โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ข้อมูลโรงพยาบาล

จากสถานพยาบาลเล็กๆ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2441 เพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ชาวต่างชาติในสมัยนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นเวลา 120 ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาล 5 แผ่นดินของแผ่นดินสยาม

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้หุ่นยนต์จากด้านข้างลำตัว
 • สัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • รักษาผู้มีบุตรยาก
 • ความชำนาญพิเศษโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • ด้านการดูแลสุขภาพสตรี
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร
020220700
อีเมล
เวลาเปิดทำการ

Sat from 6 to 16 hours

Sun from 6 to 16 hours

Mon from 6 to 16 hours

Tue from 6 to 16 hours

Wed from 6 to 16 hours

Thu from 6 to 16 hours

Fri from 6 to 16 hours

วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด ศาลาแดง รถประจำทาง จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ออกจากฝั่ง Century สาย 77/172/62 จุดสังเกต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
9/1 ถนน คอนแวนต์
บางรัก 10500 กรุงเทพมหานคร
แผนที่ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนก
 • BNH Breast's Health Centre
 • Royal Life Anti-Aging Centre
 • คลินิกต้อหิน
 • คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
 • คลินิกสุขภาพเท้า
 • คลินิกเฟิร์มพลัส โรงพยาบาล BNH
 • คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ
 • ศูนย์กระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์ผิวพรรณ และความงาม
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัยทางการแพทย์
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรี
 • ศูนย์สุขภาพชาย
 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์หัวไหล่และข้อ
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกตา
 • แผนกทารกแรกเกิด
 • แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
 • แผนกหู คอ จมูก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล เชี่ยวชาญการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้หุ่นยนต์จากด้านข้างลำตัว
พญ.ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์ เชี่ยวชาญภาวะผู้มีบุตรยาก,สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ เชี่ยวชาญ มะเร็งเต้านม,ศัลยศาสตร์ทั่วไป,ศัลยศาสตร์หลอดเลือด,เคมีบำบัดมะเร็งเต้านม
นพ.ยงสรร วงศ์วิวัฒน์เสรี เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์,ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล(นักจิตวิทยา) เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์
ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ
ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลนี้ยังไม่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอื่นที่ร้าน Health Shop
ดูสินค้าและบริการสุขภาพที่ร้าน Health Shop