December 06, 2018 18:08

ขอถามน่อยค้ะคือเป่นแบบนี้ตั้งแต่ท้องตอนคันภายในแล้วก็มีนี้ออกมาตอนนี้คลอดแล้วก็ยังไม่หายมันคืออะไรค้ะไม่เจบไม่คันขออภัยรุปไม่สุภาพ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม