มาตรฐานอาหาร

การเฉลิมฉลองวันน้ำของโลก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การเฉลิมฉลองวันน้ำของโลก

วันน้ำของโลกคือวันที่ 22 มีนาคม และเป็นโอกาสที่จะเน้นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต่อการเกษตร

การเกษตรเป็นเหตุให้เกิดการขาดน้ำถึง 70% จากทั้งหมดทั่วโลก และอ้างอิงจากสหประชาชาติ ชาวอเมริกันใช้น้ำเฉลี่ย 7,500 ลิตร (1,981 แกลลอน) ทุกวัน โดยส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาหาร ทุกแคลอรี่ของการปรุงอาหารใช้น้ำหนึ่งลิตรในการล้าง และการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจหมายถึงปริมาณน้ำมากถึง 100 ลิตร (26.4 แกลลอน) ที่ใช้ไปเพื่อสร้างพลังงานเพียงหนึ่งแคลอรี่  

การเกษตรในสหรัฐอเมริกามีส่วนรับผิดชอบต่อ 80-90% ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่เสียไปกับสิ่งแวดล้อมหรือในการผลิต “น้ำเป็นประเด็นที่พวกเราไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป เมื่อใดก็ตามที่เราดูความมั่นคงของทรัพยากร การปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพน้ำ” เฟลิเซีย มาร์คัส กรรมการของสำนักงานควบคุมทรัพยากรน้ำแห่งรัฐในแคลิฟอร์เนียกล่าว

แต่การอนุรักษ์น้ำในการทำการเกษตรก็จะยับยั้งผลประโยชน์มากมายที่จะได้รับ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรของอเมริกาก็ยังคงใช้ระบบส่งน้ำเก่าดั้งเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้อีกมาก ยังมีเรื่องของการประหยัดน้ำในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีก อ้างอิงจากทาง FAO การพัฒนาของเทคโนโลยีชลประทาน กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาควรผลิตอาหารได้มากขึ้น 60% โดยใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพียง 15% ระบบชลประทานแบบน้ำหยด (drip irrigation) และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำสามารถทำได้ทั้งการเพาะปลูกขนาดเล็กและใหญ่ และผู้บริโภคสามารถลด water footprints (ตัวชี้วัดการใช้น้ำ) โดยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากอุตสาหกรรม เลือกกินอาหารท้องถิ่น และสนับสนุนเกษตรกรที่ประหยัดน้ำ

การเผยแพร่รายงานการพัฒนาน้ำในโลก (World water development report-WWDR) โดยสหประชาชาติเมื่อปี 2015 ในวันน้ำของโลกจะเชื่อมโยงน้ำ อาหาร การทำการเกษตร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน รายงานดังกล่าวจัดทำทุกปี และจัดให้มีระบบตรวจสอบน้ำและติดตามกระบวนการเพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผล เช่น Millennium Development Goals (MDGs)

น่าสังเกตว่าเป้าหมายของ MDG ที่จะลดอัตราส่วนของคนทั่วโลกที่ได้รับน้ำดื่มไร้คุณภาพลงครึ่งหนึ่งเป็นผลสำเร็จในปี 2010

อย่างไรก็ตาม การประสบผลดังกล่าวกำลังได้รับการคุกคามจากความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น ภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มความกดดันต่อการลดลงของแหล่งน้ำและน้ำบาดาล อ้างอิงจากทาง FAO การผลิตอาหารจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นถึง 70% ในปี 2050 ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างการชลประทานและการใช้น้ำดื่ม ในขณะที่อากาศทั่วโลกก็แห้งมากขึ้น และแหล่งน้ำก็กำลังแห้งเหือดเนื่องจากเกษตรกรนำน้ำไปใช้ในการชลประทาน คาดว่าการขาดแคลนน้ำน่าจะส่งผลต่อคนมากกว่าหนึ่งในเจ็ดคนในปี 2025

ความท้าทายที่กดดันเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาใหม่ เนื่องจาก MDG ถูกตั้งให้หมดอายุในปี 2015 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals-SDGs) จะมาแทนที่ MDGs และคงอยู่จนถึงปี 2030

การอนุรักษ์น้ำในการเกษตรควรสนับสนุนเป้าหมายที่ซับซ้อนของความปลอดภัยทางอาหารและความยั่งยืนของแหล่งน้ำ ซึ่งถูกกล่าวไว้ใน SDGs สองและหกตามลำดับ

SDGS ยังรวมถึงเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม การเจรจาระหว่างรัฐบาลเรื่อง SGDs และเป้าหมายจะเกิดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคม 2015 ที่สำนักงานสหประชาชาติในนิวยอร์ก

ไม่เพียงแต่ MDGs จะหมดอายุลงในปีนี้เท่านั้น แต่วันน้ำของโลกในปี 2015 จะยังเป็นวันน้ำสากลวันสุดท้าย ใน ‘ทศวรรษแห่งการลงมือทำ: น้ำเพื่อชีวิต’ ซึ่งอยู่ในช่วงปี 2005-2015 อ้างอิงจาก โจเซฟินา มาเอสตู ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนทศวรรษแห่งน้ำเพื่อชีวิต วันดังกล่าว “ควรแสดงให้เห็นว่ายังมีอะไรที่ต้องทำอีกแค่ไหนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้คนทั่วโลก” มีการจัดงานและการเสวนาขึ้นทั่วโลกเพื่อให้ตระหนักถึงประเด็นเรื่องความยั่งยืนของแหล่งน้ำซึ่งสัมพันธ์กับอาหารและการเกษตร:

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการที่สต็อกโฮล์ม เน้นเรื่องการพัฒนาช่วงหลังปี 2015 และการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเติบโตและเป็นธรรม
  • ศูนย์เฝ้าระวังอาหารและน้ำจะจัดงานทั่วโลกในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม รวมถึงการฉายสารคดี ทางองค์กรยังจัดให้มีการหมุนเวียนการลงนามและคำร้องที่แสดงถึงความกังวลเรื่องการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจของการใช้น้ำ น้ำดื่มบรรจุขวด และการใช้น้ำในอุตสาหกรรมน้ำมัน
  • วันน้ำที่อิลลินอยส์ 2015 จะเริ่มขึ้นด้วยการฉายเรื่อง Cowspiracy ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ตามด้วยการอภิปรายแบบเปิดให้มีโอกาสซักถาม และการจัดแสดงโปสเตอร์
  • เนื่องจากภัยแล้งในแคลิฟอร์เนียและการลดลงจากการบังคับโดยกฎหมายถึง 30% ในเมือง Sierra Madre สโมสรโรตารีแห่ง Sierra Madre จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางเมืองในการจัดงานในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ รถอาหาร กิจกรรมสำหรับเด็ก และการนำชมโรงงานบำบัดน้ำ
  • ในเอกวาดอร์จัดประชุมสาธารณะนานาชาติในหัวข้อเรื่องน้ำวันที่ 24-25 มีนาคม ที่พิพิธภัณฑ์สวนน้ำยากุ เพื่อเป็นเกียรติกับวันน้ำโลก
  • ที่สิงคโปร์ Fishing Kaki จะทำความสะอาดแหล่งน้ำสามแห่งในวันที่ 22 มีนาคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางน้ำที่สะอาดช่วยให้จับปลาเพื่อนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ในโซมาเลีย กลุ่ม Northern Frontier Youth จะฉลองวันน้ำโลกที่ Mogadishu โดยเน้นเรื่องความสำคัญของการขนส่งน้ำในสังคมชนบทของแอฟริกา โดยโปรแกรมการเกษตรของทาง NGO รวมถึงโครงการนำร่องสำหรับการชลประทานอย่างยั่งยืนตลอดแนวแม่น้ำ Dawa ด้วย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่