1 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 18, 2017 23:33

พยายาลดูแลดีค่ะ แต่ช้าล่าตอนออก หมอให้ออกเช้า กว่าจะได้ออกบ่ายสามครึ่ง หมอไม่เขียนรายละเอียดเพื่อให้เบิกประกันไว้ ลูกสาวถูกผึ่งต่อย ค่ารักษาค่อยข้างแพง 2วัน9,600 แค่ค่าหมอ สองพันสองแล้ว

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย? จองเลย

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี