ความสุข

การรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัย ให้ปราศจากเชื้อโรค

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 6, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

บ้านพักอาศัยที่คอยดูแลให้สะอาดตลอดเวลา จะเป็นบ้านที่น่าอยู่การรักษาความสะอาดปรับปรุงแก้ไขในสิ่งต่าง ๆ ในบ้านอันเป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา อยู่ในสภาพมีระเบียบที่ปราศจากเชื้อโรคสิ่งมีพิษทำให้ผู้อยู่อาศัยปราศจากเชื้อโรค และสิ่งมีพิษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสุขาภิบาล และแนวของงานสาธารณสุขของประเทศ

บ้านพักอาศัยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

 1. ตัวบ้านอยู่ในสภาพแข็งแรง
 2. มีห้องนอน ห้องครัว ห้องส้วม หากมีที่พอ ควรมีห้องนั่งพักผ่อน แยกออกเป็นสัดส่วน
 3. มีประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างส่องถึง
 4. มีห้องส้วมที่ถูกลักษณะ
 5. มีที่ทิ้งขยะ และมีการกำจัดขยะมูลฝอย
 6. มีบริเวณบ้านที่สะอาด ไม่มีน้ำขังและเศษขยะมูลฝอยเรี่ยราด
 7. สถานที่ตั้งควรอยู่ในที่สูงพอ และที่ไม่มีน้ำขัง
 8. ตั้งในที่ปลอดโปร่งไม่อยู่ในที่แออัด
 9. บ้านในเขตชนบทควรมี่บ่อน้ำที่ถูกสุขลักษณะสุขภิบาล

a19.gif ตัวบ้านและบริเวณบ้าน ต้องหมั่นทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ในเขตชนบทมักมีสัตว์เลี้ยง เช่น วัว และหมู เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน หากไม่สามารถแยกไปทำคอกนอกบ้านได้ ก็จะต้องทำคอกให้แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย และกำจัดมูลสัตว์ทุกวันและมีควันรมเพื่อไล่แมลงที่มารบกนในตอนค่ำ ๆ ทุกวัน

ลักษณะ

a19.gif มีประตูหน้าต่างมากพอ หรือมีช่องลมที่ปิดเปิดได้ กันลมกันฝนได้ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเวลากลางวันควรให้มีแสงแดดส่องถึงห้องนอนได้บ้าง จำนวนห้องควรมีจำนวนพอเหมาะกับคนที่พักอาศัยไม่อยู่แออัดเกินไปในห้องเดียว ห้องนอนควรแยกออกเป็นสัดส่วนจากส่วนอื่น หน้าต่างประตูควรใส่มุ้งลวด หากไม่สามารถจัดทำได้ก็ต้องมีมุ้งที่มีจำนนพอดีกับคนอยู่ กางทุกคืน

แสงสว่าง

a19.gif ควรมีดวงโคมไฟที่มีแสงสว่างพอ หรือในชนบทห่างไกลไม่มีไฟฟ้า ก็ควรจัดหาโคมไฟ หรือตะเกียง ที่ดีจัดวางไว้ในที่เหมาะสมปลอดภัย

การดูแลรักษา

a19.gif ปัดกวาดทำความสะอาดทุกวัน เครื่องนอนควรนำออกซัก และผึ่งแดดอยู่เสมอ เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้บ้าง ห้องนอน เครื่องนอนต้องพับเก็บเรียบร้อยหลังตื่นนอนทุกครั้ง ไม่ควรมีหรือเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นไว้ในห้องนอนจะไม่เป็นระเบียบ


ห้องโถงหรือห้องพักผ่อน

a19.gif หากสามารถจัดได้ก็ควรจะมี เพื่อเป็นการพักผ่อน และพบปะกันในระหว่างญาติ ๆ และสมาชิกในครอบครัว จัดให้มีระเบียบสวยงาม สะอาดในบ้านที่ไม่ใหญ่กว้างขวางพอ ก็จัดเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหารร่วมกันก็ได้ เป็นชนิดเอนกประสงค์

ห้องครัว

a19.gif เป็นห้องที่จำเป็นของทุกบ้าน ที่ต้องเตรียมอาหาร ประกอบหุงหาอาหาร เป็นการประหยัดรายจ่ายในครอบครัวอย่างดี และควรจัดแยกเป็นห้องเฉพาะทำครัวเพื่อรักษาความสะอาดง่าย มีหน้าต่าง ช่องลม ถ่ายเทอากาศได้ ไม่อบ ทำให้เห็นควันไฟ และกลิ่นอาหารในห้องครัว จะต้องมีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • ตู้เก็บอาหาร กับข้าว ที่ดีต้องป้องกันแมลงวัน แมลงสาบ มด และหนูได้
 • ภาชนะเก็บเป็นระเบียบ ทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้แล้ว
 • เครื่องมือเครื่องใช้ เก็บเป็นระเบียบและสะอาด หยิบนำมาใช้สะดวก
 • มีถุงขยะทิ้งเศษอาหารและขยะ ที่มีฝาปิดและนำไปทิ้งในหลุมทุกวัน อุปกรณ์ให้ความร้อนในการหุงต้มอาหาร เช่น ในชนบทมักใช้ฟืนอย่างดีขึ้นมาก็ใช้ถ่านไม้ จะสกปรกง่าย หากมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้นก็ใช้แก๊ส หรือใช้ไฟฟ้า ใช้สะดวกแต่ราคาแพง ควรจัดให้เป็นระเบียบอยู่ในที่ปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายจากไฟไหม้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่