คะแนน
155 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น
ที่อยู่
2 ถนนพญาไท และ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรุงเทพมหานคร , 10400 ประเทศไทย
เบอร์โทร
02354810837
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถีถือกำเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลหญิง” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ และอีกเดือนต่อมา นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านได้พัฒนา โรงพยาบาลหญิง จนได้รับความนิยม และไว้วางใจจากประชาชน เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการผ่าตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงพยาบาลหญิงเป็นอย่างมาก

พ.ศ.2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดทำการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง กรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า” โรงพยาบาลราชวิถี” ปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรคและบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า “ตึกสิรินธร” อาคารหลังนี้ มีความสำคัญ ต่อโรงพยาบาลมาก เพราะสามารถ อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ.2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดทำการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี”

ปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรค และบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า “ตึกสิรินธร” อาคารหลังนี้ มีความสำคัญ ต่อโรงพยาบาลมาก เพราะสามารถ อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ.2531 จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษา และป้องกันโรคหัวใจโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นโรคที่มีอุบัติการสูงสุด เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ศูนย์โรคหัวใจนี้ ทำชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และปอดพร้อมกันที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ต่อมาได้พัฒนาเป็นสถาบันโรคหัวใจ กรมการแพทย์ เพื่อรองรับนโยบายสาธารณสุขพ.ศ.2532 จัดตั้งศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ ซึ่งสามารถ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว และระบบทางเดินปัสสาวะ ได้ในทุกระดับความรุนแรงของโรค ปี พ.ศ.2537 เปิดตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย และวางโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ขนาดใหญ่ 12 ชั้น ภายในประกอบด้วย หอประชุมใหญ่ ลานจอดรถ โรงอาหาร สำนักงาน และศูนย์กีฬา เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ 40 กว่าปี ของโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสามต่อเนื่องกันมา โดยมีผู้อำนวยการนำบุคลากรทั้งหมด สละทั้งกำลังกายกำลังใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของผู้อำนวยการ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์

  • โรคหัวใจ
  • จักษุ
  • สูตินรีเวช
เวลาเปิดทำการ

Sat from 8 to 16 hours

Sun from 8 to 16 hours

Mon from 6 to 16 hours

Tue from 6 to 16 hours

Wed from 6 to 16 hours

Thu from 6 to 16 hours

Fri from 6 to 16 hours

ดูข้อมูลติดต่อ วิธีการเดินทาง แผนที่ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล รีวิว และข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลราชวิถี

ถามคุณหมอจาก โรงพยาบาลราชวิถี คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจองคิวออนไลน์

แชร์ประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

ซื้อโปรแกรมตรวขสุขภาพจาก โรงพยาบาลราชวิถี

เช็คและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลราชวิถี

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

November 23, 2018 13:49

ดิฉันเคยไปผ่าตัดตาสองชั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะซึ่งตาของดิฉันจะไม่เท่ากันข้างขวาจะเล็กกว่าข้างซ้ายเพราะมันเกียวกับหนังตาค่ะ ก่อนจะมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลนี้ก็มีโรงพยาบาลอื่นแนะนำมาว่าให้ใช้สิทธิ์ของเราค่ะบัตร30บาทในการรักษาดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดจึงทำเรื่องส่งตัวมาที่โรงพยบาลราชวิถี ซึ่งคุณหมอก็วินิจฉัย แล้วก็ตกลงจะผ่าตัดดึงหนังตาให้เป็น2ชั้นให้มันเท่ากัน ก็ได้จองคิว รอคิวแระมาณ5-6เดือนค่ะ คุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีค่ะและนัดติดตามผลตลอดค่ะ

November 07, 2018 09:02

เป็นรพ.ที่ดิฉันมั่นใจเรื่องสูตินรีเวชมากค่ะ คุณหมอวินิจฉัยละเอียดและดีที่สุดสำหรับการรักษาผู้หญิงเฉพาะทางค่ะ(ถึงพยาบาลบางคนจะดุและปากเร็วดูบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะละเลยคนไข้ค่ะ)ส่วนตัวคือไม่ชอบการบริการของพยาบาลบางท่าน..แต่การรักษาของทีมแพทย์สุดยอดค่ะ..เชี่ยวชาญที่สุดแล้วค่ะ เพราะการรักษาของดิฉันในครั้งนั้นใช้บัตรทองแต่การรักษาเทียบเท่ากันทุกสถานะภาพ โรงพยาบาลนี้ฝากชีวิตไว้ได้แน่นอนค่ะ

September 29, 2018 23:15

โรงพยาบาลราชวิธีเป็นโรงพยาบาลหนึ่งถือผมเข้าบ่อยที่สุดในกรุงเทพมหานครครับเพราะเป็นของรัฐบาลจึงมีค่ารักษาไม่สูง ค่อนข้างถูกด้วยซ้ำจึงทำให้ผมติดใจเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังอยู่ใกล้ที่พัก ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นเพระาต่อให้รอคิวนานแค่ไหนก็ยังไปที่อื่นก่อนได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแถสที่นั่นยังมีของกินให้มามายเพราะติดห้างสรรพสินค้ามากมายครับ ที่ผมชอบนั่งสุดก็คงจะเป็น Center One เพราะมีแอร์ครับ 555 ทำให้เพลินจะได้ไม่หงุดหงิดตอนรอคิวด้วยครับ อยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับสถาบันผิวหนังขาก็โอเคครับเคยเข้าเลยบริากรใช้ได้เลย

โหลดความเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลราชวิถี

ถามหมอ
December 19, 2018 17:13 ทางบริษัท เค้าเขียนมาแค่ กามโรค ค่ะ เค้าไม่ได้ระบุ ว่า หาเชื่อ อะไร... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
December 19, 2018 00:19
ตอนน้องอายุ2ปีสามเดือนไอกรนค่ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ไปตอนนี้ได้มัย... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
December 18, 2018 19:47 สวัสดีค่ะ เนื่องจากไม่เห็นภาพนะคะ แต่จากการบรรยาย หากมีตุ่มคล้ายสิว เกิดขึ้นที่อวัยวะอื่นๆที่มีรูขุมขน จะทำให้คิดถึง รูขุมขนอักเสบมากที่สุดค่ะ รูขุมขนอักเสบ (folliculitis) เร...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม