ทพ. นวพล วุฒิกร

ผู้รีวิว

จบคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เจ้าของคลินิกแสนดี ปลวกแดง มีความถนัดในงานจัดฟัน รากเทียม และวีเนียร์ ให้ความสำคัญกับความสวยงามที่สอดคล้องกับ Function ที่ปกติในช่องปาก ความปลอดภัยของคนไข้มาเป็นสำคัญ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมทั่วไป