การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 31, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

วิธีการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ใช้บ่อยคือการผ่าตัด การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสง

มีวิธีการรักษาหลายวิธีที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ ในผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษามากกว่า 1 วิธี ระยะเวลาในการรักษาที่แพทย์แนะนำนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งที่ตรวจพบและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง วิธีการรักษาที่ใช้บ่อยประกอบด้วยการผ่าตัด ภูมิคุ้มกันบำบัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง

การผ่าตัด

การผ่าตัดมักเป็นวิธีแรกในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดเพื่อทำการตัดมะเร็งออกนั้นประกอบด้วย

วิธี Transurethral resection: เป็ฯการใส่เครื่องมือผ่าตัดเข้าไปทางรูเปิดของท่อปัสสาวะและเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ

ก่อนจะทำการตัดเซลล์เนื้องอก และจี้เซลล์ดังกล่าวด้วยจี้ไฟฟ้า หรือใช้เลเซอร์ตัดเนื้องอกออก

วิธี segmental cystectomy: หากเนื้องอกนั้นจำกัดอยู่ภายในบริเวณหนึ่งของกระเพาะปัสสาวะ อาจใช้การผ่าตัดวิธีนี้เพื่อตัดส่วนดังกล่าวออกได้ การที่ยังเหลือกระเพาะปัสสาวะส่วนอื่นๆ ไว้จะทำให้ยังสามารถปัสสาวะได้ตามปกติ

วิธี complete cystectomy: หากเนื้องอกมีการเจริญทั่วกระเพาะปัสสาวะ จะต้องทำการตัดทั้งกระเพาะปัสสาวะออก หากมีการตัดกระเพาะปัสสาวะทั้งหมดออกนั้นจะต้องมีวิธีการสร้างแหล่งเก็บปัสสาวะและสามารถขับออกจากร่างกายขึ้นใหม่ เรียกว่า bladder reconstruction ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

Incontinent diversion:  ในผู้ป่วยบางรายอาจใช้วิธีให้ปัสสาวะไปออกลงในถุงที่อยู่นอกร่างกาย ปัสสาวะจะสะสมอยู่ในถุงนี้และคุณจะได้รับการสอนวิธีการเทถุงทิ้ง

Continent diversion: เป็นการนำส่วนหนึ่งของลำไส้มาใช้เพื่อสร้างถุงคล้ายกับกระเพาะปัสสาวะเพื่อทำหน้าที่กักเก็บปัสสาวะไว้ภายในร่างกาย ก่อนที่จะใส่ท่อสวนปัสสาวะเพื่อทำการระบายปัสสาวะออกหลายๆ ครั้งในหนึ่งวัน

Neobladder: เป็นวิธีการแบบใหม่ซึ่งนำเอาส่วนหนึ่งของลำไส้มาสร้างกระเพาะปัสสาวะเทียมในตำแหน่งเดียวกับที่กระเพาะปัสสาวะเคยอยู่ ก่อนจะต่อกระเพาะปัสสาวะเทียมนี้เข้ากับท่อปัสสาวะ ผู้ป่วยหลายคนสามารถเรียนรู้ที่จะควบการปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะนี้ได้ในระหว่างวัน

ภูมิคุ้มกันบำบัด

วิธีนี้เป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างเซลล์เพื่อออกมาต่อสู่กับโรคมะเร็ง ยาที่ใช้ในวิธีนี้มักจะถูกฉีดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยตรง วิธีนี้อาจใช้เป็นวิธีเดียวในการรักษาหรือจะใช้หลังจากการผ่าตัดหรือร่วมกับวิธีอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้

การให้ยาเคมีบำบัด

ยาเคมีบำบัดเป็นยาที่มีฤทธิ์มากและสามารถทำลายเซลล์มะเร็.หรือป้องกันการแบ่งตัวเพิ่มเติมของเซลล์มะเร็งได้ ยาเคมีบำบัดสามารถใช้ฉีดเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะโดยตรง ให้ผ่านเส้นเลือดดำ หรือรับประทานก็ได้ สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้ทั้งก่อนการผ่าตัดเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือหลังจากการผ่าตัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ บางครั้งอาจมีการใช้ยาเคมีบำบัดมากกว่า 1 ชนิดในเวลาเดียวกัน และอาจใช้วิธีนี้ร่วมกับการฉายแสงได้

การฉายแสง

การฉายแสงเป็นการใช้รังสีพลังงานสูงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง วิธีนี้มักใช้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากการผ่าตัด หรืออาจจะใช้เพื่อลดขนาดของก้อนก่อนการผ่าตัดก็ได้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดอยู่ตลอดเวลา จะมีทางรักษาไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฉี่บ่อยเวลากลางคืนจะเป็นไรไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่