของลูกน้อย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่