ข้อตกลงและเงื่อนไข


บทความ ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบ และสิ่งต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ เฟซบุค ไลน์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆของ Honestdocs.co รวมไปถึงบริการและการใช้งานทุกส่วน มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการข้อมูลทางสุขภาพและการแพทย์ ไม่ได้แสดงถึงหรือรับประกันว่า จะปลอดภัย เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพทางการรักษา คุณไม่ควรใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย การรักษาจากแพทย์ หรือใช้นำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการวินิจฉัย การรักษา เมื่อมีข้อสงสัยส่วนบุคคลทางด้านสุขภาพหรือภาวะอาการเจ็บป่วย หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Honestdocs.co กรุณาติดต่อเราที่ support@honestdocs.co