December 17, 2018 19:11

ผมมีเส้นที่หลังเหมือนรอยโดนเฆี่ยนครับตอนแรกมี3-4เส้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเกือบ10เส้นแล้วไม่รุ้เหมือนกันว่าเป็นตั้งแต่ตอนใหนเกิดจากอะไรครับรักษายังไง ขอบคุณครับ.
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม