การผ่าตัดขยายเส้นเลือด (Angioplasty) คืออะไร?


การผ่าตัดขยายเส้นเลือดสามารถช่วยผูป่วยที่เป็นมีผนังเส้นเลือดแดงแข็งหรือเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจได้

การผ่าตัดขยายเส้นเลือด (Angioplasty) เป็นการผ่าตัดขนาดเล็กที่ทำเพื่อเข้าไปขยายเส้นเลือดแดงที่ตีบหรือตัน เส้นเลือดแดงสามารถเกิดการตันได้เมื่อมีการสะสมของ plaque ซึ่งเกิดจากไขมัน cholesterol เซลล์และสารอื่นๆ ภาวะนี้เรียกว่า ผนังเส้นเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นที่เส้นเลือดแดงที่ใดก็ได้ในร่างกาย แพทย์มีการทำการผ่าตัดนี้มากกว่า 1 ล้านคนต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันโรคหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติ (National Heart, Lung, and Blood Institute หรือ NHLBI)

ทำไมถึงต้องทำการผ่าตัดนี้?

การผ่าตัดขยายเส้นเลือดมักใช้เพื่อทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจอีกครั้งในผู้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจที่มีภาวะผนังเส้นเลือดแดงแข็งตัว สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ การผ่าตัดขยายเส้นเลือดจะช่วยลดอันตรายที่เกิดกับกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันและการเสียชีวิต และยังทำให้อาการของโรคเส้นเลือดหัวใจ เช่น เจ็บหน้าอกและหายใจลำบากดีขึ้น การผ่าตัดขยายเส้นเลือดยังอาจทำในผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่น เช่น

 • ผนังเส้นเลือดแดงแข็งที่ขาหรือแขนหรือที่เรียกว่า โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral artery disease)
 • โรคความดันโลหิตสูงในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตหรือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบ ซึ่งมักเกิดจากผนังเส้นเลือดหัวใจแข็ง
 • Carotid artery stenosis เป็นภาวะที่เส้นเลือดแดงที่คอไปยังสมองเกิดการตีบ

การทำการผ่าตัดขยายเส้นเลือด

ก่อนที่จะทำการผ่าตัดนั้น แพทย์จะต้องทำการระบุตำแหน่งเส้นเลือดที่เกิดการตีบโดยการทำ angiography ระหว่างในการทำหัตถการจะมีการใส่ท่อขนาดเล็กเข้าไปในเส้นเลือดแดง (มักเป็นที่ขาหนีบหรือแขน) ก่อนที่จะเข้าไปสู่บริเวณที่เป็นปัญหา เช่น บริเวณเส้นเลือดหัวใจ หลังจากนั้นจะใช้สีย้อมชนิดพิเศษที่จะเห็นในการฉายเอกซเรย์เข้าไปในร่างกายผ่านท่อนี้ ทำให้แพทย์เห็นการไหลเวียนของเลือดภายในเส้นเลือดแดง ต่อมาระหว่างการผ่าตัดขยายเส้นเลือดจะใช้สายสวนที่มีลูกโป่งอยู่ที่ปลายเข้าไปยังบริเวณเส้นเลือดที่มีการตีบตันก่อนที่จะทำให้ลูกโป่งนั้นกางออกและดันให้ plaque นั้นแบนชิดกับผนังของหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น หลังจากนั้นปล่อยลมในลูกโป่งออกและนำสายสวนออกมา ในบางกรณี ลูกโป่งนี้จะมีท่อเหล็กคลุม ซึ่งจะยังคงอยู่ในร่างกายอย่างถาวรเพื่อถ่างขยายเส้นเลือดแดงหลังจากที่นำสายสวนออกไป

ความเสี่ยงของการผ่าตัดขยายเส้นเลือด

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการทำการผ่าตัดขยายเส้นเลือดที่พบได้แม้จะไม่บ่อย ประกอบด้วย

 • การทำลายเส้นเลือดและมีเลือดออก
 • ปฏิกิริยาการแพ้หรือมีการทำลายไตจากสารทึบรังสีที่ใช้
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • หัวใจวายเฉียบพลัน
 • เส้นเลือดในสมองตีบ
 • เส้นเลือดแดงหดตัว
 • เจ็บหน้าอก
 • เกิดแผลเป็นและลิ่มเลือดรอบๆ ขดลวดขยาย

NHLBI ได้กล่าวว่ามีผู้ป่วยน้อยกว่า 2% ที่เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดขยายเส้นเลือด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ