March 15, 2019 00:02

เมื่อปีที่แล้วได้ฝังยาคุมไป หมอนัดเอาออกปี2564อยากทราบว่าตเองเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ฝังโรงพยาบาลรัฐค่ะ แบบ3ปี
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสะเดา และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม