สุขภาพจิต

แนวทางการวินิจฉัยโรควิตกกังวลตาม DSM5

อาการของโรคนี้คืออะไรแล้วจะใช้การประเมินอย่างไร?
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
แนวทางการวินิจฉัยโรควิตกกังวลตาม DSM5

การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับที่ 5 หรือที่เรียกว่า DSM-5 ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยโรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder – GAD) และโรคทางจิตเวชอื่นๆ

อาการของโรคนี้มีอะไรบ้าง?

แนวทางการวินิจฉัยโรควิตกกังวลใน DSM-5 ได้ระบุว่า

 • มีอาการกังวลมากกว่าปกติ และกังวลในหลายหัวข้อ เหตุการณ์ หรือกิจกรรม ความกังวลเกิดขึ้นบ่อยอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและเห็นได้ชัดว่ามากกว่าปกติ

ความกังวลที่มากกว่าปกติหมายถึงความกังวลที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่มีอะไรผิด หรือในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนมากมักมีอาการใช้เวลาที่ตื่นส่วนมากกังวลกับอะไรบางอย่าง ความกังวลนี้อาจเกิดตามหลังจากการช่วยยืนยันจากบุคคลอื่น แล้วก็ได้ ในผู้ใหญ่ความกังวลอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบหรือการทำงาน สุขภาพของตน สุขภาพของครอบครัว เรื่องเกี่ยวกับเงิน และเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ในเด็ก เรื่องที่กังวลมักเกี่ยวกับเรื่องความสามารถ หรือคุณภาพของตน (เช่นที่โรงเรียน)

 • มีอาการกังวลที่ยากต่อการควบคุม ความกังวลทั้งในผู้ใหญ่ และเด็กอาจเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้
 • ความตื่นตระหนกและกังวลนี้อาจเกิดร่วมกับอาการทางกายหรือทางการรับรู้ 3 อย่าง (ในเด็กใช้เพียงแค่ 1 อาการในการวินิจฉัยโรค)
 1. อยู่ไม่สุข
 2. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 3. ไม่มีสมาธิ หรือรู้สึกว่าสมองโล่งว่างเปล่า
 4. กระวนกระวาย (ซึ่งอาจสังเกตเห็นหรือไม่เห็นก็ได้)
 5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ
 6. มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน (จากการที่หลับยากหรือตื่นตอนกลางคืน อยู่ไม่สุขตอนกลางคืนหรือนอนไม่พอ)

ผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลหลายคนอาจมีอาการอื่นๆ เช่นเหงื่อออก คลื่นไส้ หรือท้องเสียร่วมด้วยได้

 • ความกังวล หรืออาการร่วมอื่นๆ ทำให้ทำกิจวัตรประจำวันได้ยากขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ที่ทำงาน หรือในเรื่องสำคัญต่างๆ
 • อาการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคทางกาย และไม่สามารถอธิบายได้จากการใช้ยา แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดใดๆ
 • อาการเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยโรคทางจิตเวชอื่นๆ

จะสามารถประเมินอาการเหล่านี้ได้อย่างไร?

หากคุณกำลังสงสัยว่าตนเอง หรือลูกอาจเป็นโรควิตกกังวล ควรเริ่มจากการทำแบบคัดกรองโรคด้วยตนเอง และปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้คำแนะนำทางจิตเวช คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการแสดงของโรควิตกกังวลเพิ่มเติมได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอาการ และรูปแบบของโรคมักใช้การตรวจทางคลินิกในการวินิจฉัยโรค พวกเขาจะสอบถามเกี่ยวกับอาการของคุณในรูปแบบคำถามปลายเปิด ในศูนย์เฉพาะทางบางแห่งเช่นคลินิกโรควิตกกังวล อาจมีเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินอาการได้ ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์นี้มักเกี่ยวข้องกับคำถามมาตรฐานซึ่งคำตอบจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น ในผู้ใหญ่ แนวทางการสัมภาษณ์ที่ใช้บ่อยเรียกว่า Structured Clinical Interview for DSM Disorder (บางคนเรียกว่า SCID) และ Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5 (หรือ ADIS-5) ซึ่ง ADIS-5 นั้นมีฉบับของเด็กด้วยซึ่งจะเป็นการถามทั้งผู้ปกครอง และตัวเด็กเกี่ยวกับอาการของเด็ก การสัมภาษณ์นี้ไม่ได้ถามเฉพาะอาการของโรควิตกกังวลเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อประเมินหากมีโรคอื่นๆ ร่วมเช่นโรคซึมเศร้า

อาจมีการประเมินธรรมชาติ และความถี่ของความกังวลที่เกิดขึ้น หรือระหว่างการรับการรักษา ด้วยการทำแบบสอบถาม ซึ่งมักจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแบบคร่าวๆ และช่วยในการวินิจฉัยหรือความรุนแรงของอาการได้ (เช่น Generalized Anxiety Disorder Scale – 7) ควรระลึกไว้ว่าโรควิตกกังวลนี้สามารถรักษาให้หายได้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอยู่ในความเงียบ แต่การรักษาโดยเฉพาะการทำจิตบำบัด หรือแนวทางการช่วยเหลือตนเอง จะช่วยสอนวิธีการควบคุมความกังวลของคุณ และบอกวิธีการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความกังวลที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีการใช้ยาที่สามารถช่วยเรื่องความกังวลที่เป็นอยู่ถาวรได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
วิธีการจัดการกับโรควิตกกังวล
วิธีการจัดการกับโรควิตกกังวล

คุณสามารถควบคุมโรคนี้ได้หากได้รับความช่วยเหลือ

การใช้ Paxil สำหรับโรควิตกกังวล
การใช้ Paxil สำหรับโรควิตกกังวล

Paxil ทำงานอย่างไร ผลข้างเคียง และข้อมูลอื่นๆ