โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 4 ไร่ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2536 ในวันที่ 28 ธันวาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท โดดเด่นด้วยอาคารสูง 12 ชั้น พร้อมอาคาร Service 4 ชั้น ด้วยมาตราฐานจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 200 เตียง รองรับผู้มาใช้บริการด้วยลาดจอดรถที่กว้างขวาง เพื่อความสะดวกได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

ด้วยตระหนักถึงความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลทั้งด้านบริการในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โรงพยาบาลฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารและการจัดการด้วยความสามารถ และความพร้อมของบุคลากรและทีมบริหาร ทำให้เปาโล สมุทรปราการ มีความครบครันในการเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทุกสาขา พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการรักษาพยาบาลบริการศูนย์อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณืการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและไว้วางใจของผู้ใช้บริการ

 • สูตินารี
 • กุมารเวท
 • กระดุกและข้อ
 • หัวใจ


ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
023632000
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
BTS สมุทรปราการ

รถประจำทาง
102, 142, 511, 508, 25 145

จุดสังเกต
การไฟฟ้าสมุทรปราการ

123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองจังหวัด สมุทรปราการ 10270
สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • สถาบันกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ภูมิแพ้
 • ศูนย์สุขภาพจิต
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์โรคไต
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
 • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 • ศูนย์สุขภาพชาย
 • ศูนย์ประสาทวิทยา
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • แผนกรักษาอาการปวด
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศูนย์โรคปอด
 • ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนัง
 • ศูนย์ทางปัสสาวะ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

แพทย์หญิงมณีรัตน์ พิชิตรณชัย สูตินารี
นายแพทย์วรุตม์ ทองใบ โรคภูมิแพ้
นายแพทย์กรีฑาพล ลิมป์พูน กุมารเวทชกรรม
นายแพทย์สรศักดิ์ เอกอมรพันธ์ อายุรแพทย์หัวใจ

ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ