October 12, 2017 20:43
เป็นคนใข้ประจำของโรงพยาลปากช่องนานาอยากใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาแต่สิทธิบัตรทองอยู่โรงพยาบาลเก่าจะต้องทำอย่างไรค่ะถึงจะมีสิทธิ์ในการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ