293 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 07, 2017 14:21

สว่นมากก็จะพบเจ้าหน้าที่บริการดีดูแลเอาใจใส่ สว่นที่ไม่ดีน้อย ตุณหมอก็ดูแลเป็นอย่างดี ใส่ใจกับคนใช้สอบถามอาการทุกขั้นตอน ติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง เร็วต่อการรักษาคำนึง ถึงความปลอดของคนใข้ ตลอดเวลาการรักษา ทุกๆครั้งที่เข้ารับการรักษาจะปว่ยมากหรือน้อยก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งเจ้าหน้...

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

พังผืดรัดเส้นเอ็นที่ข้อมือ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ