ข้อมูลคลินิก
เบอร์โทร
028038343
เวลาเปิดทำการ
วิธีการเดินทาง
275 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 กรุงเทพมหานคร (ชั้น G แผนกเครื่องสำอาง ติดกับแผนกนาฬิกา)
กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ