80 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

January 03, 2017 22:33

มีความประทับใจตั้งแต่พยาบาลประจำชั้นเด็กดูแลเอาใจใส่เด็กดีมากให้การปฐมพยาบาลเช็ดตัวเด็กพูดจาไพเราะดูแลจนกระทั่งเข้าพบคุณหมอ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน