244 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 06, 2017 22:05

ระบบคอลลเซนเตอร ดี รวดเรว พุดไพเราะ มีความรุ้ด้านการพยาบาล ไม่ใช่มีหน้ารับโทรศัพท์เท่านั้น
มีการประเมินการให้บริการ
การทำงานในส่วนอื่นจัดว่าดี รวดเรว ที่สำคัญ มีแพทย์ที่มีคุณภาพ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์