ANCA/MPO/PR3 Antibodies

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 582,427 คน

การตรวจหา ANCA/MPO/PR3 Antibodies จากการเจาะเลือด ทำเพื่อวินิจฉัยการเกิดโรคหลอดเลือดอักเสบที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง Autoimmune Vasculitis คนทั่วไปที่ไม่มีอาการจำเพาะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจ และไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆ ก่อนตรวจทั้งสิ้น

ชื่ออื่น: ANCA antibodies, cANCA, pANCA, Serine protease 3, MPO, PR3, Anticytoplasmic auto-antibodies, 3-ANCA, PR3-ANCA, MPO-ANCA, Myeloperoxidase antibodies, Proteinase 3 antibodies

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

ชื่อทางการ: Antineutrophil cytoplasmic antibodies

จุดประสงค์การตรวจ ANCA/MPO/PR3 antibodies

การตรวจหา Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) จากเลือด ทำเพื่อวินิจฉัยโรค Autoimmune Vasculitis หรือหลอดเลือดอักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบางชนิด เช่น

 • โรคหลอดเลือดอักเสบ GPA (Granulomatosis with Polyangiitis)
 • โรคหลอดเลือดอักเสบ MPA (Microscopic Polyangiitis)
 • โรคหลอดเลือดอักเสบ EGPA (Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis)

แพทย์อาจตรวจ ANCA เพื่อติดตามการรักษา หรือตรวจหาการกำเริบของโรคเหล่านี้ นอกจากนี้การตรวจ ANCA ยังช่วยแยกระหว่างโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล (Ulcerative colitis (UC)) และโรคโครห์น (Crohn’s Disease) ซึ่งเป็นชนิดของกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (IBD) ที่พบได้บ่อย

เมื่อไรที่ต้องตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies?

แพทย์อาจตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies เมื่อผู้ป่วยมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นโรคดังต่อไปนี้

โรคหลอดเลือดอักเสบ (Vasculitis) : แพทย์อาจตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies เมื่อผู้ป่วยมีสัญญาณและอาการที่บ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดอักเสบ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีเหงื่อออกตอนกลางคืน เมื่อโรคลุกลามอาจทำให้เส้นเลือดทั้งร่างกายเสียหาย จนทำให้เกิดอาการต่ออวัยวะอื่นๆ เช่น

 • ดวงตา : ตาแดง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
 • หู : สูญเสียการได้ยิน
 • จมูก : มีน้ำมูก หรือมีอาการที่เกิดขึ้นบริเวณระบบทางเดินหายใจส่วนบนอื่นๆ
 • ผิว : มีผื่น หรือ วัณโรคของต่อมน้ำเหลือง
 • ปอด : ไอ หรือหายใจลำบาก
 • ไต : มีโปรตีนในปัสสาวะมาก (Proteinuria)

กลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease) : แพทย์อาจตรวจ ANCA พร้อมกับตรวจ ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies (ASCA)) เมื่อผู้ป่วยมีสัญญาณและอาการที่บ่งชี้ถึงโรค IBD เช่น

 • ปวดและเกร็งที่ท้อง
 • ท้องร่วง
 • เลือดออกที่ทวารหนัก
 • เป็นไข้ อ่อนเพลีย
 • มีอาการที่ข้อต่อ ผิว กระดูก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาการและการเจริญเติบโตช้าในเด็ก

วิธีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies

แพทย์จะตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies จากเลือดโดยการแทงเข็มเข้าไปในเส้นเลือดดำในแขน ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

รายละเอียดการตรวจ ANCA/MPO/PR3 Antibodies

Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) เป็นออโตแอนติบอดีที่ระบบภูมิคุ้มกันผลิตขึ้น ซึ่งจะทำลายโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว Neutrophils จึงต้องมีการตรวจ ANCA เพื่อตรวจหาและวัดปริมาณของออโตแอนติบอดีเหล่านี้ในเลือด โดยตัวอย่างเลือดที่นำมาตรวจจะถูกนำมาผสมกับ Neutrophils ย้อมด้วยสารเรืองแสง แล้วนำไปวางบนกระจก หากพบ ANCA ก็จะสร้างแพทเทิร์นที่สามารถมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

แพทย์อาจพบ ANCA ในผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบ เนื้อเยื่อเสียหาย และการทำงานของอวัยวะล้มเหลว ในขณะที่แอนติบอดี cANCA/PR3 มักถูกพบในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ GPA และแอนติบอดี pANCA/ MPO มักพบในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ MPA

แพทย์อาจตรวจทั้ง ANCA MPO และ PR3 ร่วมกัน หรืออาจจะตรวจ MPO และ PR3 หากผลตรวจ ANCA เบื้องต้นเป็นบวกก็ได้ และอาจใช้วิธีตรวจอื่นๆ เพื่อช่วยวินิจฉัย เช่น

 • การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)) และ C-Reactive Protein (CRP) เพื่อตรวจการอักเสบ
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC)) เพื่อวัดและประเมินเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การตรวจปัสสาวะ เพื่อหาค่า Blood Urea Nitrogen (BUN) และครีเอตินีน สำหรับประเมินการทำงานของไต

ความหมายของผลตรวจ ANCA/MPO/PR3 antibodies

การแปลผลของ ANCA จะต้องทำอย่างระมัดระวัง และพิจารณาหลายปัจจัย เช่น

 • โรคหลอดเลือดอักเสบ (Vasculitis) : ผลตรวจของ ANCA PR3 และ MPO ที่เป็นบวกจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค Systemic Autoimmune Vasculitis และแยกความแตกต่างของแต่ละประเภท แต่หากผลตรวจ ANCA เป็นลบหมายความว่าอาการของผู้ป่วยไม่น่าจะเกิดจากโรค Autoimmune Vasculitis นอกจากนี้าอาจพบผลตรวจ PR3 Antibodies และ cANCA หรือ pANCA ที่เป็นบวกในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ EGPA มากกว่า 80% ส่วนผลตรวจ MPO Antibodies และ pANCA ที่เป็นบวกสอดคล้องกับภาวะหรือโรคต่างๆ ดังนี้
  • โรคหลอดเลือดอักเสบ MPA
  • ภาวะไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
  • โรคหลอดเลือดอักเสบแบบ EGPA
  • โรค Goodpasture syndrome (โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งที่ทำลายปอดและไต)
  • โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus (SLE))
  • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)
  • โรคโจเกร็น ซินโดรม (Sjogren syndrome)

  ตารางแสดงถึงผลตรวจที่อาจพบได้ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ

  ภาวะ

  % ของผู้ป่วยที่มีรูปแบบ cANCA (PR3 antibodies)

  % ของผู้ป่วยที่มีรูปแบบ pANCA (MPO antibodies)

  โรคหลอดเลือดอักเสบแบบ GPA

  90% ในโรคระยะกำเริบ และ 60%-70% ในโรคที่ไม่ได้อยู่ในระยะกำเริบ

  น้อยกว่า 10%

  โรคหลอดเลือดอักเสบแบบ MPA

  30%

  60%

  โรคหลอดเลือดอักเสบแบบ EGPA

  น้อยมากจนแทบไม่พบ

  50%-80%

  โรคหลอดเลือดอักเสบแบบ PAN

  น้อยมากจนแทบไม่พบ

  น้อยมากจนแทบไม่พบ

 • กลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease) : การตรวจ ANCA สามารถช่วยประเมินผู้ป่วยที่มีอาการของกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารได้ คือ
  • หาก Atypical ANCA เป็นบวก และ ASCA เป็นลบ ก็มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล
  • หาก Atypical ANCA เป็นลบ และ ASCA เป็นบวก ก็มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยเป็นโรคโครห์น แต่ผู้ที่มีผล ANCA หรือ ASCA เป็นลบ อาจเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล โรคโครห์น หรือกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ANCA/MPO/PR3 Antibodies

 • ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจ ANCA ทุกคน เพราะการตรวจ ANCA จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการที่บ่งชี้ถึงโรค Systemic vasculitis หรือกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารเท่านั้น
 • นอกจากโรคหลอดเลือดอักเสบ และกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารที่สามารถทำให้ผล ANCA เป็นบวกแล้ว ยังมีโรคหรือภาวะอื่นที่ทำให้ผล ANCA เป็นบวก ได้แก่
  • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • โรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
  • ภาวะที่เกี่ยวกับปอด
  • โรค Autoimmune hepatitis
  • การใช้ยาบางชนิด
  • การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจ

ที่มาของข้อมูล

Lab Test Online, ANCA/MPO/PR3 Antibodies (https://labtestsonline.org/tests/ancampopr3-antibodies), 21 December 2018.

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์