Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ความสุข

การรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัย ให้ปราศจากเชื้อโรค

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,578,652 คน

บ้านพักอาศัยที่คอยดูแลให้สะอาดตลอดเวลา จะเป็นบ้านที่น่าอยู่การรักษาความสะอาดปรับปรุงแก้ไขในสิ่งต่าง ๆ ในบ้านอันเป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา อยู่ในสภาพมีระเบียบที่ปราศจากเชื้อโรคสิ่งมีพิษทำให้ผู้อยู่อาศัยปราศจากเชื้อโรค และสิ่งมีพิษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสุขาภิบาล และแนวของงานสาธารณสุขของประเทศ

บ้านพักอาศัยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

 1. ตัวบ้านอยู่ในสภาพแข็งแรง
 2. มีห้องนอน ห้องครัว ห้องส้วม หากมีที่พอ ควรมีห้องนั่งพักผ่อน แยกออกเป็นสัดส่วน
 3. มีประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างส่องถึง
 4. มีห้องส้วมที่ถูกลักษณะ
 5. มีที่ทิ้งขยะ และมีการกำจัดขยะมูลฝอย
 6. มีบริเวณบ้านที่สะอาด ไม่มีน้ำขังและเศษขยะมูลฝอยเรี่ยราด
 7. สถานที่ตั้งควรอยู่ในที่สูงพอ และที่ไม่มีน้ำขัง
 8. ตั้งในที่ปลอดโปร่งไม่อยู่ในที่แออัด
 9. บ้านในเขตชนบทควรมี่บ่อน้ำที่ถูกสุขลักษณะสุขภิบาล

a19.gif ตัวบ้านและบริเวณบ้าน ต้องหมั่นทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ในเขตชนบทมักมีสัตว์เลี้ยง เช่น วัว และหมู เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน หากไม่สามารถแยกไปทำคอกนอกบ้านได้ ก็จะต้องทำคอกให้แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย และกำจัดมูลสัตว์ทุกวันและมีควันรมเพื่อไล่แมลงที่มารบกนในตอนค่ำ ๆ ทุกวัน

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

ลักษณะ

a19.gif มีประตูหน้าต่างมากพอ หรือมีช่องลมที่ปิดเปิดได้ กันลมกันฝนได้ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเวลากลางวันควรให้มีแสงแดดส่องถึงห้องนอนได้บ้าง จำนวนห้องควรมีจำนวนพอเหมาะกับคนที่พักอาศัยไม่อยู่แออัดเกินไปในห้องเดียว ห้องนอนควรแยกออกเป็นสัดส่วนจากส่วนอื่น หน้าต่างประตูควรใส่มุ้งลวด หากไม่สามารถจัดทำได้ก็ต้องมีมุ้งที่มีจำนนพอดีกับคนอยู่ กางทุกคืน

แสงสว่าง

a19.gif ควรมีดวงโคมไฟที่มีแสงสว่างพอ หรือในชนบทห่างไกลไม่มีไฟฟ้า ก็ควรจัดหาโคมไฟ หรือตะเกียง ที่ดีจัดวางไว้ในที่เหมาะสมปลอดภัย

การดูแลรักษา

a19.gif ปัดกวาดทำความสะอาดทุกวัน เครื่องนอนควรนำออกซัก และผึ่งแดดอยู่เสมอ เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้บ้าง ห้องนอน เครื่องนอนต้องพับเก็บเรียบร้อยหลังตื่นนอนทุกครั้ง ไม่ควรมีหรือเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นไว้ในห้องนอนจะไม่เป็นระเบียบ


ห้องโถงหรือห้องพักผ่อน

a19.gif หากสามารถจัดได้ก็ควรจะมี เพื่อเป็นการพักผ่อน และพบปะกันในระหว่างญาติ ๆ และสมาชิกในครอบครัว จัดให้มีระเบียบสวยงาม สะอาดในบ้านที่ไม่ใหญ่กว้างขวางพอ ก็จัดเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหารร่วมกันก็ได้ เป็นชนิดเอนกประสงค์

ห้องครัว

a19.gif เป็นห้องที่จำเป็นของทุกบ้าน ที่ต้องเตรียมอาหาร ประกอบหุงหาอาหาร เป็นการประหยัดรายจ่ายในครอบครัวอย่างดี และควรจัดแยกเป็นห้องเฉพาะทำครัวเพื่อรักษาความสะอาดง่าย มีหน้าต่าง ช่องลม ถ่ายเทอากาศได้ ไม่อบ ทำให้เห็นควันไฟ และกลิ่นอาหารในห้องครัว จะต้องมีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • ตู้เก็บอาหาร กับข้าว ที่ดีต้องป้องกันแมลงวัน แมลงสาบ มด และหนูได้
 • ภาชนะเก็บเป็นระเบียบ ทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้แล้ว
 • เครื่องมือเครื่องใช้ เก็บเป็นระเบียบและสะอาด หยิบนำมาใช้สะดวก
 • มีถุงขยะทิ้งเศษอาหารและขยะ ที่มีฝาปิดและนำไปทิ้งในหลุมทุกวัน อุปกรณ์ให้ความร้อนในการหุงต้มอาหาร เช่น ในชนบทมักใช้ฟืนอย่างดีขึ้นมาก็ใช้ถ่านไม้ จะสกปรกง่าย หากมีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้นก็ใช้แก๊ส หรือใช้ไฟฟ้า ใช้สะดวกแต่ราคาแพง ควรจัดให้เป็นระเบียบอยู่ในที่ปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายจากไฟไหม้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป