June 13, 2018 21:44

เป็นฝีแถวข้อพับต้นขา ตรวจเชื้อปรากฏว่า VCA-igG positive EBNA-IgG positive มันคือเชื้ออะไรคะ หมอเขียนในใบรับรองแพทย์ว่าเป็น lipschutz ulcer
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท 2

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม