ออกกำลังกายกับครอบครัว

การบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก (growth plate) ในเด็กที่เล่นกีฬา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก (growth plate) ในเด็กที่เล่นกีฬา

แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก (growth plate หรือ physis) เป็นบริเวณที่เกิดการพัฒนาเนื้อเยื่อขึ้นใกล้ปลายกระดูกยาว (long bones) ในเด็ก โดยในกระดูกยาวแต่ละชิ้นจะมีแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่ปลายแต่ละข้าง เมื่อการเจริญเติบโตสิ้นสุดลงในช่วงวัยรุ่น แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกจะถูกแทนที่ด้วยกระดูก

การบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกเกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่น แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกเป็นบริเวณที่อ่อนแอที่สุดของกระดูกที่กำลังเจริญ ดังนั้นการบาดเจ็บของข้อที่รุนแรงจึงมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกมากกว่าเส้นเอ็นรอบ ๆ

การบาดเจ็บที่อาจก่อให้เกิดอาการเคล็ด (sprain) ในผู้ใหญ่อาจเป็นการบาดเจ็บต่อแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกที่ร้ายแรงในเด็กได้

ส่วนใหญ่แล้ว การบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกจะเป็นการหัก ซึ่งพบได้มากเป็นสองเท่าในเด็กผู้ชาย

การหักของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดในกระดูกยาวของนิ้ว (phalanges) รองลงมาคือกระดูกชิ้นนอกของท่อนแขนส่วนล่าง (radius) ที่บริเวณข้อมือ การบาดเจ็บเหล่านี้ยังเกิดได้บ่อยในกระดูกท่อนล่างของขาคือ tibia และ fibula และยังสามารถเกิดได้ในกระดูกท่อนขาส่วนบน (femur) หรือที่ข้อเท้า เท้า หรือกระดูกสะโพกก็ได้

สาเหตุการบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกในเด็ก

แม้ว่าการบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน เช่น พลัดตก หกล้ม หรือมีแรงกระแทก แต่ก็อาจเกิดจากการใช้งานมากเกินไปได้เช่นกัน เด็กที่เล่นกีฬามักมีอาการเจ็บที่กระดูกและกล้ามเนื้อ เมื่อกระดูกและกล้ามเนื้อของพวกเขามีการเจริญเติบโตและพวกเขาฝึกการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ อาการปวดและเจ็บอาจเกิดขึ้นได้ แต่ควรให้ความสนใจกับคำบอกเล่าของเด็กให้มาก

การบาดเจ็บที่ไม่ได้รักษาอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวร และเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายได้

ถึงแม้ว่าการบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกจะเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการเล่นกีฬาหรือการเล่นของเด็ก แต่แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกก็มีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุอื่น ๆ การติดเชื้อ และโรคที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามปกติได้

 

จะวินิจฉัยการหักของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกได้อย่างไร ?

หลังจากรู้ว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้ตรวจร่างกายเด็กแล้ว แพทย์อาจใช้การตรวจ x ray เพื่อดูชนิดของการหักและตัดสินใจเรื่องแผนการรักษา เนื่องจากแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกยังไม่ได้กลายเป็นกระดูกแข็ง จึงยังไม่เห็นในภาพ x ray แต่จะปรากฏเป็นช่องว่างระหว่างท่อนกระดูกยาวซึ่งเรียกว่า metaphysic และส่วนปลายของกระดูกซึ่งเรียกว่า epiphysis แทน

เนื่องจากการบาดเจ็บต่อแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกอาจเห็นได้ยากใน x ray จึงอาจต้องถ่ายภาพของร่างกายข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยเพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างได้ ในบางกรณี อาจต้องใช้การตรวจประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT) หรือการตรวจอัลตราซาวน์

แพทย์ทางด้านใดที่รักษาเรื่องการบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก ?

สำหรับการบาดเจ็บทั้งหมดที่ไม่ซับซ้อน แพทย์อาจแนะนำให้รักษาอาการบาดเจ็บกับศัลยแพทย์ออร์โธพิดิกส์ (orthopaedic surgeon) ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหากระดูกและข้อในเด็กและผู้ใหญ่ แต่บางปัญหาอาจต้องให้ศัลยแพทย์ออร์โธพิดิกส์เด็ก (pediatric orthopedic surgeon) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบาดเจ็บและโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อในเด็กเป็นผู้ดูแล

 

จะรักษาการบาดเจ็บของแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกได้อย่างไร

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ คือการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของการหัก การรักษาควรเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังการบาดเจ็บโดยมีแนวทางต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้

การเข้าเฝือก

แขนหรือขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการเข้าเฝือกหรือการดาม และเด็กจะได้รับคำสั่งให้จำกัดการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อบริเวณที่บาดเจ็บ แพทย์อาจแนะนำให้ประคบน้ำแข็งในบริเวณที่บาดเจ็บด้วย

การจัดกระดูกให้เข้าที่หรือการผ่าตัด

แพทย์อาจต้องจัดให้กระดูกหรือข้อกลับเข้าที่ ซึ่งพบประมาณ 1 ใน 10 ของผู้ป่วย โดยอาจใช้การจัดด้วยมือ (manipulation) หรือการผ่าตัด

หลังขั้นตอนดังกล่าว กระดูกจะถูกจัดกลับเข้าที่ เพื่อจะได้ฟื้นตัวโดยไม่เคลื่อนไหว ซึ่งมักใช้การเข้าเฝือกในรอบบริเวณที่มีการบาดเจ็บต่อแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกและข้อหรือทั้งสองข้าง โดยจะต้องใส่เฝือกไว้จนกว่าการบาดเจ็บจะหายดี ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์จนถึงหลายเดือนสำหรับการบาดเจ็บที่รุนแรง ความจำเป็นสำหรับการจัดกระดูกหรือการผ่าตัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ผลกระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทข้างเคียง และอายุของเด็ก

 

การออกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหว (range of motion)

การรักษาเหล่านี้อาจแนะนำให้ทำหลังจากที่กระดูกหักหายดีแล้ว

 

การติดตามระยะยาว

การติดตามระยะยาวมักมีความจำเป็นเพื่อติดตามการฟื้นตัวและการเจริญเติบโต การประเมินอาจรวมถึงการถ่ายภาพ x ray ของแขนหรือขาทั้งสองข้างทุก 3-6 เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี การหักของกระดูกบางชนิดต้องการการประเมินเป็นระยะจนกว่ากระดูกจะหยุดการเจริญเติบโต บางครั้งอาจเกิดเส้นที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดการเจริญเติบโตของกระดูก (growth arrest line) ซึ่งบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บ การที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกต่อออกไปจากเส้นดังกล่าวอาจหมายถึงว่าจะไม่มีปัญหาในระยะยาว และแพทย์อาจตัดสินใจหยุดการนัดติดตามผู้ป่วย

หากต้องการข้อมูลมากกว่านี้ เข้าดูเว็บไซต์ของ The National Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Information Clearinghouse (NAMSIC) ได้ที่ http://www.nih.gov/niams/

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่