มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจ โรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
โรคหัวใจ โรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย

โรคหัวใจเป็นโรคที่พบบ่อยกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย เราอาจแบ่งโรคหัวใจได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

1. โรคหัวใจที่เป็นแต่กำเนิด

a16.gif โรคหัวใจที่เป็นแต่กำเนิด คือเป็นติดตัวมาตั้งอยู่ในครรภ์มารดา มักจะเป็นชนิดที่มีรูรั่วที่ผนังหัวใจ หรือมีลิ้นหัวใจลิ้นต่าง ๆ ตีบหรือรั่ว หรืออาจจะเป็นร่วม ๆ กันหลายอย่างในคนคนเดียวกันก็ได้ เด็กเหล่านี้ถ้าเป็นน้อย ๆ จะไม่มีอาการอะไร นอกจากฟังได้เสียงผิดปกติที่หัวใจ แต่ถ้าเป็นมาก ๆ อาจมีอาการเติบโตไม่สมอายุเหนื่อยหอบ ไอ บวม หรือมีอาการเขียวก็ได้ ปัจจุบันการแพทย์ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก จนสามารถจะทำการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเหล่านี้ได้เกือบทุกชนิด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กที่มีอาการดังกล่าวได้รับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เพื่อจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป


2. โรคหัวใจที่เป็นหลังเกิด

a16.gif โรคหัวใจที่เป็นหลังเกิด โรคนี้ยังแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ได้แก่

2.1 โรคหัวใจรูห์มาติก เป็นโรคหัวใจซึ่งเกิดตามหลังการเจ็บคออันเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง (B streptococcus group A) ในผู้ป่วยที่เจ็บคอจากเชื้อโรคตัวนี้ถ้าได้รับการรักษาถูกต้อง ก็จะไม่เกิดโรคนี้ แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือไม่นานพอ ก็จะเกิดโรคนี้ขึ้นได้ทำให้ส่วนตาง ๆ ของหัวใจ ได้แก่เยื่อหุ้มหัวใจ, กล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ เกิดการอักเสบทั่วไป และเกิดลิ้นหัวใจรั่ว ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคหัวใจทั่ว ๆ ไปคือมี เหนื่อยง่าย ไอหอบ, บวมเท้า ท้อง ซึ่งเป็นอาการของหัวใจวายเกิดขึ้น ในรายที่มีการอักเสบของหัวใจมาก ๆ ผู้ป่วยอาจถึงแก่กรรมได้ แต่ถ้าการอักเสบไม่มากผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น แต่ถ้าเป็นนาน ๆ เข้าผู้ป่วยบางรายจะมีเนื้อเยื่อพังผืดไปเกาะต่อตรงลิ้นหัวใจที่เคยอักเสบ ทำให้เกิดลิ้นหัวใจตีบขึ้นและมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นมาใหม่ ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการข้ออักเสบ หรือมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติของแขน ขา มือ เท้า ร่วมไปกับอาการทางโรคหัวใจด้วย 

จะเห็นได้ว่าโรคหัวใจชนิดนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ถ้าได้รับการรักษา การเจ็บคอที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรละเลยอย่างยิ่งหากมีอาการเป็นไข้เจ็บคอเกิดขึ้น ผู้ป่วยเหล่านี้ที่หายจากอาการหัวใจอักเสบแพทย์จะนัดไปฉีดยาจำพวกเพนิซิลิน ชนิดออกฤทธิ์นานทุก 4 สัปดาห์ เป็นเวลาหลาย ๆ ปี เพื่อป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้อีก ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฉีดยาดังกล่าว ถ้ามีการติดเชื้อนี้อีกที่คอจะเป็นโรคน้ำทำให้ลิ้นหัวใจที่เคยอักเสบและรั่วอยู่แล้วรั่วมากยิ่งขึ้น จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้


2.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัส เชื้อโรคคอตีบ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็ก ทำให้มีอาการเหนื่อย หอบ ไอ บวม ซึ่งเป็นอาการของหัวใจวายดังกล่าว การรักษาเป็นการรักษาตามอาการซึ่งผลไม่ค่อยดีนัก สำหรับโรคคอตีบถ้าเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นระยะก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้

2.3 โรคหัวใจเนื่องมาจากความดันโลหิตสูง โรคนี้พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ในเด็ก หรือในวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ เกิดเนื่องมาจากโรคไต แต่ในผู้ใหญ่มักเกิดขึ้นเอง เมื่อร่างกายมีความดันโลหิตสูง หัวใจก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งหัวใจก็จะไม่สามารถทำงานหนักดังกล่าได้อีก การสูบฉีดโลหิตของหัวใจก็จะอ่อนตัวลงมีอาการของหัวใจวาย คือ เหนื่อย หอบ ไอ บวมเกิดขึ้น

โรคความดันโลหิตสูงนี้ในระยะแรกที่หัวใจทำงานดีอยู่ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะมึนงงบ้างแต่จะไม่มีอาการของโรคหัวใจ การวินิจฉัยโรคจึงค่อนข้างยาก นอกเสียจากจะได้ทำการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะ ปัจจุบันแพทย์นิยมวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Sphygmomanometer โดยทั่วไปในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่ค่าความดันโลหิตจะประมาณเท่ากับ 120/80 มม.ปรอท ซึ่งหมายความว่ามีความดันโลหิตปกติขณะหัวใจบีบตัว 120 มม.ปรอท และความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว 80 มม.ปรอท ในเด็กเล็กค่าปกติจะต่ำกว่านี้ทั้ง 2 ค่า ถ้าวัดได้สูงเกินเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับอายุแล้ว ถือว่ามีความดันโลหิตสูง


2.4 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีการตีบตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งมักเนื่องมาจากมีสารอาหารบางชนิดไปเกาะติดผนังหลอดเลือด ทำให้รูเส้นเลือดตีบแคบ เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการออกกำลังกายหรือทำงานหนัก อาการปวดอาจร้าวลงมาที่แขนซ้าย และอาจเป็นมากจนผู้ป่วยทนไม่ได้มีอาการเป็นลมหมดสติหรือช๊อคได้ โรคนี้อาจพบเป็นกรรมพันธุ์ในบางครอบครัว หรือพบในพวกที่รับประทานอาหารไม่สมดุล มีไขมันสูง จึงควรที่จะได้แนะนำการรับประทานอาหารแก่เยาชนตลอดจนผู้ใหญ่ให้รับประทานอาหารมีไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามินต่าง ๆ ให้สมดุลไว้รับประทานอาหารผักให้มากขั้น ก็จะสามารถป้องกันโรคนี้เมื่ออายุมากขึ้นได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่