ปัญหาทางการเรียนรู้ในวัยเรียน

ในแต่ละปีนักเรียนจำนวนไม่น้อยถูกส่งมาพบนักจิตวิทยาคลินิกและ 90 % มาด้วยปัญหาทางการเรียน ผลการเรียนต่ำลง เรียนซ้ำชั้น อ่านเขียนคำนวณไม่ได้ตามเกณฑ์มีพฤติกรรมซน ไม่ตั้งใจเรียน เหม่อลอย ก้าวร้าว เป็นต้น จากผลการตรวจประเมินระดับเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้พบสาเหตุของปัญหาในชั้นเรียน

คู่มือสังเกตอาการ "เด็กออทิสติก" ของลูก สำหรับพ่อแม่
คู่มือสังเกตอาการ "เด็กออทิสติก" ของลูก สำหรับพ่อแม่

ชวนทำความรู้จัก ออทิสติก ให้มากขึ้น เพื่อการดูแลเด็กและส่งเสริมความสามารถของเด็กอย่างเหมาะสม

ยาสมาธิสั้น คือยาอะไร? รักษาโรคจิตเวชได้จริงหรือ?
ยาสมาธิสั้น คือยาอะไร? รักษาโรคจิตเวชได้จริงหรือ?

ทำความรู้จัก เข้าใจเด็กสมาธิสั้น และตัวยาหลัก เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ

ไข้อีดำอีแดง โรคคออักเสบและผื่นจากการติดเชื้อ
ไข้อีดำอีแดง โรคคออักเสบและผื่นจากการติดเชื้อ

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคคออักเสบและผื่นจากการติดเชื้อในโรคไข้อีดำอีแดง

วัคซีนอีสุกอีใส
วัคซีนอีสุกอีใส

รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองควรรู้

เด็กสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสั้น

รู้จักสาเหตุ อาการ ของเด็กสมาธิสั้น ความผิดปกติที่เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม สมาธิสั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่มีแนวทางปฏิบัติซึ่งทำให้เด็กอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ได้

ผื่นแพ้ในเด็ก วิธีป้องกันและรักษาที่พ่อแม่ควรรู้
ผื่นแพ้ในเด็ก วิธีป้องกันและรักษาที่พ่อแม่ควรรู้

ความรู้พื้นฐานเรื่องการป้องกันและรักษาผื่นแพ้ในเด็ก

โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก

ทั้งอาการ การติดต่อ การป้องกัน การวินิจฉัยโรค การรักษา และภาวะแทรกซ้อน

การรักษาและยาสำหรับโรคภูมิแพ้ในเด็ก
การรักษาและยาสำหรับโรคภูมิแพ้ในเด็ก

เรื่องล่าสุดเกี่ยวกับภูมิแพ้เพื่อช่วยให้คุณควบคุมอาการภูมิแพ้ของลูกได้

ดูบทความเพิ่มเติม