Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ยา

การเรียกคืนยาวาลซาร์แทน ยี่ห้อ VALATAN และ VASARIN

การเรียกคืนยาวาลซาร์แทนจากสองผู้ผลิตในไทย คือยี่ห้อ VALATAN และ VASARIN
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 23 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
การเรียกคืนยาวาลซาร์แทน ยี่ห้อ VALATAN และ VASARIN

การเรียกคืนยาวาลซาร์แทน ยี่ห้อ VALATAN และ VASARIN 

วันที่14 กรกฎาคม 2561มีประกาศจากำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ว่ามีการเรียกคืนยาวาลซาร์แทนจากสองผู้ผลิตในไทย คือยี่ห้อ VALATAN และ VASARIN เนื่องจากมีการพบว่ามีการนำเข้าสารตั้งต้นผลิตยาจากประเทศจีนที่มีการตรวจพบสารปนเปื้อนNDMA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ข้อมูลเบื้องต้นของยาวาลซาร์แทน (valsartan) 

กลไกการออกฤทธิ์และข้อบ่งใช้ของ valsartan

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจมะเร็งวันนี้ เราจองคิวตรวจให้ทันที ไม่ต้องรอ

คัดกรองมะเร็งทุกชนิด เลือกได้จากกว่า 30 โปรแกรม เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท

Istock 500358904

ยาวาลซาร์แทน เป็นยาในกลุ่มแอนทาโกนิสต์ที่ตัวรับ แองจิโอเทนซิน ชนิดที่ 2 (Angiotensin II receptor antagonist) หรือที่รู้จักกันในกลุ่ม ARB กลไกของตัวยา เกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่าRenin-Angiotensin-Aldosterone System คือยับยั้งการจับของแองจิโอเทนซิน ชนิดที่ 2 กับตัวรับ ส่งผลลดการหดตัวของหลอดเลือด และการหลั่งฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน ซึ่งควบคุมการดูดกลับของโซเดียม คลอไรด์ และน้ำ ส่งผลให้สามารถลดความดันโลหิตลงได้ โดยข้อบ่งใช้ของยาวาลซาร์แทน ได้แก่

 • โรคไตจากเบาหวาน
 • โรคหัวใจล้มเหลว
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคความดันโลหิตสูง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไต
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • โรคความดันโลหิตูงเฉพาะตัวบน (Isolated Systolic Hypertension) 

ชื่อการค้าของยาvalsartan และบริษัทที่ผลิตในประเทศไทย

ยาวาลซาร์แทน มีวางจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีชื่อการค้า ดังนี้

ชื่อการค้า

จำหน่ายโดย

Allvan

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺โรคมะเร็ง... ตรวจก่อน ป้องกันได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ดูเเพ็กเกจได้ที่นี่ เริ่มต้นเพียง 1,425 บาท

🧬 เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่า คือการเป็นมะเร็งระยะลุกลามแบบไม่รู้ตัว

Internal ad

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

Biolab

Dioforge-160

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

Millimed

Diovan

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺โรคมะเร็ง... ตรวจก่อน ป้องกันได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ดูเเพ็กเกจได้ที่นี่ เริ่มต้นเพียง 1,425 บาท

🧬 เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่า คือการเป็นมะเร็งระยะลุกลามแบบไม่รู้ตัว

Internal ad

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 320 มิลลิกรัม

Novartis

Tareg

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 320 มิลลิกรัม

Novartis

Valpres

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

Novartis

*Valatan

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

Silom Medical

*Valsarin

ยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 160 มิลลิกรัม

ยาเม็ดขนาด 320 มิลลิกรัม

Unison

และยังมียาในรูปแบบผสมวาลซาร์แทนกับยาอื่น ได้แก่

 • Exforge HCT (ยาผสมระหว่าง valsartan, amlodipine และhydrochlorothiazide)
 • Exforge และ Dafiro (ยาผสมระหว่าง valsartan และamlodipine)
 • Co-Diovan และ Co-Tareg (ยาผสมระหว่าง valsartan และhydrochlorothiazide)
 • ENTRESTO (ยาผสมระหว่าง valsartanและsacubitril)

โดยการเรียกคืนยาที่มีปัญหาในครั้งนี้ เป็นการเรียกคืนเฉพาะตัวยาที่มีชื่อการค้า Valatan และ Valsarin ในทุกความแรง (รวมมีการเรียกคืนทั้งสิ้น 5 ทะเบียนตำรับ)

สาเหตุของการเรียกคืนยา

การเรียกคืนยาครั้งนี้เนื่องจาก ในการผลิตเม็ดยาจะมีการนำเข้าสารเคมี (ในกรณีนี้ก็คือตัวยา วาลซาร์แทน) จากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตเป็นยาเม็ดในประเทศไทย ซึ่งมี 2 บริษัทในประเทศไทย คือบริษัท Silom Medical และบริษัท Unison ได้นำเข้าตัวยา Valsartan ที่ผลิตที่ Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวยาที่มีปัญหาเนื่องจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางที่ประเทศจีน พบว่าการผลิตมีการปนเปื้อนของสารN-Nitrosodimethylamine(หรือ NDMA)โดยสาร NDMA นี้เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ต้องทำการเรียกคืนยาเม็ดทั้งหมดที่ใช้สารที่นำเข้ามาจากบริษัทจีนรายนี้ทั่วโลก (22ประเทศ) ส่วนผู้ผลิตรายอื่นซึ่งไม่ได้นำเข้าตัวยาวาลซาร์แทนจากบริษัทที่จีนนี้ ตัวยาจึงไม่มีปัญหาการเรียกคืน ปัญหาการเรียกคืนนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการผลิตตัวยา ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวยาวาลซาร์แทน

วิธีการสังเกตว่ายาวาลซาร์แทนที่มีอยู่เป็นยาที่มีการเรียกคืนหรือไม่

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ปัญหาการเรียกคืนยาครั้งนี้ เกิดจากการนำเข้าสารตั้งต้นผลิตยาที่มีปัญหา ของบริษัท Silom Medical และ Unison ดังนั้น ยาวาลซาร์แทนที่มีการเรียกคืนจึงเป็นเฉพาะยาวาลซาร์แทนของสองผู้ผลิตนี้เท่านั้น โดยยาที่มีปัญหา ใช้ชื่อการค้าว่า VALATAN และ VALSARIN(ยาที่มีชื่อการค้าอื่น ไม่มีปัญหาการเรียกคืน แม้ว่าจะเป็นตัวยาวาลซาร์แทนเหมือนกัน) เพียง 5 ตัวนี้เท่านั้น

โดยลักษณะเม็ดยาของยาที่มีการเรียกคืน มีลักษณะดังรูป (ภาพจาก MIMS)

ชื่อการค้า VALATAN

ชื่อการค้า VALSARIN

ขนาด 80 มิลลิกรัม (ทะเบียน 1A 9/54)


ขนาด 160 มิลลิกรัม(ทะเบียน 1A 10/54)


ขนาด 80 มิลลิกรัม(ทะเบียน 1A 4/60)


 

ขนาด 160 มิลลิกรัม (ทะเบียน 1A 5/60)


 

ขนาด 320 มิลลิกรัม(ทะเบียน 1A 6/60)


 

ข้อแนะนำหากมีการใช้ยาที่มีปัญหาการเรียกคืน

 • ขั้นตอนแรก ให้สังเกตก่อนว่า ยาที่ใช้อยู่มียี่ห้อ VALATAN หรือ VALSARIN หรือไม่ (ยายี่ห้ออื่นไม่มีปัญหา) หรือสังเกตตัวยาจากภาพเม็ดยาด้านบน
 • ถ้ามีตัวยานี้อยู่ให้ติดต่อโรงพยาบาล หรือร้านขายยา ที่ได้รับยานี้มาเพื่อทำการเปลี่ยนยาเป็นยี่ห้ออื่น ป้องกันการขาดการรับประทานยา
 • หลังจากเปลี่ยนยาเป็นยี่ห้ออื่น ให้รับประทานยาตามเดิม ห้ามหยุดรับประทานยา เพราะโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรัง การหยุดรับประทานยาอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น จนเกิดอันตรายได้ในผู้ป่วยบางราย
 • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยาวาลซาร์แทนเป็นยาลดความดันโลหิตตัวอื่นสามารถใช้ยาวาลซาร์แทนในยี่ห้ออื่นที่ไม่มีปัญหาการเรียกคืนได้ 
 • ผู้ที่ใช้ยาห้ามเทียบเคียงฤทธิ์ของยาเพื่อเปลี่ยนยาวาลซาร์แทนเป็นยาลดความดันตัวอื่นแทนด้วยตนเองโดยเด็ดขาดการเปลี่ยนยาวาลซาร์แทนเป็นตัวอื่นใช้ในกรณีไม่สามารถหายาวาลซาร์แทนได้เท่านั้นและแพทย์จะต้องเป็นผู้เทียบเคียงฤทธิ์ข้อยา โดยพิจารณาจากปัจจัยของผู้ป่วยหลายประการ

แหล่งข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา MIMS Thailand


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป