Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Cyclobenzaprine

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,235,640 คน

สรรพคุณของยา cyclobenzaprine

ยา cyclobenzaprine เป็นยาสำหรับใช้ระยะสั้นเพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง ยาจะออกฤทธิ์โดยการคลายกล้ามเนื้อ มักใช้ยานี้ร่วมกับการพักร่างกายและการทำกายภาพบำบัด

วิธีใช้ยา cyclobenzaprine

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง โดยสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 3 ครั้ง

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ โดยยานี้ควรใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น (ไม่เกิน 3 สัปดาห์) ยกเว้นแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น ห้ามปรับเพิ่มขนาดยา หรือใช้ยาบ่อยกว่าที่แพทย์สั่ง หรือใช้ยาเป็นเวลานานกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะไม่ช่วยให้อาการหายเร็วขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงด้วย

แจ้งแพทย์ถ้าอาการของคุณยังไม่ดีขึ้นหลังจากผ่านไป 2 - 3 สัปดาห์ หรือถ้าอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา cyclobenzaprine

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา เช่น ง่วงนอน เวียนศีรษะ ปากแห้ง ท้องผูก หรืออ่อนเพลีย ถ้าอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ สภาพจิตใจ (เช่น สับสน ประสาทหลอน), ปัสสาวะลำบาก

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา cyclobenzaprine

ถ้าคุณแพ้ยา cyclobenzaprine หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา cyclobenzaprine ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น

 • โรคตับ
 • ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (hyperthyroidism)
 • โรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ, สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง (heart block), หัวใจล้มเหลว, เพิ่งเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด (heart attack) 
 • ปัสสาวะลำบาก เช่น เกิดจากต่อมลูกหมากโต
 • เป็นต้อหิน 

ยา cyclobenzaprine อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะและอาการง่วงนอนเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ, ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย แนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ผู้สูงอายุอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยามากกว่าปกติ โดยเฉพาะอาการง่วงนอน, สับสน, ท้องผูก หรือปัสสาวะลำบาก โดยอาการง่วงนอนและสับสนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มได้

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายา cyclobenzaprine ผ่านไปยังน้ำนมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยาอื่นที่คล้ายๆ กันสามารถผ่านไปยังน้ำนมได้ จึงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

การใช้ยา cyclobenzaprine ร่วมกับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาอื่นที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา cyclobenzaprine:

 • ยาต้านเศร้าในกลุ่ม tricyclic antidepressants เช่น amitriptyline, imipramine
 • Cisapride
 • Arbutamine
 • Pimozide
 • Halofantrine
 • Grepafloxacin, sparfloxacin
 • Sodium oxybate
 • Guanethidine, guanadrel
 • Cimetidine
 • Amprenavir, fosamprenavir
 • Terbinafine
 • Clonidine

การใช้ยาในกลุ่ม MAO inhibitors ร่วมกับยา cyclobenzaprine อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่ร้ายแรงได้ (อาจทำให้เสียชีวิตได้) จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม MAO inhibitors (isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, tranylcypromine) ระหว่างใช้ยา cyclobenzaprine โดยยาในกลุ่ม MAO inhibitors ส่วนใหญ่ ควรเว้นระยะห่างไม่ใช้ร่วมกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้ยา cyclobenzaprine โดยให้ปรึกษาแพทย์ว่าเมื่อใดควรเริ่มยาหรือหยุดยา cyclobenzaprine

ก่อนใช้ยา cyclobenzaprine ให้แจ้งแพทย์ทราบหากคุณกำลังใช้ยาที่มีผลเพิ่มปริมาณ serotonin ในร่างกาย ได้แก่ St. John's wort, ยาต้านเศร้าบางชนิด (ยาในกลุ่ม SSRIs เช่น fluoxetine/paroxetine, ยาในกลุ่ม SNRIs เช่น duloxetine/venlafaxine), tramadol

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบถ้าคุณกำลังใช้ยาอื่นที่มีผลทำให้ง่วงนอน เช่น

 • ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid หรือยาแก้ไอกลุ่ม opioid เช่น codeine, hydrocodone
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ยาช่วยให้นอนหลับ หรือสำหรับรักษาโรควิตกกังวล เช่น alprazolam, lorazepam, zolpidem
 • ยาคลายกล้ามเนื้อชนิดอื่น เช่น carisoprodol, methocarbamol
 • ยาต้านฮีสตามีน เช่น cetirizine, diphenhydramine

ต้องอ่านฉลากยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะอาจมีส่วนประกอบของยาที่ทำให้ง่วงนอน เช่น ยาแก้แพ้ หรือยาแก้หวัด-แก้ไอ โปรดสอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

การได้รับยา cyclobenzaprine เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา cyclobenzaprine เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หน้ามืด, ง่วงนอนอย่างรุนแรง, พูดไม่ชัด, มีอาการชัก, มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์/สภาพจิตใจ เช่น สับสน ประสาทหลอน

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

ยานี้ถูกสั่งจ่ายสำหรับสภาวะโรคปัจจุบันของคุณเท่านั้น ห้ามใช้ยานี้สำหรับอาการอื่นๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจจำเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่นที่แตกต่างกันไปในแต่ครั้ง

หากลืมรับประทานยา cyclobenzaprine

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา cyclobenzaprine

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์